Headlines


 Meubels kijken op Schiphol


 Daglicht stimuleert

  leerprestaties 

  
 
  


 Subsidie voor

 meubelinstituut

  

Kantoor- en Projectmeubilair

Inrichter Gispen opende vorige week een nieuwe showroom in Culemborg. De nieuwe showroom valt op door de transparante sfeer, de nieuwe door Mecanoo ontworpen trap. En door de vele smaakvolle producten natuurlijk.

De opening van de showroom werd gevierd op 25 en 26 mei met tal van activiteiten. Zo was er een dynamische talkshow en werden allerlei tours door de Gispen-showroom verzorgd. Wie meer wilde weten over de inspanningen van de inrichter op hert gebied van kantoor, onderwijs, zorg en duurzaamheid, werd op 25 en 26 mei op zijn wenken bediend.

"We zijn trots op de nieuwe showroom", aldus een woordvoerder van Gispen. "Dankzij de ingrijpende verandering is de showroom nu veel opener en valt er veel daglicht binnen. Daarom komen onze producten nog beter tot hun recht. We denken onze klanten hier te kunnen inspireren."

www.gispen.nl

{LST_ITEMS:2041}

Deze zomer worden er in samenwerking met zonnestroomleverancier KiesZon ruim 2.500 zonnepanelen geplaatst op het dak van de fabriek van Ahrend in Sint-Oedenrode. De totale oppervlakte van de zonnepanelen bedraagt ruim 5.000 vierkante meter, samen goed voor een jaarlijkse besparing die gelijk staat aan het energieverbruik van 140 huishoudens per jaar. Daarmee behoort het project tot de 15 grootste zonnepanelen projecten in Nederland.

Ahrend heeft als doelstelling om in 2020 CO2 neutraal te produceren en is al sinds 1990 bezig met het verminderen van zijn energie. Zo zijn er bijvoorbeeld warmtepompen geïnstalleerd, is de isolatie van verschillende gebouwen aangepakt, zijn er energiezuinige machines aangeschaft en zijn tl-lampen vervangen voor LED-lampen. Deze initiatieven hebben geleid tot een waterbesparing van 93 procent en een verlaging van de CO2-footprint met 85 procent. Het plaatsen van 2.500 zonnepanelen wordt nu aan het rijtje toegevoegd. De opbrengst van dit project wordt geschat op 500.000 kWh. Dit betekent een besparing van 270 ton aan CO2 uitstoot per jaar.

Diana Seijs, Coördinator MVO en duurzaamheid bij Ahrend, durft te stellen dat bijna alle processen al volledig geoptimaliseerd waren, aangezien Ahrend al bijna 20 jaar actief deelnemer is in de ‘Meerjaren Afspraken Energie Efficiency’. “Om een nieuwe stap te kunnen zetten is er gekeken naar duurzame energiebronnen. Investeren in zonnepanelen is, gezien het grote dakoppervlakte van de productlocatie in Sint-Oedenrode, een logische keuze en een uitermate geschikte en duurzame energieopwekker. Bovendien heeft het plaatsen van zonnepanelen een verbetering ten gevolg voor het binnenklimaat, wat bijdraagt aan het welzijn van medewerkers.”

Het CBS maakte vorige week bekend dat het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland nauwelijks stijgt. Het groeitempo moet omhoog om het aandeel hernieuwbare energie, opgesteld in het Energieakkoord van 2013, in 2020 te halen. De doelstelling is om dan een aandeel duurzame energie te hebben van 14 procent. Met dit omvangrijke zonnepanelen project neemt Ahrend het voortouw om bij te dragen aan de verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in Nederland.

De zonnepanelen worden deze zomer geplaatst en zijn operationeel in september van dit jaar.

www.ahrend.nl

{LST_ITEMS:2041}

Palmberg meldt een uitbreiding van de productie. De productieuitbreiding van de Duitse fabrikant heeft betrekking op toegenomen mogelijkheden met betrekking tot de fabricage van akoestische oplossingen, waaronder het scheidingswandensysteem Terio Plus.

"In de huidige kantooromgevingen wordt de invloed van geluid op de prestaties en gezondheid steeds sterker", aldus een woordvoerder. "Ook in de kantoren- en vooral in de kantoortuinen - groeit de geluidsoverlast sterk en heeft het vaak een negatieve invloed op de medewerkers. Het creëeren van een juiste akoestiek in een kantooromgeving is een complexe opgaaf, daar iedere ruimte totaal verschillend klinkt. Met de ingebruikname van Werk 2 in de Technology-Strasse 1 te Schönberg, biedt Palmberg vanaf heden ook op het gebied van akoestische kantooroplossingen zeer veel varianten."

In de productiehal van 733 vierkante meter wordt hier het scheidingswandensysteem Terio Plus in eigen regie geproduceerd. Hier wordt de combinatie gemaakt van industriële productsystemen en de met de hand vervaardigde producten van akoestische separatiesystemen. Palmberg wordt op deze wijze een specialist op het gebied van geluidsabsorberende elementen als scheidingswanden, akoestische wand- en plafond panelen, zitkussens, gestoffeerde kastachterwanden met geluiddempende werking, et cetera.

"Maar Werk 2 biedt nog meer. Naast de productie van akoestische wanden, is er tevens een 120 vierkante meter grote showroom  in het gebouw aanwezig, waar hoogwaardige akoestische- en ruimtedelende oplossingen voor verschillende kantoorsituaties gepresenteerd worden. Daarbij ondersteunt de architectuur van het gebouw de gedachte dat werkzaamheden in kantoor met plezier en welbevinden te maken hebben." Door de uitbreiding van deze productie op de nieuwe locatie, wordt de samenwerking tussen Palmberg en zijn klanten volgens de woordvoerder nog sterker. 

www.palmberg.nl

{LST_ITEMS:2041}


 

Ahrend introduceert Smart Working Services, slimme technologische apps die facility managers en werknemers helpen productiever te werken. De eerste service is de Smart Working App waarmee medewerkers snel hun collega’s en beschikbare werkplekken vinden. Een tweede introductie betreft een slimme Asset Management App voor facility managers. Ahrend zet met de introducties stevig in op het aanbieden van diensten voor de werkomgeving.

"Het werken op kantoor is voortdurend aan verandering onderhevig", aldus een woordvoerder over de nieuwe diensten van Ahrend. "Gebouwen en werkprocessen worden intelligenter en medewerkers verwachten een goede werkomgeving en de beste ondersteuning. Bovendien zijn werknemers van huis uit gewend om te werken met smartphones en apps. Ahrend speelt hierop in met de Smart Working Services."

De Smart Working-app werkt op basis van beacon technologie. De Ahrend PuK, geïntegreerd in het werkblad, bevat deze technologie. "Zodra een medewerker zijn smartphone op de PuK plaatst, krijgt deze via de app automatisch de melding om in te checken. Eenmaal ingecheckt, kunnen collega’s zien waar de medewerker zich bevindt. Vanuit de app kan de medewerker collega’s zoeken, een bericht sturen of direct bellen. De smartphone laadt via de PuK bovendien draadloos op."
De service biedt de facility manager een maandelijks dashboard met gebruik van werk-, vergader- en concentratieplekken. "Hiermee kan deze beter managen op energie, schoonmaak en onderhoud. Deze gegevens zijn wegens privacy redenen van medewerkers geanonimiseerd."

Arnold Struik, Concept & Design Director bij Ahrend: "Uit recent onderzoek  naar werkplekbeleving door onderzoeks- en adviesbureau Integron blijkt dat de belangrijkste functie van het kantoor is verschoven van een werkplek naar een ontmoetingsplek. De voornaamste reden om naar kantoor te komen is om collega’s te ontmoeten, kennis te delen en samen te werken. De app ondersteunt werknemers hierbij en maakt samenwerken een stuk gemakkelijker."

De Asset Management App is een tweede introductie van Ahrend. De app biedt facility managers de mogelijkheid vanuit een app het meubilair te beheren. "Asset Management wordt hierdoor ineens een stuk eenvoudiger." Centraal binnen de app staat een QR-code die wordt aangebracht op het meubilair. Nadat de facility manager deze QR-code met zijn mobiel of tablet scant, krijgt hij een aantal keuzes: locatie wijzigen, schade melden, bestellen en bellen. "Zo maakt de app het mogelijk de locatie en/of status van het meubelstuk te wijzigen en te updaten. Moet een stoel van de tweede naar de derde verdieping? Dan is deze later altijd terug te vinden. De service maakt het ook mogelijk direct een probleem te melden, te inventariseren wat de ouderdom is van het meubilair, om hier vervolgens een economisch en circulair veranderplan op los te laten. Het maakt het bovendien gemakkelijker overheadkosten door te belasten naar de verschillende afdelingen of vestigingen."

"Goed overzicht houden over het meubilair en de staat van onderhoud is vaak moeilijk", zegt Struik. "Met deze dienst ontzorgen wij facility managers. Deze nieuwe tools vormen de start van een nieuw tijdperk binnen de werkomgeving. Onze volgende release, een digitaal ergonomisch paspoort, staat al in de startblokken."

www.ahrend.nl

{LST_ITEMS:2041}

Op 23 mei 2016 heeft Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Topcentrum Meubelindustrie. Dit Topcentrum wordt ontwikkeld op initiatief vande landelijke Branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie (CBM), het landelijke Expertisecentrum Meubel (ECM), en een drietal scholen, namelijk het HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur (Amsterdam en Rotterdam), het ROC van Twente (Hengelo) en het Summa College (Eindhoven).

Het Topcentrum heeft het doel om de innovatiekracht en concurrentiepositie van aangesloten meubelbedrijven te versterken. Dit wordt gedaan door het vernieuwen van het meubelonderwijs en daarbij het opleiden van excellente en gemotiveerde vakmensen met kennis en vaardigheden van recente innovaties.

Volgens de initiatiefnemers gaat dit unieke concept bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame en levensvatbare opleidingsinfrastructuur met innovatieve opleidingen en state-of-the-art onderwijs en praktijkfaciliteiten. Het vakmanschapsonderwijs wordt hierin continu vernieuwd en is gericht op nieuwe technologieën, productietechnieken, materialen en creativiteit. Het Topcentrum draagt bij aan een stevig profiel van specialistische en innovatief vakmanschap in de interieurbouw- en meubelsector.

Bij de ontwikkeling van het Topcentrum werken het bedrijfsleven en het onderwijs samen voor een duurzame en structurele verbinding. De meubel- en technologiebedrijven participeren en investeren actief mee. De betrokken koploperscholen werken samen met het Expertisecentrum Meubel en andere scholen om te zorgen voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en een doelmatig aanbod van meubelopleidingen.

www.cbm.nl

{LST_ITEMS:2041}

Rohde & Grahl publiceerde een filmpje over het onderwerp 'bewegend zirtten'. "Onze ergonomische adviseurs in de spotlights. Daan, Erik en Paul brengen een actueel onderwerp onder de aandacht, namelijk bewegen op de werkplek."

www.rohde-grahl.nl

{LST_ITEMS:2041}

 

De CAO voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is bij besluit van 18 mei 2016 algemeen verbindend verklaard. In de Staatscourant van 20 mei 2016, publicatienummer 18833 onder UAW-nr. 11757 is dit besluit gepubliceerd.

Door de algemeen verbindend verklaring geldt de CAO voor alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de CAO vallen. De overeenkomst geldt dus ook voor bedrijven die niet lid zijn van Koninklijke CBM. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt daarmee voorkomen. Hierdoor worden leden en niet-leden van de afsluitende verenigingen (Koninklijke CBM, FNV en CNV Vakmensen) gebonden.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl


{LST_ITEMS:2041}

 

De nieuwe Inside Information is zojuist van de persen gerold. Het thema van Inside nr. 3 luidt 'Directie & Management'. In het onderstaande filmpje alvast een voorproefje van de thematiek die daarbij een rol speelt...

 'Achter z'n bureau, boven z'n niveau...'
 

Voorts is er in de uitgave onder meer te lezen over een nieuwe showroom bij Ahrend, designvloeren van Shaw Contract Group, de bijdrage van Wilkhahn aan de 'Formule I van het interieur' en de laatste innovaties op het gebied van licht en gebouwtechniek (zoals gepresenteerd tijdens Light + Building in Frankfurt). Om nog maar te zwijgen van de vooruitblik op Design District en de talloze productnieuwtjes...


 

"Langdurig zittend werken is bewezen slecht voor de gezondheid."Dat zegt een woordvoerder van Markant. "Overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten maken dan een grotere kans." Op 26 mei aanstaande spreekt een aantal vooraanstaande wetenschappers over deze problemen en wat we kunnen doen om ze te voorkomen. Plaats van handeling: het hoofdkwartier van Markant in Houten.

"Langdurig zitten vormt een gezondheidsrisico voor ruim 3 miljoen Nederlanders met een zittend beroep. Nederlandse kantoormedewerkers zitten veel te veel en veel te lang. Ons lichaam is daar niet op gebouwd. Als we niet tussentijds bewegen, hebben we een grotere kans op overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Nu al heeft meer dan 1 miljoen Nederlanders diabetes als gevolg van de westerse leefstijl, met name op kantoren. ‘s Avonds een uur sporten compenseer het langdurig-zittengedrag niet." De strategie van kantoormeubelfabrikant Markant is al sinds 2010 gebaseerd op de overtuiging dat bewegen tijdens het werk een positief effect heeft op de productiviteit en fitheid van medewerkers. “We zijn evangelisten tegen langdurig zitten”, aldus Jan Beltman, directeur van Markant. “Wanneer gaan we van behandelen naar preventie? Nu al zijn er meer dan 1 miljoen chronisch zieken.”

Personeel moet volgens Markant dynamisch kunnen werken en dus kunnen bewegen tijdens het werk. Af en toe zittend werken afwisselen met staand werken en regelmatig ergens naar toe lopen levert al een enorme winst: een toename van productiviteit op de korte termijn en een enorme gezondheidswinst op langere termijn in de vorm van vitale, geestelijk en fysiek gezondere medewerkers, die veel minder vaak een beroep zullen doen op de gezondheidszorg.

"Gelukkig worden steeds meer kantoormedewerkers gefaciliteerd in dynamisch werken, bijvoorbeeld met een bureau waaraan ze zowel zittend als staand kunnen werken. Het gezond houden van medewerkers is voor directeuren HR de belangrijkste reden om dynamisch werken te faciliteren. Sommige werknemers vinden staand werken inmiddels al prettiger dan zittend werken." En dat is een goede zaak, vindt Dr. Mathieu de Greef (instituut Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen): “Langdurig zitten veroorzaakt een energiecrisis in ons lijf en versnelt het verouderingsproces. Dit leidt onder meer tot een afname van onze weerstand en aantasting van onze fysieke fitheid. Dynamisch werken gaat dit tegen.”

Om deze kennis nog breder ingang te doen vinden houdt Markant op 26 mei de Kennissessie  'Zittend werken – hoe houden we onze werknemers gezond?' Dr. Mathieu de Greef en Prof. Dr. Leonard Hofstra (Cardiologie Centra Nederland) zijn enkele van de sprekers. Ook Eric Pas (keurmerk Gezonde Bedrijven Nederland) en Jan Beltman (directeur Markant) lichten ook hun visie toe. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 26 mei van 15.00 tot 18.00 uur bij Markant aan de Elzenkade 1 in Houten.

www.markantoffice.com

{LST_ITEMS:2041}

Er staat weer een nieuwe vacature op onze website. OCS+ Steelcase zoekt een Junior Accountmanager. Klik op de 'Wanted-button' of op de link eronder voor meer informatie.
Vacatures

 

 
 {LST_ITEMS:2041}


Vloer, Wand & Plafond

Het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI) introduceert het Quiet Room Label Concept. Dit is het eerste en enige objectieve keurmerk voor hotels op gebied van geluidsisolatie. Om dit hoge niveau van geluidscomfort te realiseren, kan het KGI bij renovatie of nieuwbouw producten van verschillende leveranciers adviseren.

Eén van deze partijen is Fermacell, die zich inmiddels bewezen heeft op het gebied van akoestiek. Met een Quiet Room Label creëren hotels meerwaarde richting hun gasten. Deze krijgen namelijk de garantie op een stille kamer. Ook vastgoedeigenaren met dit certificaat hebben een streepje voor in de verkoop van hun panden aan hotelketens.

Met dit concept biedt het KGI een totaaloplossing. "Vaak richten aannemers zich nog op óf de vloeren óf de wanden óf het plafond. Daarmee krijg je slechts één stukje van de puzzel’, zegt Lucas Keizer, directeur van het KGI. ‘Het gevolg is een regen aan klachten bij het hotel vanwege geluidsoverlast. Aan het Quiet Room Concept zijn tien bouwpartijen verbonden; met deze unieke samenwerking kunnen we klanten de oplossing van de gehele puzzel voorleggen."

Wereldwijd hebben al honderdveertig hotels het Quiet Room Label behaald.

www.kgigroep.nl

{LST_ITEMS:2041}

Op zondag 5 juni zal Nyink met een item te zien zijn op RTL4 en op zaterdag 11 juni op RTL5. Het bedrijf op het gebied van werkplekafscheidingen is te zien in het programma Lifestyle Xperience.

"Nyink heeft zich in korte tijd weten te profileren als dé leverancier van werkplekafscheidingen akoestische oplossingen", aldus Erik Weenink namens het bedrijf uit Groenlo. Via het programma Lifestyle Xperience willen ze Nederland een indruk geven van waar ze voor staan en wat ze zoal doen.

In het item zijn de twee ondernemers achter Nyink aan het woord, wordt een beeld geschetst van hun vestiging in Groenlo en een installatieklus op locatie. De uitzending is te zien op zondag 5 juni om 14:20 uur (RTL4) en zaterdag 11 juni 2016 om 15:10 uur (RTL5).

www.nyink.nl

{LST_ITEMS:2041}

Een kantoorgebouw met deuren, vensters en gevelbekleding uit Accoya is gewaardeerd met een vijf sterren Breeam-NL-certificering voor duurzaam bouwen. "Met deze certificering en bijbehorende score is dit gebouw nu het duurzaamste gebouw ter wereld", meldt een woordvoerder van leverancier Accsys Technologies.

"Om een kantoorgebouw met ongeëvenaarde groene eigenschappen te kunnen verwezenlijken voor hun klant, besloot het ontwerpteam de kernelementen van het gebouw te vervaardigen uit Accoya, dat wordt gefabriceerd door Accsys Technologies."

Het gebouw vormt het hoofdkantoor van machinefabrikant Geelen Counterflow uit Haelen.Het ontwerp is ontwikkeld door een team onder leiding van Sander Geelen. Het kantoorgebouw is ontworpen doorArchitecten en Bouwmeesters uit Herten in samenwerking met Wagemans Bouwadvies. Als C2C Gold- en Breeam-gecertificeerd product heeft Accoya bijgedragen aan het behalen van de vijfsterrenwaardering van Breeam-NL.

"Het nieuwe, twee verdiepingen tellende gebouw is een architectonisch markant gebouw dat Accoya-vensters en Accoya-gevelbekleding combineert waardoor het kantoorgebouw opgaat in de omgeving. Het kantoor bevat veel vensters van timmerfabriek Helwig die zorgen voor een overvloed aan natuurlijk licht. Voor een strak geheel is er vooral gebruikgemaakt van kantel- en draairamen met weggewerkte sluitingen."

Accoya was volgens de woordvoerder de beste keuze voor de indrukwekkende vensters en deuren van het gebouw omdat het hout door de hoge maatvastheid gegarandeerd niet vervormt bij veranderlijk weer. "De combinatie van licht en natuurlijke constructiematerialen creëert een aangenaam binnenklimaat conform de richtlijnen voor passiefhuizen. Deze richtlijnen helpen architecten en aannemers bij het vervaardigen van gebouwen met een minimaal energieverbruik."

In het interieur is 1200 vierkante meter meter lichtgekleurd, massief hout gebruikt uit het Zwarte Woud, geleverd door het Duitse bedrijfNUR-HOLZ. "Dit lichte hout combineert goed met de Accoya-deuren en creëert een ruim en minimalistisch gevoel."
De aannemer gebruikte Accoya-gevelbekleding van 40 × 40 millimeter, die hij voorbewerkte tot kant-en-klare delen. Dankzij deze methode kon de volledige gevelbekleding in slechts een paar dagen worden aangebracht. Alle Accoya-delen zijn geverfd met Drywood Woodstain VV in een semi-doorschijnende kleur.

"Accoya is een van de beste houtproducten die momenteel verkrijgbaar zijn en is onderscheiden met een reeks keurmerken en aanbevelingen. Naast de C2C- en Breeam-certificeringen draagt Accoya in Nederland ook de milieukeurmerken Dubokeur en Greenlabel.Het ontwerpteam was zo succesvol in het behalen van de milieudoelstellingen dat Breeam-NL het heeft gewaardeerd met een score van 99,94 procent, mondiaal de hoogste score ooit."

De BREEAM-certificering voor het gebouw werd in het voorjaar van 2016 uitgereikt.

www.accoya.com

{LST_ITEMS:2041}

VLoerenproducent Tarkett heeft bekend gemaakt dat het de productie van luxe vinyltegels in Europa wil gaan uitbreiden. Met de nieuwe uitgebouwde productielocatie in het Poolse Jaslo ter aanvulling op de LVT-fabrieken in Frankrijk, Luxemburg en Duitsland zal Tarkett in staat zijn om de groeiende vraag in de LVT-markt (het snelst groeiende vloersegment in Europa) het hoofd te bieden. Tarkett verwacht dat de nieuwe LVT-productie in Polen eind 2016 volledig in bedrijf zal zijn.

De fabriek van Tarkett in Jaslo is door het Pools nationaal centrum voor onderzoek en ontwikkeling (een door de EU gefinancierde Poolse overheidsinstantie) uitgeroepen tot een van de meest innovatieve en concurrerende productielocaties in Polen. Dit geldt met name voor de grote voortvarendheid waarmee de vestiging productie-efficiëntie en milieuvriendelijk productontwerp combineert voor de nieuwe luxe kliktegel van Tarkett; een waardetoevoeging dankzij ftalaatvrije en 100 procent herbruikbare materialen met geringe uitstoot van vluchtige organische stoffen.

“Deze aanzienlijke investering in onze fabriek in Polen zorgt voor nieuwe geavanceerde technologieën ten gunste van onze kwaliteit, productie en vooral ook de dienstverlening aan onze klanten. De fabriek gaat een centrale rol vervullen in de ontwikkeling en aflevering van onze sterke LVT-collectie in Europa,” aldus Remco Teulings, president van Tarkett EMEA. “Tarkett is van plan dit succes verder uit te bouwen door de klant voorop te blijven stellen en te blijven innoveren.”

De sterke infrastructuur en centrale ligging, plus de vaardigheden en kwaliteit van de werknemers waren doorslaggevende factoren in de besluitvorming van het bedrijf. “We zijn zowel zakelijk als maatschappelijk gezien blij met de aanwezigheid van Tarkett in Jaslo,” aldus Ryszard Pabian, burgemeester van Jaslo. “Ik verwacht dat de verdere dynamische ontwikkeling van de Tarkett-fabriek in Jaslo niet alleen gunstig zal zijn voor de inwoners van onze stad maar ook voor andere organisaties die hier actief zijn.” Het nieuwe productiecentrum van Tarkett zal naar verwachting dit jaar nog operationeel worden en creëert meer dan honderddertig nieuwe banen in de regio.

www.flooristhenewplayground.nl

{LST_ITEMS:2041}

 

Van 1 tot en met 3 juni 2016 wordt de veertiende editie van het vakevenement voor interieurdesign Design District georganiseerd. Op stand V07 presenteert de IVC Group (Moduleo en Itec) de nieuwste evoluties in vinyl op rol en LVT, voor residentiële en commerciële toepassingen, op technisch en esthetisch vlak.  De nieuwe collectie Moduleo Moods krijgt hier haar première voor het Nederlandse vakpubliek.

Met Moods introduceert Moduleo een ‘creatieve studio’ waarmee klanten een persoonlijke stempel op de vloer kunnen drukken. Moduleo maakt dit mogelijk door zijn bekende Transform en Impress collecties uit te breiden met 8 innovatieve formaten, geometrische vormen die onderling compatibel zijn maar ook met de standaard Moduleo formaten. Daardoor zijn eindeloze verlegpatronen mogelijk. De Moods formaten omvatten geometrische en rechthoekige vormen, variërend van een visgraat plank tot Hongaarse punt, van zeshoek tot driehoek en ruit. Omdat alles samen past, zijn de mogelijkheden oneindig. Van ‘mild to wild’, of van een vrij traditionele visgraat tot een grillig, kunstzinnig patroon. Een antwoord op de vraag van consumenten en architecten naar een meer persoonlijke invulling van de leefruimte. De dessins zijn gebaseerd op een selectie van de bestaande Transform en Impress collecties.

Itec, gespecialiseerd in decoratieve vinylvloeren op rol voor commerciële toepassingen, ziet een sterke groei in de projectmarkt van de zorg, onderwijs en hospitality. Dit is te danken aan de steeds bredere decoratieve mogelijkheden, waarmee perfect ingespeeld kan worden op de gewenste sfeer en uitstraling. Het plaatsings- en onderhoudsgemak en de slijtvaste duurzaamheid blijven unieke en aanvullende eigenschappen. De collectie omvat uitgesproken commerciële toepassingen (Concept ultimate), akoestische vloeren (Optimise 50/70) en technische veiligheidsvloeren (isafe). Itec heeft een toekomstgericht productieproces op de eco-vriendelijke locatie: windmolens, efficiënte productietechnologieën, recuperatie van materiaal, gebruik van het Scheldewater als koelwater in het productieproces en eco-vriendelijk verpakkingsmateriaal.

IVC Group, opgericht in 1997, is de snelst groeiende producent van vinylvloeren en behoort tot de top 3 wereldwijd. Met 1.500 medewerkers in zes productie-units in België, Luxemburg en de Verenigde Staten, ontwikkelt en produceert IVC Group jaarlijks ruim 100 miljoen m2 vinylvloeren. De productportfolio bestaat uit 4 merken: Leoline (residentiële vinylvloeren op rol), Flexitec (residentiële vinylvloeren op rol Noord-Amerika), Itec (projectvinylvloeren op rol) en Moduleo (hoogwaardige modulaire vinylvloeren voor project- en residentieel gebruik). Sinds 2015 maakt IVC Group deel uit van het Amerikaanse beursgenoteerde Mohawk Industries Inc., de wereldwijde marktleider in vloerbekleding.

Zoals inmiddels alom bekend is 100% Design in Nederland voortgezet onder de naam Design District. De organisatie, al meer dan 14 jaar verantwoordelijk voor het concept van deze interieurbeurs, zet het evenement onder deze naam jaarlijks voort in Nederland. Na een veelbelovende start (2002, 2003) in de Cruise Terminal Rotterdam en vele mooie edities in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, is het evenement sinds 2012 gehuisvest bij Taets op het Hembrugterrein in Zaandam, net onder de rook van Amsterdam.

www.ivcgroup.com

{LST_ITEMS:2041}

 

 

In winkelcentrum Eggert in Purmerend heeft eigenaar Wereldhave haar eerste verticale tuin geopend. Met een oppervlakte van ruim 100 vierkante meter is dit een van de grootste verticale tuinen van Nederland, die in een interieur is verwerkt.

Het toepassen van verticaal groen past in het streven van Wereldhave om haar twintig winkelcentra in Nederland te verduurzamen. Zo streeft Wereldhave naar 100 procent BREEAM (very good) gecertificeerde winkelcentra en een energiereductie van dertig procent in 2020. Bovendien wil zij zichtbaar duurzame technieken aanbrengen, zoals groene daken, zonnepanelen en groene wanden. In winkelcentrum Roselaar zijn recent zonnepanelen aangebracht en zeven andere centra staat nog op de planning.

De groene wand in winkelcentrum Eggert bestaat uit 2.600 planten die volautomatisch water en voedingsstoffen via een speciaal irrigatiesysteem krijgen. Speciale lampen zorgen ervoor dat de planten voldoende licht ontvangen. Wereldhave heeft Green Fortune gekozen als leverancier van de groene wand in Purmerend. De toegepaste Plantwall was een van de eerste systemen in Nederland waarmee wanden konden worden vergroend.

Een groene wand is natuurlijk een blikvanger, waarmee winkelcentra van Wereldhave zich kunnen onderscheiden. Belangrijker zijn de ecologische en economische voordelen. De plantenwand genereert frisse, zuurstofrijke lucht en dat heeft een positief effect op bezoekers. Bovendien absorbeert een groene wand geluid én fijnstof. Het zorgt voor verkoeling op warme dagen en verhoogt de luchtvochtigheid.

www.greenfortune.nl

{LST_ITEMS:2041}

 


Verlichting

Een recordaantal kunstenaars heeft zich ingeschreven voor de lustrumeditie van Amsterdam Light Festival 2016-2017. Op de wereldwijde oproep voor nieuwe kunstwerken, de Call for Concepts, kwamen vijfhonderd concepten uit 46 landen binnen. Dat zijn 150 inzendingen meer dan vorig jaar.

Van India tot Japan, van Brazilië tot Rusland: nog nooit waren de inzendingen zo internationaal. Raymond Borsboom, directeur van het festival: "De interesse in het festival wordt elk jaar groter, ook buiten Nederland. Dat zien we nu terug in de inschrijvingen. Niet alleen in de kwantiteit, ook in de kwaliteit: de eerste concepten die we hebben gezien, zijn zeer inspirerend en veelbelovend."

Amsterdam Light Festival, dat van 1 december 2016 tot en met 22 januari 2017 plaatsvindt, viert met deze editie zijn eerste lustrum. De Illuminade, de wandelroute van het festival, zal dit jaar in het teken staan van Biomimicry: de wetenschap waarbij ideeën uit de natuur worden toegepast om technologie te verbeteren. Kunstenaars voor de vaarroute Water Colors worden uitgedaagd om een unieke kijk te bieden op de stad en haar grachten. Begin juli maakt de jury, bestaande uit onder andere Tim Molloy voormalig head of creative direction van het National Science museum, directeur Zentrum für Internationale Lichtkunst John Jaspers en Fotograaf Cris Toala Olivares, de volledige selectie van de kunstwerken voor 2016-2017 bekend.

www.amsterdamlightfestival.com


{LST_ITEMS:2041}

Wat hebben licht en kunst met elkaar te maken? Alles! Dat zegt deen woordvoerder van Brink Licht. "Het gaat bij beide om beleving."

Binnenkort kunnen belangstellenden het met eigen ogen zien. "Op 27 mei verhuist Studio Brink van de Herengracht naar een ander uniek plekje in Amsterdam Oud-Zuid, waar we die beleving bieden", zegt de woordvoerder. "Licht en kunst in een prachtige galerie op steenworp afstand van het Museumplein."

We houden u op de hoogte...

www.brinklicht.nl

{LST_ITEMS:2041}

http://www.uitgeverijgelderland.nl/nl/books/221-zin_en_onzin_van_led

De nieuwe serie decoratieve armaturen en lampen van Sylvania, SylCone Retro, is de winnaar van de Red Dot Award voor ‘Product Design 2016’. Dat meldt lichtfabrikant Feilo Sylvania.

"SylCone Retro combineert een moderne esthetiek en technologie naadloos met vintage styling, wat zorgt voor een unieke, decoratieve armatuur. De mondgeblazen glaslamp is beschikbaar in drie onderscheidende designs, elk met de nieuwste led-filamenttechnologie, waardoor een krachtige en toch efficiënte lichtbron ontstaat die de warme gloed van traditionele gloeilampen biedt met een kleurtemperatuur van 2.000 Kelvin."

De Red Dot Award is een internationale designcompetitie voor exceptionele designconcepten wereldwijd. De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die producten maken met een sterke focus op innovatief productdesign. Vakjury’s op het gebied van productdesign, communicatiedesign en designconcepten kiezen de winnaars. "Het winnen van de ‘Red Dot: Product Design’-award bewijst de uitmuntende prestaties van Sylvania in de grootste competitie voor productdesign, met dit jaar 5.214 inschrijvingen uit 57 landen."

“We zijn zeer verheugd met deze erkenning van het Red Dot Award-team”, zegt Zhi Schraft, Segment Marketing Manager EMEA bij Feilo Sylvania. “Dankzij de nieuwste LED-filamenttechnologie beschikken eindgebruikers met Sylvania SylCone Retro over een krachtige, praktische en zorgvuldig ontworpen armatuur die betaalbaar is voor iedereen. Dankzij deze Red Dot Award scharen we ons eervol bij de besten in de industrie op het gebied van productdesign.”

www.feilosylvania.com

{LST_ITEMS:2041}

 


 

Wereldwijd zijn er 1,2 miljard mensen die geen toegang hebben tot elektriciteit. Het 75-jarig jubileum van de Velux Groep was voor het bedrijf een mooie gelegenheid om deze kwestie onder de aandacht te brengen. Ze werken samen met sociale onderneming Little Sun en non-profitorganisatie Plan International om regio’s zonder elektriciteit in Zambia, Sierra Leone en Zimbabwe te voorzien van schoon, betrouwbaar en betaalbaar licht.

Natural Light lampen, handlampen met zonnepanelen, zorgen voor licht en een beter leven voor de inwoners van Zambia. De lampen zijn juist in Zambia van cruciaal belang, aangezien slechts 20 procent van de bevolking toegang heeft tot elektriciteit. Als de avond valt, leeft de resterende 80 procent zonder elektriciteit en de enige lichtbronnen zijn olielampen, kaarsen of openluchtvuren. Zelfs de geboorte van een kind vindt ’s nachts vaak plaats bij het geringe licht van een mobiele telefoon.

Inmiddels zijn 14.500 Natural Light lampen van de VELUX Groep aangekomen in Afrika en kunnen de eerste mensen zich nu al verheugen op een betere kwaliteit van leven. Onder hen is een groep meisjes tussen de 10 en 18 jaar die in een safehouse in de krottenwijk Mntendere wonen, in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka.
"Door de lampen kunnen de meisjes hun huiswerk doen als ze terugkomen van school en ze kunnen zich ’s avonds veilig voelen, in plaats van dat ze bij elkaar kruipen in het donker na zonsondergang. En voor onze kinderen is het is buitengewoon belangrijk dat ze zich veilig voelen; veel van hen hebben emotionele littekens overgehouden aan trauma’s door geweld, verkrachting of drugs", vertelt Verann Delarey, beheerder van de safe house.

Behalve dat de Natural Light-lampen licht genereren in de donkere uren, kunnen ze ook werk genereren voor veel mensen in Zambia. Plan International heeft al zeventig jonge mensen gecontracteerd en getraind voor dit project dat inkomsten oplevert. De jonge ondernemers verkopen de lampen en ze ontvangen een kleine commissie voor elke verkochte lamp. Daarmee kunnen ze meer nieuwe lampen kopen, waardoor ze hun eigen bedrijfje kunnen starten. Eén van deze verkopers is Adrian Mwaanga, die grote mogelijkheden ziet voor Natural Light in Zambia.

"De Natural Light lamp heeft een groot potentieel hier in de binnenlanden. Ik heb acht lampen verkocht in drie weken, ondanks dat het een flinke investering is voor veel mensen. Zodra mensen inzien dat de lamp op de lange termijn goedkoper is dan de paraffine voor olielampen of batterijen voor een zaklamp, is het makkelijk om ze te verkopen", legt Adrian Mwaanga uit. "Opeens kan een gezin elkaar zien en iets nuttigs doen als het donker is. En het helpt mij om mijn gezin te onderhouden", vertelt hij glimlachend verder.

Plan International, die een cruciale rol heeft gespeeld bij de distributie van de lampen, vindt dat het project grote voordelen heeft. "Hele gemeenschappen hebben baat bij de solarlampen als elektriciteit schaar is. In landen waar het werkeloosheidspercentage meer dan 60% is, maakt dit programma een groot verschil voor de betrokken mensen. Ze krijgen de kans om in hun eigen levensonderhoud te voorzien", vertelt Gwen Wisti, directeur van Plan International Denemarken.

De Velux Groep wil graag iets teruggeven aan de maatschappij en voorziet de wereld graag van nieuwe mogelijkheden om toegang tot daglicht en frisse lucht te krijgen. Gebouwd op de kennis van licht zetten ze hun expertise in daar waar zij geloven dat het de grootste impact heeft. Als onderdeel van het 75-jarig bestaan, wil de Velux Groep nu meer prioriteit geven aan het zorgen voor duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar licht in Afrikaanse regio’s waar geen elektriciteit is.

www.velux.nl

{LST_ITEMS:2041}

Nabij het Jaarbeursterrein in Utrecht verrijst het grootste Bioscoopcomplex van Nederland.De Belgische Bioscoopuitbater Kinepolis bouwt een Megabioscoop tegen de Jaarbeurs Utrecht aan met de nieuwste technieken, meer comfort en betere beeldkwaliteit. Ook de decentrale-centrale noodverlichting is bijzonder.

De Bioscoop biedt veertien zalen van in totaal ongeveer3.300 zitplaatsen. De Bioskoop is ontworpen door, Snelder Architecten uit Bussum. Exploitant Kinepolis mikt op ruim 1 miljoen bezoekers per jaar en daarbij is een goed beheersbare noodverlichtingsinstallatie met een hoge beschikbaarheid van groot belang.

De noodverlichtingsinstallatie is in zijn geheel gebaseerd op een 24 Volt centrale noodverlichting CLS24 oplossing van Inotec Noodverlichting. "Door het toepassen van deze decentrale-centrale intelligente noodverlichting oplossing, is het periodiek uitwisselen van ruim vijfhonderd losse batterijen overbodig gebleven en is deze innovatieve noodverlichtingsinstallatie veel minder arbeidsintensief te onderhouden en mede daarmee een gunstige 'total costs of ownership'", stelt een woordvoerder van Inotec.

Het toepassen van functiebehoud (E60) bekabeling is met deze decentrale-centrale noodverlichting oplossing beperkt tot enkele meters. "De vluchtwegverlichtingsarmaturen in de zalen worden uitgevoerd in de RAL kleur gelijk aan het plafond / wanden en de pictogram armaturen zijn samen met de algemene verlichting naar behoefte dimbaar, zodat de aanwezigheid hiervan niet als storend wordt ervaren. Bij stroomuitval lichten de pictogram armaturen 100 procent op conform wet en regelgeving."

Inotec Noodverlichting heeft opdracht gekregen voor het ontwerpen, leveren en in bedrijf stellen van deze complete oplossing. "De opdrachtgever heeft met de Inotec-oplossing bewust gekozen voor een duurzame, kosteneffectieve, toekomst vaste en goed beheersbare noodverlichtingsoplossing."
De opdrachtgever is Kropman Installatietechniek.

Naar verwachting zal de Bioscoop in het begin van 2017 worden opgeleverd.

www.inotec-noodverlichting.nl

{LST_ITEMS:2041}

 


 


Ontwerp & Architectuur

De kwaliteit van daglichtomstandigheden in klaslokalen heeft een significant effect op de leerprestaties van leerlingen. Dat blijkt uit Europees onderzoek over de invloed van de schoolomgeving op kinderen. Dat meldt Velux.

Uit het onderzoek blijkt dat de verhouding tussen de afmetingen van de ramen en de afmetingen van de vloer van een klaslokaal, een significante invloed heeft op de resultaten van scholieren. Wetenschappers concludeerden dat scholieren in klaslokalen met grotere ramen, bij zowel wiskundige als analytische toetsen tot wel 15 procent beter presteren, waarschijnlijk door de overvloedige hoeveel daglicht en een minder ‘opgesloten’ gevoel.

Een andere belangrijke conclusie van de onderzoekers is dat scholieren in klaslokalen met meer raamoppervlak op het zuiden en voldoende zonwering, hogere scores behalen. "Dit betekent dat het belangrijk is om ramen op de juiste plaats in een gebouw te positioneren en te investeren in systemen die het zonlicht, als het nodig is, kan reguleren en temperen", aldus een woordvoerder van Velux.

Het onderzoek uitgevoerd door het wetenschappelijke onderzoeksteam EPAR (Epidemiologie van Allergieën en Longziektes), onderdeel van onderzoeksinstituut IPLESP Pierre Louis Instituut voor Epidemiologie en Algemene Gezondheid) (een samenwerkingsverband tussen universiteit UPMC en onderzoeksinstituut INSERM).

Isabella Annesi-Maesano, Onderzoeksdirecteur van EPAR, licht de resultaten toe: “Eerdere onderzoeken hebben de voordelen van daglicht in algemene zin aangetoond, maar deze Europese studie toont aan dat toegang tot meer daglicht door grotere ramen een positieve invloed heeft op de leerprestaties van kinderen. In combinatie met recente onderzoeken naar het belang van goede luchtkwaliteit in gebouwen, verwachten we dat voorwaarden voor het binnenklimaat op scholen vanaf nu hoger op de agenda komt te staan.”

Bij de studie waren 2.837 kinderen (in de leeftijd van 9 tot 12 jaar), in 148 klaslokalen in 54 scholen door heel Europa betrokken. Alle kinderen maakten dezelfde wiskundige en analytische testen aan het begin van de schooldag. “Bij de Velux Groep weten we al heel lang wat de invloed is van daglicht op het welzijn en de productiviteit van mensen. Door middel van daglicht en frisse lucht zijn we al 75 jaar lang bezig leef- en werkomgevingen voor mensen over de hele wereld te verbeteren,” zegt Michel Sombroek, algemeen directeur van Velux Nederland. ”De bevindingen van het onderzoeksrapport onderstrepen ons eigen werk op de Endrupschool en de Langebjergschool, waaruit bleek dat daglicht door het dak in de behoefte van zowel energie-efficiëntie als een goed binnenklimaat voorziet. De hoeveelheid daglicht in elk lokaal nam significant toe door de geplaatste dakramen, wat leidde tot blije en productievere scholieren en leerkrachten.”

Als vervolg op het onderzoek van EPAR heeft de Velux Groep een aanvullend onderzoek uitgebracht over de Endrupschool School in Fredensborg. Door dakramen te installeren in beide kleuterlokalen, hebben de lokalen nu een daglichtfactor van 3,7 procent tot 5,7 procent. De daglichtfactor is de meest gebruikte prestatie-indicator om de hoeveelheid daglicht in gebouwen te evalueren. Voor de renovatie waren de gemiddelde resultaten 0,8 procent tot 1,1 procent. Verder nam het aantal keer dat er elektrische verlichting werd ingeschakeld in de kleuterlokalen af met 55 procent, waardoor de school veel energie-efficiënter werd.

www.velux.com

{LST_ITEMS:2041}

Op 19 mei jl. overhandigde Bert Lieverse, voorzitter en directeur van de VMRG, het eerste exemplaar van het boek Façades 2016 aan architectenbureau cepezed, winnaar van de categorie Stimulerende Omgevingen van BNA Beste Gebouw van het Jaar 2016. Frederique van Alphen, architect van categoriewinnaar KWR in Nieuwegein, nam het boek namens cepezed in ontvangst.

Façades 2016 bestaat uit 140 pagina’s met uiteenlopende bouwprojecten waar VMRG-bedrijven bij betrokken zijn geweest. Het boek is ingedeeld in renovatie-, utiliteitsbouw-, woningbouw- en zonweringsprojecten en geeft met veel fraaie foto’s een mooi overzicht van projecten die de afgelopen twee jaar opgeleverd zijn.

Deze achtste uitgave van het boek staat in het teken van het VMRG-Keurmerk. Alle bedrijven met dit keurmerk leveren gegarandeerde kwaliteit op het gebied van gevels. Zij worden hierop regelmatig gekeurd. Ook BNA categoriewinnaar, KWR in Nieuwegein, is gerealiseerd onder het VMRG-Keurmerk. Een architect of professionele opdrachtgever kan nu eisen dat een gevel voldoet aan dit keurmerk. Tot nu toe was het in bestekken alleen mogelijk om te verwijzen naar de VMRG-Kwaliteitseisen. Het eisen van een keurmerk was niet toegestaan. De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen bieden wel ruimte om het VMRG-Keurmerk voor te schrijven. Deze richtlijnen worden naar verwachting op 1 juli a.s. geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.

Voor het eerst is het boek nu ook online te bekijken. In de online versie staan per project links naar meer informatie over het project en over het bedrijf dat bij dit project betrokken was. Façades 2016 is in boekvorm voor 25 euro (excl. BTW en verzendkosten) te bestellen via de website van de VMRG. Hier is eveneens aanmelding voor de inspiratienieuwsbrief mogelijk om constant op de hoogte te blijven van interessante projecten.

http://www.digitaalpubliceren.com/facades2016/


{LST_ITEMS:2041}

 

De winnaar van BNA Beste Gebouw van het Jaar is de ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee. Het bouwwerk, bijna onzichtbaar in de duinen, is gekozen uit de in totaal acht genomineerden.

Een team van architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en ingenieurs van Royal HaskoningDHV hebben in opdracht van de gemeente Katwijk in 2 jaar tijd de parkeergarage ontworpen en gebouwd. Deze parkeergarage staat in de nieuwe Nederlandse  traditie om te ‘bouwen met natuur’ als antwoord op  de stijgende zeespiegel en een kwaliteitsrijke kust. De Publieksprijs gaat dit jaar ook naar de Ondergrondse Parkeergarage Katwijk aan Zee.

Het juryrapport over de winnaar Ondergrondse Parkeergarage Katwijk aan Zee:
Juryvoorzitter Hanneke Groenteman: “De parkeergarage is grensverleggend omdat het niet alleen een excellent bouwwerk is, maar ook laat zien hoe Nederland in de toekomst om moet gaan met de inrichting van onze kust.” De Ondergronds Parkeergarage wint als beste gebouw de elfde editie van de in totaal 125 inzendingen.

De jury vindt de parkeergarage een ‘geweldig mooi object’, dat door zijn landschappelijke inpassing op krachtige wijze het dorp met de zee verbindt. Door de blik van straat te halen en vervolgens ondergronds de parkeercapaciteit te vergroten, is de karakteristieke boulevard behouden, en de identiteit van het dorp versterkt. Tegelijk kunnen op deze manier meer mensen het strand en het winkelcentrum bezoeken, wat de lokale economie ten goede komt. De dubbelsprong die op deze manier is gemaakt, vindt de jury zeer inspirerend in het kader van het bouwen aan de kust, waar men toch vaak zwicht voor grootschalige ontwikkelingen, ten koste van het landschap.

Het gebouw zit zowel boven- als ondergronds goed in elkaar; de verlichting, de looplijnen, de positie van de kolommen – over elk detail is nagedacht en de uitvoering is nagenoeg vlekkeloos. De jury ziet in dit project het bewijs dat je met vereende krachten meer kunt bereiken dan vanuit afzonderlijke disciplines; ook wat dat betreft is dit project voorbeeldstellend.

Andere winnaars bij zijn dit jaar Tennisclub IJburg in Amsterdam van MVRDV (Identiteit & Icoonwaarde), Kerkje Klein Wetsinge in Winsum van Jelle de Jong architecten (Leefbaarheid & Sociale Cohesie) en KWR in Nieuwegein van architectenbureau cepezed (Stimulerende Omgevingen).

www.bna.nl

{LST_ITEMS:2041}

De genomineerde projecten van de Herengracht Industrie Prijs 2016 zijn bekend. De Jury van de Herengracht Industrie Prijs 2016 is zeer enthousiast over het grote aantal hoogwaardige inzendingen.

De jury, bestaande uit Prof. Cees Dam (voorzitter), Anne van der Zwaag, Joep van Lieshout, Rutger van Oldenbeek en Madeleine van Lennep, heeft uit ruim tweehonderd inzendingen de genomineerden gekozen.

De genomineerde projecten zijn:
- Intensive care afdeling, Bravis ziekenhuis, Roosendaal. Architect: MAS architectuur, Daan ter Avest en Joost Berger i.s.m. Lies Willers
- House of Smart, Eindhoven. Architect: Maurice Mentjens
- Nationaal Militair Museum, Soest. Architect: Kossmann.deJong, Mark de Jong
- Schouwburg de Kampanje, Den Helder. Architect: Van Dongen Koschuch architects and planners, Patrick Koschuch
- The Roast Room, Amsterdam. Architect: Studio Modijefsky, Esther Stam & Studio Molen, Frederik Molenschot

De Herengracht Industrie Prijs wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De eerste editie van de H.I.P. prijs vond in 2014 plaats. Op donderdag 16 juni wordt de prijs op de Herengracht in Amsterdam uitgereikt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro en een spectaculaire, door de Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout, ontworpen trofee. Deze feestelijke uitreiking is alleen op uitnodiging toegankelijk.

www.herengrachtindustrieprijs.nl

{LST_ITEMS:2041}

De Koekoek in Veenendaal, een verpleeghuis voor mensen met dementie, heeft de eerste prijs in de categorie langdurige zorg gewonnen tijdens de uitreiking van de prestigieuze NVTG Bouw Awards (Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg). Het thema van dit jaar was ‘Een healing environment voor alle gebruikers’ en dit past bij de opzet en het interieur van de Koekoek, dat werd ontworpen door Interieur+dementie (I+D).

"Het is een hele mooie prijs en bijzondere waardering voor een prachtig project, maar bovenal ook positieve aandacht voor hoe een gebouwde omgeving bij kan dragen aan het welbevinden van mensen met dementie", aldus Ir. Anja Dirks van I+D

In het juryrapport wordt met name gerefereerd aan het doordachte ontwerp van het interieur voor mensen met dementie. Het meubilair is zodanig opgesteld dat men altijd een steuntje kan vinden, de open keuken in de huiskamer nodigt mensen uit tot activiteit, de vitrines met eigen spulletjes bij de slaapkamerdeur helpt de bewoners om hun eigen kamer terug te vinden en iedere woning heeft bijvoorbeeld een verwarmde galerij waardoor bewoners extra ruimte hebben om een stukje te lopen in hun veilige omgeving. Grote ramen in de woonkamers en studio’s, waardoor er veel daglicht binnenvalt, bevorderen een natuurlijk dag- en nachtritme. Kortom het hele interieur helpt mensen met dementie zo lang mogelijk hun zelfredzaamheid en waardigheid te behouden.

Het project is overigens volledig uitgevoerd met vloeren van Forbo Flooring. Zo werd er in de woonkamers gekozen voor Eternal met houtprint voor een warme en huiselijke uitstraling. In de gangen en eigen kamers viel de keuze juist op een lichte Marmoleum met tapijtstroken van Flotex. Dit tapijt is niet alleen geschikt vanwege de vlekwerendheid en eenvoudige reinigingsmethode, maar neemt volgens een woordvoerder van de vloerenfabrikant ook nog fijnstof op.

www.nvtg.nl

{LST_ITEMS:2041}

Broeinest breidt uit. "Met trots kunnen we onze tweede Broeinest-locatie aan jullie presenteren: Rotterdam", aldus de initiatiefnemers. "Ook op deze locatie gaan we een inspirerende ontmoetingsplek creëren voor architecten, ontwerpers, interieurbouwers en andere creatievelingen."

"Naast een rijke materialenbibliotheek gaan we hard aan de slag met het vullen van onze evenementenagenda met inspirerende events, workshops en informatieve lezingen. Wij gaan ondertussen flink aan de slag met de verbouwing!"

www.broeinest.nl

{LST_ITEMS:2041}


Overig nieuws

De helft van de Nederlandse ondernemingen ziet het gebruik van gedeelde kantoorruimte inmiddels als een lange termijn oplossing in plaats van een tijdelijke oplossing. Kleinere en middelgrote ondernemingen zijn nog steeds de grootste gebruikers van flexibele werkplekken. Het zijn twee van de belangrijkste conclusies uit recent onderzoek van Regus, aanbieder van flexibele werkplekken, onder 40.000 bedrijven.

Jessika van Veen, algemeen directeur Regus Nederland: “Het integreren van gedeelde kantoorruimte helpt bedrijven van iedere omvang om flexibel te blijven, zodat zij snel kunnen reageren op plotselinge veranderingen in de markt. We zien steeds vaker dat tijdelijke contracten voor gedeelde kantoorruimte worden verlengd of dat er nieuwe contracten worden afgesloten. Voor veel ondernemingen is het een uitstekende manier om eenvoudig te kunnen uitbreiden en duurzamer te groeien.”

Bijna de helft van de respondenten geeft volgens Regus aan dat het gebruik van gedeelde kantoorruimte inmiddels minstens een deel van de tijd standaard is voor bij grotere bedrijven. "Dat is een belangrijke verandering in mentaliteit." Kleine en middelgrote bedrijven zijn blijkens het onderzoek nog steeds de belangrijkste gebruikers van gedeelde kantoorruimte (61procent). "Internationale ondernemers melden dat bedrijven hun contracten voor gedeelde kantoorruimte verlengen omdat ze zo snel kunnen uitbreiden of inkrimpen zonder extra kosten (73 procent) en omdat het contracten voor korte termijn zijn in plaats van vaste huurcontracten (68 procent), waardoor ze de voorwaarden vaker kunnen aanpassen." En tenslotte verlengen bedrijven volgens Regus hun contracten voor gedeelde kantoorruimte ook om hun bedrijf duurzaam te laten groeien (68 procent). "En niet alleen omdat dit goedkoper is dan vaste contracten (65 procent)."

Van Veen: “Gedeelde kantoorruimte biedt bedrijven een duurzame weg naar groei. Zo kunnen bedrijven die nieuwe markten willen verkennen gebruikmaken van gedeelde kantoorruimte om de marktomstandigheden te testen voordat ze concrete veranderingen doorvoeren. Als de omstandigheden in een bepaalde markt ongunstiger worden, kunnen ze inkrimpen zonder de flinke boetes die doorgaans onderdeel zijn van traditionele langlopende contracten. Bovendien helpt het gebruik van gedeelde kantoorruimte bedrijven om kapitaal vrij te maken dat ze vervolgens kunnen investeren in initiatieven voor het bevorderen van groei.”

Regus is aanbieder van flexibele kantoorruimteoplossingen, met een netwerk van 2.800 locaties in 106 landen en 977 steden, dat ondersteuning biedt aan 2,3 miljoen leden. "Tot onze klanten rekenen we enkele van de meest succesvolle ondernemers, zakenmensen en miljardencorporaties. Dankzij ons aanbod aan verschillende soorten kantoren en ons groeiende aanbod aan mobiele, virtuele en vervangende oplossingen, kunnen we mensen en bedrijven helpen om te werken waar ze willen, wanneer ze willen, hoe ze willen en tegen een betaalbare prijs."

www.regus.nl

{LST_ITEMS:2041}

 

(advertorial)


Inside Information bestaat 25 jaar

In 1991 maakten we het allereerste nummer van Inside Information. We zijn nu 25 jaar (en ruim 160 edities van in totaal meer dan 11.000 pagina's) verder. Onze missie is al die tijd ongewijzigd gebleven: het doorgeven van hoogwaardige vakinformatie aan iedereen met een passie voor (interieur)architectuur en projectinrichting.

Het 25-jarig jubileum vieren we het hele jaar met verschillende festiviteiten en aanbiedingen. Tijdens Design District (1 tot en met 3 juni) kunt u op onze stand M01 terecht voor een reeks spectaculaire beursaanbiedingen. Op die manier komt de hoogwaardige vakinformatie van Inside Information en van Office Academy wel heel voordelig binnen handbereik.

Zo zijn er niet alleen forse kortingen op de eendaagse cursussen van Office Academy, maar kunt u ook heel voordelig een jaarabonnement afsluiten op hét tijdschrift voor projectinrichting en (interieur)architectuur. En bent u geïnteresseerd in vakliteratuur? Dan kunt u de volgende aanbiedingen toch niet laten lopen?

VAKLITERATUUR

 • #Nieuwe Werkvormen + Creatieve Helden (twv  €51,90) voor €25
 • Zin en onzin van LED + Zat ik maar op kantoor (twv €50,95) voor €25
 • 4 delen van het Architectenboek naar keuze (twv €70) voor €25
 • Abonnement op Inside Information (twv €100) voor €73,50


Meer informatie over onze vakboeken: klik hier
Meer informatie over een abonnement op Inside Information: klik hier
 

EENDAAGSE CURSUSSEN

 •  25% korting op 'Mens en Werk (voorbij Het Nieuwe Werken)'
 • 25% korting op 'Beleving van de werkomgeving'
 • 25% korting op 'De rol van Akoestiek'
 • 25% korting op 'De toekomst van het licht'
 • 25% korting op 'ARBO in het gemeentekantoor'
 • 25% korting op 'ARBO in de praktijk van kantoor'
 • 25% korting op 'Digitaal archiveren'
 • 25% korting op 'Duurzaam inrichten'


Alleen tijdens Design District betaalt u voor deze cursussen geen €425, maar €318,75

Meer informatie over onze eendaagse cursussen: klik hier


Wat is een douchewc en wat doet het met je gevoel? Iedereen mag het komen ontdekken: onder het motto ‘Mijn eerste keer’ doorkruist Geberit dit voorjaar heel Nederland. Van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juni staat de AquaClean truck op Design District.

"Tijdens deze dagen krijg je de kans om op een unieke manier de verfrissende reiniging met water te ervaren. In een bijzondere omgeving leer je deze natuurlijke vorm van intieme hygiëne kennen", stelt de woordvoerder van Geberit.

Met deze ‘eerste keer’ belooft Geberit een uitzonderlijke ervaring, die onze westerse gewoonten in persoonlijke hygiëne weleens voorgoed zou kunnen veranderen. "Het promoteam van Geberit AquaClean staat elke dag van 11 tot 19 uur voor je klaar en op vrijdag - deze dag zijn ook consumenten van harte welkom - van 11 tot 18 uur."

Bij de Geberit AquaClean douchewc komt een douchearm in het toilet met één druk op de knop tevoorschijn en reinigt zachtjes het onderlichaam met warm water. "De campagne heeft als doel om heel Nederland enthousiast te maken voor reinigen met water op het toilet. Naast de douchewc als product, zal de roadshow ook gericht zijn op de persoonlijke ervaring. In de truck zal het Geberit AquaClean promoteam het onderwerp van persoonlijke reiniging met water ter sprake brengen en je uitnodigen een douchewc te testen. De eerste ervaring met een Geberit AquaClean douchewc is altijd een belevenis! Maar als je het eenmaal ervaren hebt, wil je niet meer zonder!"

"Met de AquaClean roadshow komt Geberit nou jou toe! Vanaf 13 mei tot en met 26 juni toert de AquaClean truck door Nederland en bezoekt het AquaClean-team diverse plaatsen en evenementen." Vanaf woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juni is het dus de beurt aan Design District bij Taets op het Hembrugterrein in Zaandam. Woensdag en donderdag is Design District toegankelijk voor vakpubliek. Op de vrijdag zijn ook consumenten welkom.

www.geberit-aquaclean.nl/roadshow

{LST_ITEMS:2041}

Op vrijdag 13 mei heeft de Haagse voorzieningsrechter de jonge ontwerper Marijn Oomen in het gelijk gesteld aangaande het conflict met concurrent Kaisr. De rechtbank heeft bepaald dat de producten van Kaisr niet meer verkocht mogen worden omdat het model te veel lijkt op Lamzac the Original, een met lucht gevulde zitzak.

Ontwerper Marijn Oomen bedacht het innovatieve product in 2010 en startte in maart 2016 een samenwerking met Fatboy the Original om de grote vraag naar het populaire product gezamenlijk op te vangen. Daaropvolgend is begin april een kort geding gestart tegen Kaisr, vanwege inbreuk op de geregistreerde modelrechten van de Lamzac the Original.

De Haagse rechter heeft op 13 mei het geregistreerde modelrecht bevestigd. Volgens de voorzieningsrechter lijken de met lucht gevulde ligzakken te veel op elkaar. Kaisr zal daarom onmiddellijk moeten stoppen met de verkoop van de ligzak.

Marijn Oomen en Fatboy the Original zijn erg tevreden over de uitspraak en het feit dat het populaire product en originele design beschermd worden tegen copycats.

www.lamzac.com

{LST_ITEMS:2041}

De Wienerberger Brick Award is sinds 2004 een onafhankelijk internationaal platform voor topprestaties op het gebied van keramische architectuur. Samen met architecten en architectuurfans brengt Wienerberger om de 2 jaar de esthetische en functionele aspecten van keramiek onder de aandacht. "De prijs laat ook dit jaar weer zien hoe verrassend en tijdloos keramische architectuur kan zijn." Het gebruik van Wienerberger producten is geen voorwaarde voor deelname.Op 19 mei 2016 zijn de Brick Awards uitgereikt in de categorieën Woningen, Openbare Gebouwen, Hergebruik, Stedelijke Herontwikkeling en Speciale Oplossingen. In totaal zijn meer dan zeshonderd projecten uit 55 landen ingediend. De onafhankelijke jury had de lastige taak om al deze inzendingen terug te brengen tot vijftig nominaties. Uit deze shortlist werden vervolgens door vier gerenommeerde architecten de winnaars gekozen.

Dit jaar werden twee projecten bekroond met een gedeelde hoofdprijs. Eén van de hoofdprijzen ging naar het kantoorgebouw 2226 van architect Dietmar Eberle. Het belangrijkste kenmerk van dit gebouw is het energie-concept: er is geen enkele behoefte aan actieve ventilatie, airco of verwarming. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bijzondere, keramische binnenmuurconstructie.

De tweede winnaar van de hoofdprijs is Huis 1014 in het historische centrum van Granollers (Barcelona). Een fraai voorbeeld van hoe je binnenstedelijk creatief met lege ruimte om kunt gaan. Het Spaanse architectenbureau Harquitects bedacht een langgerekte reeks van afwisselende binnen- en buitenruimten: een privé-woning, een pension, terrassen en atria. Het gebruik van bakstenen geeft een unieke uitstraling, door de combinatie van traditie en modernisme.

Termieten dienden als inspiratie voor een project uit Vietnam, dat won in de categorie Woningen. De indeling van het gebouw lijkt op het bouwplan van een termietenheuvel: alle gangen, galerieën en kamers komen namelijk samen in één centrale woonkamer. En in de categorie Openbare Gebouwen viel de keuze van de jury op het auditorium van het AZ Groeninge, een ziekenhuis in het Belgische Kortrijk. Ruwe baksteen omhult de fraaie gebogen gevel. "De bakstenen werden verticaal geplaatst om de geplooide kromming van het gebouw te benadrukken", aldus architect Bert Dehullu.

"Ik ben onder de indruk van de kwaliteit en het internationale karakter van de inzendingen dit jaar Zij illustreren hoe keramische architectuur kan leiden tot unieke en toekomstgerichte projecten, zelfs onder extreme klimatologische of ruimtelijke omstandigheden. De innovatieve winnende projecten laten daarnaast ook de gevarieerde toepassingsmogelijkheden van baksteen als bouwmateriaal zien", aldus Heimo Scheuch, CEO van Wienerberger.

Tegelijk met de uitreiking van de Wienerberger Brick Award is dit jaar voor de zevende keer het boek Brick '16 verschenen. In dit 264 pagina's tellende Engels- en Duitstalige naslagwerk stellen internationale vakcritici de in totaal 50 genomineerde en bekroonde bouwwerken voor. Het boek geeft een overzicht van actuele ontwikkelingen en trends in de internationale keramische architectuur en een opmerkelijk scala aan toepassingen.

www.wienerberger.nl

{LST_ITEMS:2041}

Op donderdag 21 juni organiseert KNX Nederland de tweede netwerkbijeenkomst van het jaar. Het event start om 13.30 uur en vindt plaats bij evenementenlocatie Inn Style in Maarssen. Deze netwerkdag is bedoeld voor alle KNX Professionals die hun kennis over woning- en gebouwautomatisering, specifiek over KNX en de koppeling met Internet of Things (IoT), up-to-date willen brengen.

De belangrijkste ontwikkelingen rondom KNX en IoT worden gepresenteerd en ook komen de innovaties aan bod die in maart jongstleden op Light+Building in Frankfurt zijn gelanceerd. Eén van die belangrijke innovaties die de KNX Association in maart lanceerde, is de koppeling tussen KNX en Internet of Things. Maar de KNX Assocation presenteerde ook de nieuwe beveiligingsconcepten KNX Data Secure en KNX IP Secure en de nieuwe programmeertool ETS Inside. Met ETS Inside kunnen ook installateurs met minder ervaring in woning- en gebouwautomatisering installaties programmeren. Deze tool komt in oktober 2016 beschikbaar.

Key-note spreker op 21 juni is Joost Demarest, CTO van de internationale KNX Association. Hij geeft zijn visie namens KNX op Internet of Things. Daarnaast nodigt KNX Nederland enkele andere inspirerende specialisten uit die meer kunnen vertellen over IoT en de koppeling met woning- en gebouwautomatisering.

De koppeling tussen KNX en het internet neemt een grote vlucht en verschillende innovaties verschijnen al op de markt. Tijdens de bijeenkomst demonstreren marktpartijen hoe je KNX en internet kunt combineren, zoals het bedienen van een KNX-installatie met de iWatch, of het uitvoeren van commando's via je stem of zelfs via augmented reality. Ook zijn er koppelingen naar innovatieve, op internet gebaseerde systemen als Sonos of Hue lampen. Tijdens de netwerkbijeenkomst zullen verschillende deskundigen presentaties geven maar ook korte demonstraties van enkele van deze spannende innovaties.

Een derde onderdeel van de netwerkbijeenkomst zijn speeddates met Nederlandse KNX-fabrikanten en Technology Partners. In pitches van maximaal 10 minuten presenteren zij een innovatie die zij recent hebben gelanceerd; vaak was dat in maart op de beurs Light+Building. De nieuwe producten zijn bij deze speeddates te bekijken, en uiteraard is het mogelijk om de fabrikanten en Technology Partners vragen te stellen.

Deze KNX-bijeenkomst wordt afgesloten met een gezellige 'netwerkbarbecue' met uitzicht over de Maarsseveense Plassen. Aanmelden kan via info@knx.nl.

www.knx-professionals.nl

{LST_ITEMS:2041}

 
 

Fugro heeft een overeenkomst gesloten met Office Depot voor het leveren van kantoorartikelen, papier, inkt en toners in heel Europa. "De service en flexibiliteit van Office Depot waren doorslaggevend bij de keuze voor de kantoorartikelenleverancier", aldus een woordvoerder van Fugro.

Het Nederlandse Fugro verzamelt en interpreteert wereldwijd gegevens over het aardoppervlak en de onderliggende lagen ten behoeve van infrastructurele ontwikkelingen op het land, langs de kust en op de zeebodem. Leni van der Meer-Schuyt, inkoper bij Fugro: “De Europese benadering, de service en de flexibiliteit van Office Depot gaven voor ons de doorslag. Office Depot levert de producten in heel Europa. Daardoor kunnen we in Europa een groot aantal leveranciers terugbrengen tot één leverancier. Dat voorkomt dubbele kosten, bijvoorbeeld op het gebied van contracten en facturatie. Bovendien komt Office Depot leveren op externe locaties zoals de havens waar onze schepen aanleggen. Dat betekent een flinke efficiëntieslag voor onze interne bevoorrading.”

Beau Molenaar, Business Development Manager bij Office Depot: "We zijn erg enthousiast dat Fugro voor ons heeft gekozen. Onze Europese benadering is groots van opzet, maar flexibel tegelijk en dat is niet onopgemerkt gebleven.”

Office Depot is blij met de overeenkomst met Fugro. Ruben van ’t Loo, Salesmanager New Business and New Core: “Met meer dan 25 jaar ervaring in het ondersteunen van bedrijven over de hele wereld, is Office Depot een geloofwaardige en betrouwbare partner gebleken die organisaties helpt productiever te werken, processen efficiënter in te richten en kosten te verlagen. Dat Fugro ons kiest voor het leveren van kantoorartikelen in heel Europa, spreekt voor ons veel vertrouwen uit in ons als leverancier.”

Office Depot, Inc. heeft een gecombineerde pro-formaomzet van circa 16 miljard dollar en heeft wereldwijd ca. 56.000 medewerkers in dienst. Het bedrijf bedient consumenten en bedrijven in 56 landen en verkoopt zijn producten en diensten in achttienhonderd winkels. Office Depot, Inc. maakt gebruik van een wereldwijd netwerk van eigen vestigingen, joint ventures, franchise- en licentie-ondernemingen en alliantiepartners. Het hoofdkantoor staat in Boca Raton, Florida. In Europa is Office Depot, Inc. actief in dertien landen met Office Depot en Viking als belangrijkste merken.
 
www.officedepot.nl
 

{LST_ITEMS:2041}Vacatures
   
Bekijk hier    vacatures uit uw vakgebied.
Bent u abonnee? Dan kunt u gratis
uw vacature 
plaatsen!
 Mail: info@insideinformation.nl


Projecten
Kijk  hier  voor een overzicht van actuele projecten. Heeft u ook een interessant project? Mail: info@insideinformation.nl
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Rubrieken
Columns
Tekst en Uitleg
Boekenbal

Beursbeauty

Cartoons
 


Agenda
Agenda-overzicht >


Filmpjes
In onze filmrubriek vindt u een aantal interessante en soms ook grappige filmpjes over: Kantoorinrichting, Het Nieuwe Werken, Interieurarchitectuur, Architectuur en Verlichting.