Headlines

Facilitair benadrukt het gastvrije karakter

Kvadrat en Coulisse bundelen krachten

Nieuw pand Trilux

 

 

 

  

Kantoor- en Projectmeubilair

Kort na de recent gehouden vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer ontstond enige ophef over een actie van het organiserende HoLaPress. De organisatie stuurde mensen die zich wel geregistreerd hadden, maar niet op de beurs waren verschenen een rekening. In een schrijven aan de relaties neemt de organisatie nu afstand van deze actie. Hieronder de brief van directeur Peter Latjes.

Vanaf de eerste editie van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer in 1999 voert HoLaPress Communicatie als beursorganisator een gastvrij uitnodigingsbeleid. Vanuit de invalshoek, dat er voor facilitaire professionals of gebouwbeheerders geen drempel mag zijn om het vakevenement te bezoeken. Buitengewoon trots is de organisatie, dat zij sinds die eerste editie gastheer is geweest van méér dan 250.000 bezoekende professionals, waaronder ruim 13.000 bezoekers van de editie 2019.

Tijdens de laatste edities kwam dit gastvrije uitnodigingsbeleid onder sterke druk te staan, omdat veel voorgeregistreerden zich niet afmelden en daarmee bij de organisatie voor onnodige kosten zorgden. Daarop meende de organisatie een krachtig signaal af te geven aan voorgeregistreerden, die onafgemeld wegblijven door hen om een vrijwillige bijdrage in de kosten te vragen.

In de daaropvolgende commotie, mede als gevolg van onze onhandige communicatie, waarvoor onze excuses, kwam de nadruk vooral te liggen op de 50 euro bijdrage en niet op het doel van de actie: voorgeregistreerden ervan bewust maken, dat zij door zich niet af te melden, de organisatie met onnodige kosten opzadelen.

Om iedere schijn van het invoeren van een extra verdienmodel te vermijden, heeft de organisatie besloten geen bijdrage van 50 euro meer te willen ontvangen. De honderden voorgeregistreerden die deze bijdrage al gestort hebben, zullen in de loop van volgende week hun vrijwillige bijdrage teruggestort krijgen. Dit om niet de aandacht af te leiden van de dringende boodschap aan voorgeregistreerden, dat onze gastvrijheid óók inhoudt, dat zij zich tenminste afmelden als zij onverhoopt niet naar de vakbeurs komen.

Dit betekent niet dat wij hiermee onze gastvrijheid willen laten aantasten door voorgeregistreerden, die onafgemeld wegblijven. Daarom willen wij met onze standhouders van de editie 2020 in het voorjaar gaan bezien hoe het no show beleid dan ingevuld moet gaan worden. Ons uitgangspunt blijft gratis toegankelijk voor de doelgroep en het optimaal faciliteren van de ontvangst van onze bezoekers, zoals de meer dan een kwart miljoen in de afgelopen 21 jaar, waaronder de ruim 13.000 in de jongste editie.


www.vakbeursfacilitair.nl

 


{LST_ITEMS:2041}


Wilkhahn kijkt terug op een positief jaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2018 die de Duitse fabrikant van projectmeubelen onlangs bekend maakte. 

In Duitsland is de positie stabiel. Deze markt maakt met 36 procent het grootste deel van de 'koek' uit voor Wilkhahn. In Zuid-, West- en Noord-Europa werden bemoedigende cijfers genoteerd. Vooral in Zwitserland was de groei opvallend. Van de Europese markten buiten het thuisland was er alleen in Frankrijk sprake van een kleine teruggang.

Buiten Europa gingen de zaken in 2018 wat minder florissant. Hoewel licentie-inkomsten in Japan en Australië scherp stegen en de verkoopcijfers in Azië ook een lichte groei lieten zien, zorgen consolodatie in de US, projectuitstel in het Midden Oosten en een verhuizing van fabriek en showroom in Australië ervoor dat er sprake is van een krimp op het gebied van de overzeese business. "Maar de cijfers over de laatste maanden laten zien dat Wilkhahn ook op deze markten weer aanzienlijk groeit."

www.wilkhahn.com

 

Bene heeft positieve resultaten geboekt over 2018. Dat meldt de Oostenrijkse fabrikant naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde jaarcijfers. Ook de verwachtingen over 2019 zijn positief. "Er zitten diverse projecten in de pijleiding", aldus een woordvoerder.

Om de sterke positie - vooral op de markten in Duistland en Oostenrijk - te behouden, zal bene gaan investeren in productietechnologie. Ook zal het bedrijf klanten blijven inspireren met design-geöriënteerde oplossingen. In Duitsland zal de verkoopstructuur uitgebreid worden met nieuwe handelspartners. 

www.bene.com


{LST_ITEMS:2041}


Haworth heeft ongeveer vijftig productlijnen van het Belgische Buzzispace in het wereldwijde assortiment opgenomen. Dit is het gevolg van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide bedrijven, die afgelopen najaar gesloten werd.

De Buzzispace-producten zijn nu wereldwijd onder de Haworth-paraplu verkrijgbaar. Het betreft producten als bijvoorbeeld de BuzziCactus-schermen, de BuzziSpark-bank en de BuzziShade-lampen.

Buzzispace is al jaren bekend op de markt als bedrijf dat op een slimme en aantrekkelijke manier akoestische functionaliteit toevoegt aan producten. Het bedrijf heeft productielocaties in Bladel en High Point (US). Haworth is een wereldwijd opererende Amerikaanse producten van projectmeubilair.

www.haworth.nl


{LST_ITEMS:2041}


Vanaf 2019 heeft Drentea zich voor meerdere jaren gecommitteerd als official supplier van het ambitieuze Team Sunweb. "Evenals Team Sunweb zien wij het als een uitdaging om beter te worden, duurzamer en te zorgen voor een ideale vitale werkomgeving", meldt de fabrikant uit Emmen.

Met Drentea als één van de official suppliers van Team Sunweb weet de ploeg zich verzekerd van een prachtig ingericht nieuw kantoor en Experience Center te Deventer. Ook het Keep Challenging Center in Sittard wordt ingericht door Drentea. "Hier wonen per 2019 de aanstormende talenten van het wielerteam. Jonge renners en rensters die klaargestoomd worden om in de nabije toekomst de prestaties van renners als Tom Dumoulin en Wilco Kelderman te evenaren."

"Bij Drentea creëren we oplossingen waarmee mensen plezieriger, beter en vitaler kunnen werken. Deze visie onderstrepen wij ook met ons eigen Drentea Cycling Team en met de diverse sportevenementen die wij als Drentea organiseren voor medewerkers en relaties. Vanuit dit principe zijn wij trotse supplier geworden van Team Sunweb, om onze betrokkenheid bij een gezonde levensstijl extra te benadrukken."

De focus op vitaliteit is al jarenlang een onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Drentea. Vitaliteit speelt ook steeds een grotere rol in de werkomgeving van mensen. De bewustwording neemt toe en voorbeelden laten steeds vaker zien dat de inrichting en het meubilair daadwerkelijk kan bijdragen aan vitaliteit. "Een ontwikkeling die precies aansluit bij onze filosofie en die wij daarom omarmen. Zo kijken wij naar productinnovaties, streven wij naar producten die aansluiten bij de WELL richtlijnen (de enige standaard ter wereld die een gezonde werkomgeving garandeert)."

"In 2019 organiseren we met ons Drentea Cycling Team een aantal uitdagende events waarvan een aantal in combinatie met Team Sunweb. Wil jij meedoen? Check hiervoor binnenkort onze website en onze social media kanalen."

www.drentea.nl


{LST_ITEMS:2041}

De provincie Zuid-Holland en projectinrichter Gispen gaan de komende 10 jaar de levensduur van het provinciale meubilair verlengen en de kantoorinventaris circulair inkopen en verwerken. Met de order voor circulair meubilair is een bedrag van 2,5 miljoen euro gemoeid.

In de 10 jaar durende aanbesteding verplichten provincie en Gispen zich om de levensduur van het bestaande meubilair te verlengen door onderhoud, reparatie, opknappen en hergebruik van onderdelen. Lukt dat niet, dan wordt het meubilair aangeboden buiten de organisatie voor hergebruik, bijvoorbeeld kringloopcentra. Nieuw meubilair dat toch moet worden aangeschaft, zal aan tal van circulaire eisen moeten voldoen, zoals modulair ontworpen of vrij van giftige stoffen.

Met de order voor Gispen zet de provincie de eerste grote stap naar een circulaire bedrijfsvoering binnen de provinciale organisatie, zegt gedeputeerde Jeannette Baljeu. “Juist omdat we ook extern werken aan een circulaire economie, is het goed je eigen interne organisatie circulair-proof te maken en daar het maximale uit te halen. Met de aanbesteding voor het meubilair doen we dat.”

De omgang met circulair meubilair vergt een geheel nieuwe manier van werken, zegt ze. “Vandaar dat we extra tijd nemen om deze samenwerking te laten slagen en we de aanbesteding voor 10 jaar hebben vastgelegd.”

De provincie heeft het contract met Gispen op 5 februari officieel getekend. Gispen werkt ook samen met 10XL, een nieuw bedrijf dat voor de provincie bankjes van plastic afval ontwierp. Deze bankjes worden op verschillende plekken in Zuid-Holland geplaatst langs fiets- en wandelpaden.

De overheid en ook provincie Zuid-Holland heeft ambitieuze circulaire doelstellingen opgesteld. Zuid-Holland wil 50 procent circulair zijn in 2030 en 100 procent in 2050. In een circulaire economie dient afval als grondstof voor nieuwe producten met een nieuwe levenscyclus. En bestaande producten krijgen een opknapbeurt, zodat ze langer meekunnen. Op die manier worden afvalstroom kleiner en gaan ze in een kringloop functioneren.

www.gispen.com

 

{LST_ITEMS:2041}

Eerder schreven we op deze pagina over de voor velen succesvolle vakbeurs Facilitair. Maar de organisatie blijkt zich na de beurs alsnog in de voet te hebben geschoten met een vreemde factureringsactie: mensen die zich 'gratis' voorgeregistreerd hadden, maar niet op de beurs verschenen zijn, kregen een factuur van 50 euro wegens 'organisatiekosten'.

We vernemen van vele branchegenoten dat ze 'not amused' zijn over de vreemde actie van de beursorganisatie. En dan gaat het niet alleen over de mensen die de vreemde factuur op de mat kregen, maar ook over de grif voor standruimte betalende exposanten die hun relaties massaal hebben uitgenodigd om zich voor het evenement te registreren, een actie die blijkens de website van de beursorganisatie toch 'zonder enige verplichting' was. Overigens blijkt de administratie van de beurs niet helemaal op orde te zijn, want ook een aantal mensen die wél op de beurs zijn verschenen - en zelfs een lezing hebben gegeven - hebben de gewraakte factuur ontvangen. 

De actie van het organiserende Holapress roept eerdere ophef rondom de vakbeurs Facilitair in herinnering. Enige jaren geleden kregen exposanten naar verluidt geen enkele compensatie van de beursorganisatie toen als gevolg van weersomstandigheden een deel van de beursvloer enige tijd ontoegankelijk was. Het heeft een aantal partijen uit de branche een tijd lang niet gunstig gestemd over de vakbeurs Facilitair. 

Het is de vraag of Holapress zich dergelijke acties in de toekomst kan blijven permiteren. Eind maart vindt in Amsterdam de tweede editie van Facility for Future plaats. Met het tegen de haren in strijken van exposanten en potentiële bezoekers geeft de vakbeurs Facilitair het concurrende evenement een welkom zetje in de rug.  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6498910573055475712/

{LST_ITEMS:2041}

Kinnarps blijft gedreven werken rond duurzaamheid en heeft haar doelen rond uitstoot vroeger dan gepland gehaald. Dat blijkt volgens de fabrikant uit het nieuwe duurzaamheidsrapport dat onlangs werd gepubliceerd.
 
“We willen de voordelen voor de klant vergroten. Het zou voor de klant makkelijk moeten zijn om duurzame keuzes te maken en om hun menselijke en materiële middelen zo optimaal mogelijk te gebruiken”, zegt Sustainability Manager Johanna Ljunggren.
Het Sustainability Report 2018 omvat alle merken van de Kinnarps Groep – Kinnarps, Drabert, Materia, Martin Stoll, NC Nordic Care en Skandiform. Het beschrijft de initiatieven die Kinnarps neemt vanuit holistisch perspectief, met een focus op hoe de Groep bijdraagt aan de UN Global Goals. Naast een aantal andere verbeteringen, toont het rapport ook aan dat Kinnarps zijn doelstellingen omtrent uitstoot met impact op het klimaat vroeger haalt dan gepland.
 
“Ons doel was om tegen 2020 onze uitstoot te verminderen met 20 procent ten opzichte van basisjaar 2014. Ons resultaat was dit jaar 22 procent. We hebben dan ook besloten om een nieuw ambitieus doel te stellen tegen 2020: we willen onze uitstoot verminderen met 35 procent. Dit succes hebben we onder meer te danken aan de vervanging van LPG door stadsverwarming in onze productiesite in Jönköping”, legt Johanna Ljunggren uit.
 
Kinnarps’ eigen logistiek systeem is volgens het bedrijf ook uniek op de markt en garandeert 50 procent meer laadcapaciteit in vergelijking met het industriegemiddelde. In 2018 nam Kinnarps de volgende stap in deze ontwikkeling, met de lancering van een project in samenwerking met Volvo en het Zweedse Transport Agency. "Dit laat toe om langere voertuigen te gebruiken, met niet twee maar drie containers. Dit High Capacity Project leidt tot grotere volumes en vermindert de impact op het milieu."
“Er is een belangrijke link tussen ons werk rond duurzaamheid en ons businessplan. Het is logisch om zowel de menselijke als materiële middelen zo optimaal mogelijk te gebruiken en bovendien wint iedereen erbij: onze klanten, onze leveranciers en wijzelf”, zegt Johanna Ljunggren.
 
“Om onze klanten te overtuigen dat duurzame keuzes makkelijk en economisch slim zijn, moeten we concrete voordelen bieden. Daarom hebben we in 2018 extra aandacht gegeven aan het ontwikkelen van circulaire bedrijfsmodellen, waarbij klanten de mogelijkheid krijgen om meubilair te renoveren en te hergebruiken. De meubelindustrie heeft nood aan nieuwe duurzame bedrijfsmodellen – en het is onze ambitie om op dat vlak de voorloper te zijn.”

www.kinnarps.be

{LST_ITEMS:2041}

Kantoorinrichter en IT-dienstverlener Leferink uit Haaksbergen bestond op 1 februari 50 jaar. Het moederbedrijf waaronder tegenwoordig ICT Spirit, Leferink Office Works en KP Interieur vallen, werd door Anton Leferink in 1969 opgericht als eenmanszaak. Inmiddels is de organisatie gegroeid tot een familiebedrijf met 120 medewerkers en vestigingen in Haaksbergen, Emmen en Deventer.

Algemeen directeur Mark Leferink: “Onze focus ligt op het inrichten van kantoren en op IT, waarbij wij toegevoegde waarde voor onze klanten bieden. Als gezonde onderneming zijn we klaar voor de toekomst, dat maakt het feest samen met ons gehele team voor mij zo waardevol.”

In 1969 begon Anton Leferink als leverancier van type- en rekenmachines onder de naam Leferink Kantoorinstallaties. Al snel kwam daar kantoormeubilair bij, want die machines moesten wel ergens op staan. Zijn zoon Mark Leferink: “Ik ben erg trots op mijn vader. Hij nam een risico door voor zichzelf te beginnen. Maar hij zag kansen in de markt en wist die te benutten. En dat is uitgegroeid tot onze huidige mooie organisatie.”

In de jaren tachtig van de vorige eeuw startte Leferink ook met de verkoop van computers onder de naam Leferink Computer Systemen. Het is de oorsprong van het huidige ICT Spirit. Toen werden er veel Compaq PC’s verkocht, het latere HP Inc. waar ICT Spirit zich nog steeds Gold Partner van mag noemen. In de jaren 90 bracht Leferink ook kantoorartikelen op de markt. Vanuit dikke catalogi werden de artikelen besteld en met eigen busjes rondgebracht.

Zoon Mark Leferink kwam in 2000 in dienst en nam in 2004 het bedrijf over van zijn vader. Bij het 35-jarig bestaan van het bedrijf werkten er 125 mensen verdeeld over vier productgroepen; meubilair, IT, kantoorartikelen en copiers. Ook Mark reageerde op veranderingen in de markt. Hij  besloot de kantoorartikelen te verkopen aan Staples en later de copier-tak aan PCI Nederland. ICT Spirit groeide gestaag en werd het grootste onderdeel, mede door enkele overnames. De samenwerking met leverancier KP Interieur werd geïntensiveerd, Mark werd compagnon van Jeroen Schopman, de eigenaar.

“Focus op wat je doet is volgens mij de belangrijkste succesfactor, in combinatie met de kracht van het collectief van de bedrijfsonderdelen. Zo hebben wij met ICT Spirit nu een prachtig toonaangevend IT-bedrijf en met Leferink en KP Interieur een sterke combinatie om de markt voor kantoor- en projectinrichting schouder aan schouder te bedienen. Ook zorgt onze uitstraling en reputatie in de markt er voor dat de juiste mensen graag bij ons willen werken,” aldus Mark Leferink.

Vrijdag 1 februari was de aftrap van een feestelijk jaar met een feestje voor leveranciers, medewerkers en gepensioneerde oud-collega’s. Een weekend weg met het hele team en een event voor klanten en zakelijke relaties zijn later in het jaar gepland. Mark Leferink: “wij kunnen oprecht feest vieren, mede dankzij al die opdrachtgevers in de regio die ons het vertrouwen hebben gegeven de afgelopen 50 jaar. Daar ben ik heel gelukkig mee, we zien de toekomst vol energie en vertrouwen tegemoet.”

www.leferink.nl


{LST_ITEMS:2041}


Lensvelt en Maarten Baas tonen met trots de steeds verder groeiende stoelenfamilie aan het publiek. Stapelbaar, niet stapelbaar, als barstoel, met en zonder armleggers, met hoge of lage rugleuning, gestoffeerd of in eikenhout. Zowel de bestaande Maarten Baas Chairs als de allernieuwste, nog niet eerder getoonde aanwinsten, bewonen het industriële HAKA-gebouw tijdens Object Rotterdam 2019, dat gehouden wordt van 8 ttot en met 10 februari.

Het gezamenlijke avontuur begon in 2016 toen Maarten Baas samen met Lensvelt de Maarten Baas Chair ontwierp. "Een seriematig geproduceerde stoel die door een slimme aanpassing in het productieproces telkens een iets andere vorm heeft en dus een uniek karakter. Een stoel in acht verschillende uitvoeringen en oneindig veel tinten stoffering met herkenbare trekken: rebels, aandoenlijk, eigenwijs. Stuk voor stuk unieke figuren waarvan de diverse rugvormen op menselijke gezichten lijken."

De Maarten Baas Chairs maakten eerder onderdeel uit van de installatie “May I have Your Attention, Please?” Hiermee wonnen Lensvelt en Baas de prestigieuze Milano Design Award Best Concept 2017 tijdens de Salone del Mobile in Milaan. Deze prijs won Lensvelt in 2016 ook al voor de Boring Collection samen met de jonge architecten Space Encounters. Nog niet eerder won een Nederlands bedrijf deze prijs, laat staan twee keer. En ook Maarten Baas won als enige designer deze prijs twee keer.

Na dit succes heeft Baas sindsdien een hele familie stoelen exclusief uitgewerkt voor dit NON-designmeubellabel. Er volgde een stapelbare versie, een variant met armleggers, en de meest recente familieleden: een hoge en een lage gestoffeerde barkruk en een Maarten Baas Chair in Europees eiken die weer in verschillende kleuren gebeitst kan worden.

www.lensvelt.nl


{LST_ITEMS:2041}


Vloer, Wand & Plafond

Unilin division Flooring voltooide de overname van het Nederlandse bedrijf Koninklijke Peitsman. De overname past in de strategie van Unilin om de directe distributie te versterken.

Unilin, producent van onder meer laminaat-, samengestelde parket- en luxevinylvloeren onder de merken Quick-Step, Pergo & Balterio, heeft na de eerdere intentieverklaring de overname van Koninklijke Peitsman gefinaliseerd. "Met deze overname willen we onze directe distributiestrategie versterken en onze aanwezigheid in de Nederlandse markt bekrachtigen. Het laat ons toe een klantgerichte en hoogwaardige service te blijven bieden“, zegt Ruben Desmet, President Flooring Europe.

Koninklijke Peitsman is sinds 1990 een strategische partner voor de activiteiten van Quick-Step in Nederland. Het bedrijf, in 1885 opgericht, is een  verdeler van vloeren en telt 140 medewerkers over 11 locaties. "De efficiënte, klantgerichte aanpak en de hoge mate van digitale transformatie maken Koninklijke Peitsman een sterke partner voor Unilin."

Naast de distributie door Koninklijke Peitsman blijven De Plinten & Profielen Centrale (PPC) en Headlam distributiepartners voor de verdeling van het merk Quick-Step in Nederland.

www.unilin.com


{LST_ITEMS:2041}

Kvadrat, wereldwijd producent van high-performance textiel voor de designwereld, en Coulisse, internationaal raambekleding-specialist, bundelen hun krachten in Kvadrat Shade. De samenwerking, die op 7 februari 2019 officieel inging, richt zich op het bieden van raambekleding-oplossingen en diensten aan architecten over de hele wereld.

Hiermee biedt Kvadrat Shade de beste oplossingen op het gebied van functionaliteit, comfort en duurzaamheid. Kvadrat kondigt tegelijkertijd de overname van Verosol aan. Verosol is de wereldwijde toonaangevende leverancier en uitvinder van gemetalliseerde high-performance textielen. Met deze overname beoogt Kvadrat haar positie in het rolgordijnensegment te versterken.

De lancering van de eerste collectie van Kvadrat Shade, die bestaat uit rolgordijnen ontworpen in samenwerking met designers Ronan & Erwan Bouroullec, vindt plaats tijdens het jaarlijkse designfestival van Kopenhagen, 3 Days of Design (23 tot en met 25 mei 2019).

"In Kvadrat Shade komen de unieke kwaliteiten van twee designiconen samen", aldus een woordvoerder. "Als marktleider op het gebied van textielinnovatie, -kleur en -creativiteit, heeft Kvadrat ruim vijftig jaar ervaring met het ontwikkelen van high-performance textiel voor de designwereld, zowel voor de project- als de residentiële markt. Hierdoor heeft Kvadrat een sterke positie in de architecten- en designerswereld. Coulisse heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van raambekledingsystemen,-stoffen en -motorisatie voor zowel de residentiële- als de projectmarkt en staat wereldwijd bekend om haar innovatieve designaanpak."

Door deze bundeling van krachten biedt Kvadrat Shade oplossingen en diensten voor de grootste, meest uitdagende projecten. Door middel van het wereldwijde servicenetwerk van Kvadrat, kan Kvadrat Shade a-tot-z-service op projecten over de hele wereld garanderen.

Kvadrat Shade wordt geleid door Managing Director Christian Baum Blaakær en Sales Director Jan-Henk Dekker. Christian Baum Blaakær: “Met Kvadrat Shade voegen we een nieuwe dimensie toe aan het Kvadrat-aanbod voor architecten en designers wereldwijd. De design rolgordijnen van Kvadrat Shade vormen de ideale oplossing voor zelfs de grootste, meest uitdagende projecten. In Coulisse hebben wij een partner met de juiste kennis en ervaring om de beste raambekleding oplossing voor ieder project te configureren.”

Jan-Henk Dekker: “We zijn enorm trots om met een iconisch merk als Kvadrat samen te werken om een bijzondere nieuwe lijn raambekleding oplossingen te introduceren bij de internationale architectenwereld. Het geeft ons tevens de kans om het bewustzijn voor de relevantie van inspirerende raambekleding een boost te geven.”

De eerste Kvadrat Shade-collectie is in samenwerking met designers Ronan & Erwan Bouroullec ontworpen. De lancering vindt van 23 tot 25 mei 2019 plaats tijdens het evenement 3 Days of Design in Kopenhagen. Kenmerkend voor de collectie is het esthetische design. De collectie omvat handbediende en gemotoriseerde rolgordijnsystemen met functionele, hoogwaardige stoffen van duurzaam, pvc-vrij textiel. "De stoffen voldoen aan de strengste veiligheids-, duurzaamheids- en gezondheidseisen. De collectie komt wereldwijd beschikbaar via de 35 verkoopkantoren van Kvadrat en biedt een oplossing voor ieder raambekledingvraagstuk, zowel op design als op functioneel gebied."

Met de overname van Verosol bemachtigt Kvadrat een sterke positie in de markt van high-performance stoffen. Verosol is wereldwijd een vooraanstaand specialist op het gebied van het design en de productie van functionele binnenzonweringstoffen en -systemen. Het bedrijf werd in 1965 in Eibergen, Overijssel opgericht en is de uitvinder van gemetalliseerde stoffen en plisségordijnen. "De innovatieve producten van Verosol bieden een ongeëvenaarde prestatie als het gaat om het reguleren van warmte en daglicht, met behoud van het zicht naar buiten, waardoor ze zorgen voor een duurzamere omgeving in gebouwen."

Anders Byriel, CEO van Kvadrat: “Verosol en Kvadrat delen dezelfde visie als het gaat om het verleggen van de technologische en esthetische grenzen op het gebied van textieldesign. Het bedrijf is altijd een koploper op het gebied van innovatie geweest. Als wereldleider op het gebied van gemetalliseerde textielen heeft Verosol een enorme schat aan kennis en onderzoek over het gebruik van textiel voor het reguleren van temperatuur en licht en energiebesparing. Nu Verosol deel is van onze familie, beschikken we over cruciale technologieën om een sterke positie in het rolgordijnensegment te bemachtigen.”
 
Jasper Hoek, CEO van Verosol: “Kvadrat en Verosol hebben al vele jaren een goede band. Deze nieuwe stap is de perfecte match voor beide bedrijven. Onze expertise op het gebied van high-performance raambekleding, is van strategisch belang voor Kvadrat. Voor Verosol betekent deze stap expansie en toegang tot klanten die Verosol niet zonder de sterke wereldwijde positie van Kvadrat zou kunnen bereiken.”
 
Verosol zal speciaal voor Kvadrat Shade nieuwe stoffen ontwikkelen. Deze zullen via het internationale verkoopnetwerk van Kvadrat leverbaar zijn. De focus voor het bestaande wereldwijde netwerk van distributiepartners van Verosol blijft onveranderd.
Het textielaanbod van Verosol is een belangrijke toevoeging voor de Kvadrat Shade-product portfolio en geeft het bedrijf een leidende positie in de markt voor duurzame high-performance raambekledingsoplossingen.

www.kvadrat.nl

{LST_ITEMS:2041}


Forbo investeert verder in duurzaamheid. Dat meldt de vloerenfabrikant in een persbericht. De vloerproducent investeert bijvoorbeeld in het maken van een nieuwe bio-composiet, samengesteld uit gebruikte Marmoleum-vloeren. Dit om de cirkel (van grondstof tot product tot ‘afval’ tot grondstof) volledig te sluiten.

"Op dit moment is Forbo met verschillende fabrikanten in gesprek die het bio-composiet materiaal eventueel willen en kunnen gebruiken. Ook levert Forbo sinds kort een pigmentloze Marmoleum-vloer,de zogenaamde ‘cookie’ (de vloer heeft de kleur van een koekje, red). De ‘cookie’-vloer is voor 99 procent biobased."

Forbo heeft bovendien het plan opgevat om in de toekomst vloeren als service te gaan aanbieden. "Kort gezegd, betekent dit dat de klant volledig wordt ‘ontzorgd’ wat betreft installatie, onderhoud en renovatie van de vloer, maar ook dat Forbo de vloer aan het einde van het leven weer terugneemt en recyclet of anderszins nuttig maakt." 

Forbo Flooring is sinds kort lid van het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland om zo de totstandkoming van de circulaire economie te versnellen. Het netwerk bestaat uit tachtig grote bedrijven met een stevige MVO-ambitie. Het lidmaatschap is vaak een opstap naar samenwerking tussen de bedrijven om gezamenlijk makkelijker resultaat te boeken.

http://www.forbo-flooring.nl/duurzaamheid.


{LST_ITEMS:2041}


De European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI), het Europese instituut voor producenten van veerkrachtige vloeren, kondigt veranderingen aan in de Raad van bestuur en de managementstaf. Jane Gardner is aangesteld als nieuwe gedelegeerd bestuurder.

De ERFMI vertegenwoordigt de belangen van de veerkrachtige vloerbedekkingsindustrie in Europa. De leden van deze organisatie maken vloerbedekkingen van vinyl, rubber, linoleum, kurk, polyurethaan of synthetische thermoplastische polymeren.

Jane Gardner is de opvolgster van Ton Pluijmert, die na 16 jaar de belangen van de veerkrachtige vloerbedekkingsindustrie in Europa te hebben behartigd, met pensioen is gegaan. De organisatie dankt Ton Pluijmert voor zijn waardevolle bijdrage aan de sector.

Gardner: "Ik heb er veel zin in om met mijn collega Jochen Zimmermann, technisch en administratief manager van ERFMI, aan de slag te gaan om de belangen van onze leden in Europa te vertegenwoordigen. Ik kijk ernaar uit om ervoor te zorgen dat de circulaire economie binnen de veerkrachtige vloerensector verder ontwikkeld wordt en dat de stem van ERFMI gehoord wordt op zowel Europees als  nationaal niveau."

ERFMI heeft tijdens zijn algemene vergadering op 14 november 2018 in Brussel tevens Robert N B Smith als nieuwe voorzitter gekozen. Hij is directeur van de technische diensten bij James Halstead. Smith neemt dit mandaat over van Pierre Lienhard, directeur van de groep marketing & strategie bij Gerflor, die waarnemend voorzitter was. Demosthene Sakkas, directeur van de divisie onderzoek en innovatie EMEA bij Tarkett, is aangeduid als nieuwe voorzitter van de technische commissie.

ERFMI vertegenwoordigt de belangen van zestien fabrikanten en verdelers van veerkrachtige vloerbedekking in heel Europa. Gezamenlijk produceren zij meer dan 360 miljoen vierkante meter vloerbedekking per jaar en bieden zij werk aan elfduizend mensen.

www.erfmi.com


{LST_ITEMS:2041}

Tuinidee is het grootste tuinevenement van Nederland. Op het eerste gezicht misschien niet de meest voor de handliggende ontmoetingsplek voor projectinterieur-professionals. Maar schijn kan bedriegen. Want 'groen' wordt steeds belangrijker in het gezonde interieur.

Niet vreemd dus dat branchevereniging VHG het evenement aangrijpt voor het houden van een vakdag, tijdens welke onder meer de prijs voor de Interieurbeplanting van het Jaar wordt uitgereikt. 

Om de toepassing van ‘binnengroen’ aan te jagen organiseert de vereniging sinds enige jaren de competitie Interieurbeplanting van het Jaar. Onlangs bezocht de vakjury een serie projecten. Op basis hiervan werd een drietal projecten genomineerd voor de prijs. Het betreft CIC Rotterdam in Rotterdam, door Green Fortune Nederland, Abdij Koningshoeven in Berkel Enschot, door Green Care Interieurbeplanting, en Hotel Jakarta in Amsterdam door Copijn Groenaanleg en beheer.De uitreiking van de prijs vindt dus plaats tijdens Tuinidee. Het evenement vindt plaats op 23 februari. Tijdens het evenement worden eveneens Wij verwelkomen u graag met een lunch waarna we de prijzen uitreiken voor prijzen voor de Tuin, de Zwemvijver van het Jaar 2019 en de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg bekendgemaakt.

www.vhg.org
 


{LST_ITEMS:2041}


De Exclusive 1015-kwaliteit van Vorwerk-flooring heeft de Good design Award gewonnen. dat meldt de fabrikant in een persbericht. "Vorwerk bewijst opnieuw met deze 'flat weave' dat Vorwerk-producten een unieke mix zijn van kwaliteit, innovatie en ontwerpen in een internationaal speelveld."

De Exclusive 1015 is een harde vloer die textielachtig aanvoelt en het oog boeit met zijn buitengewone structuren en iriserende 3D-effecten. "Donker basismateriaal en een contrasterend oppervlak zijn ingewikkeld met elkaar verweven - dit creëert de unieke look die dit product zijn karakter geeft."
 

De Good design Award is een jaarlijkse prijs die sinds 1950 wordt uitgereikt door het The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Designin samenwerking met het Europees Centrum voor Architectuur, Kunst, Ontwerp en Stedenbouw. 

www.vorwerk.de


{LST_ITEMS:2041}

Forbo ligt bij de tandarts. Het bedrijf realiseerde onlangs een mooi project bij Yavuz Tandheelkundig Centrum in Rotterdam.

"Partout Design heeft deze praktijk zeer stijlvol ontworpen en gekozen voor een duurzame marmoleum-vloer, die zorgt voor een rijke uitstraling", aldus een woordvoerder namens de vloerenfabrikant.

"Het kleurenpalet van de vloer en de kleurrijke signing in samenwerking met het steriele wit maken deze praktijk tot een uniek en fris geheel. De praktijkzones hebben een hele persoonlijke uitstraling vanwege de wandprints die goed in het thema passen."

Ook aan het Yavuz Cosmetisch Centrum leverde Forbo zijn bijdrage. "Het cosmetisch centrum heeft een hele eigen stijlvolle, weelderige en luxueuze uitstraling gekregen, waarbij het kleur- en materiaalplan is geïnspireerd op de kleuren van een pauwenveer."


www.forbo-flooring.nl

 
 

{LST_ITEMS:2041}

Tarkett werkt tijdens de designweek in Milaan opnieuw samen met de gerenommeerde Note Design Studio uit Zweden, voor de expositie Formations deze keer. De gezamenlijke installatie in het iconische cultuurcentrum Circolo Filologico Milanese vertaalt ontwerptaal op een innovatieve manier in nieuwe creatieve uitdrukkingen.

"Formations stelt de conventies van verhoudingen, kleurvlakken en kleurovergangen ter discussie en is een ode aan grenzeloos design", aldus een woordvoerder. "De tentoonstelling wil architecten en ontwerpers inspireren door de eindeloze creatieve mogelijkheden van Tarkett materialen in de kijker te zetten. De extra grote vormen en vloeiende lijnen van Formations versieren de verschillende ruimtes van de historische Circolo Filologico Milanese. Het resultaat: een indrukwekkend contrast tussen modern en traditie."

Met deze expositie zetten Tarkett en Note Design Studio de succesvolle samenwerking voort die vorig jaar begon bij de Stockholm Furniture Fair. Tijdens de editie van 2018 sleepte hun installatie The Lookout de Editor’s Choice Award voor beste stand in de wacht. In februari 2019 keren Tarkett en Note terug naar Stockholm met de dak installatie Snowtopped. Voor Salone del Mobile Milano in april gaan beide partners nog een stap verder. Note creëerde Formations en bedacht samen met het ontwerpteam van Tarkett een nieuwe collectie die wordt geïntroduceerd tijdens de tentoonstelling.

Formations vindt plaats van 8 tot 14 april 2019 in Circolo Filologico Milanese, Via Clerici 10 in het kader van de Milaan Design Week.

www.tarkett.nl
 


{LST_ITEMS:2041}

Naast de vestigingen in Nederland (Uden) en Frankrijk (Plaisir) heeft Estillon vanaf heden ook een vestiging in Duitsland; Estillon GmbH. Thomas Schultz zal vanuit Hannover met name de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) gaan beheren.

Door deze strategische beslissing kan Estillon een groot gebied in Europa bedienen op het gebied van ondervloeren, ondertapijten en Roberts gereedschappen.

www.estillon.de


Verlichting

Tijdens de laatste avond van de NSVV Verlichtings Collegetour werd na het uitreiken van de certificaten aan de deelnemers nog een bijzondere uitreiking gedaan. De 1e #Wout van Bommel Award werd uitgereikt aan de naamgever:Wout van Bommel.

NSVV-voorzitter John de Joode reikte in het bijzijn van de collegegangers en het bestuur van de NSVV  het kleinood uit aan Wout van Bommel, die compleet verrast werd door dit gebaar en zich bijzonder vereerd voelde. Het is de bedoeling dat deze Wout van Bommel Award jaarlijks wordt uitgereikt. Wout van Bommel zelf zal de komende jaren in overleg met het bestuur van de NSVV, kandidaten voordragen.

Bij de afsluiting van deze laatste avond van de Collegetour kon Wout van Bommel melden dat hij graag nog een keer zijn kennis wil overdragen, dus de volgende College tour wordt gepland voor het najaar 2019.

www.nsvv.nl


{LST_ITEMS:2041}

Onlangs is het nieuwe kantoor van Trilux Benelux in Amersfoort officieel geopend. Voor de officiële openingshandeling op 24 januari namen Willem Dammers, CEO van Trilux Benelux en Mark Henrik Körner, CSO van de Trilux Group een gigantische schaar ter handen waarmee zij een lint doorknipten.

Willem Dammers is met recht trots op het nieuwe kantoor: “Het kantoor is voorzien van de nieuwste intelligente verlichtingsoplossingen van Trilux op basis van Human Centric Lighting. Dit draagt bij aan een gezond bioritme en tevreden medewerkers, die optimaal ondersteund worden bij hun dagelijkse werk.”

www.trilux.com


{LST_ITEMS:2041}

De CIE, de internationale autoriteit op het gebied van verlichting, houdt op 14 en 15 maart een informatiedag over de in december gelanceerde standaard S026, die het effect van verlichting op het bioritme van de mens centraal stelt. Dat meldt de NSVV.

"Onze biologische klok dicteert in grote lijnen ons dagelijks levensritme en gedrag", aldus een woordvoerder. "Denk aan het afgeven van signalen over wanneer te eten, te slapen en het regelen van andere biologische functies. Natuurlijk licht is essentieel voor het ‘aanzwengelen’ en bijregelen van de biologische klok in onze hersenen zodat ons lichaamsritme in de pas blijft lopen met een dagritme van 24 uur. Bijna twintig jaar geleden, dus nog vrij recentelijk, werd een nog onbekende receptor in het menselijk oog ontdekt. Het gaat in dit geval om een sensor die bijzonder gevoelig is voor blauw licht, hetgeen daglicht typeert."

Tijdens de aanstaande CIE tutorial dat de NSVV organiseert op 14 en 15 maart op de High Tech Campus in Eindhoven, wordt uitgebreid stilgestaan bij onder meer het functioneren van de ogen, het effect van licht op mensen, lichttherapie en de inhoud en functie van de standaard. "Feitelijk hebben we het hier over een nieuwe manier van licht meten", aldus de lichttechnische vereniging. "Voor partijen die voorbijgaan gaan aan de niet-visuele werking van licht, is er sprake van een gemiste kans. In de huidige lichtmarkt gaat ongeveer 70 miljard om. Het tijdperk van energie-efficiëntie en kostenbesparing zal vroeger of later tegen zijn grenzen aanlopen. Op dit vlak zullen er geen nieuwe verbeteringen meer te behalen zijn. Een nieuwe markt of volgende stap kan gevonden worden in welzijn en gezondheid. Het creëren van een lichtontwerp dat het patroon van natuurlijk licht benadert, biedt een enorm potentieel voor het realiseren van een gezondere leefomgeving voor de mens."

www.nsvv.nl

{LST_ITEMS:2041}

Opmerkelijk nieuws uit de Duitse lichtwereld: de Nimbus Group wordt overgenomen door Häfele. Door deze strategische acquisitie van Häfele breidt het bedrijf zijn competenties op het gebied van licht en akoestiek in belangrijke mate uit.

Häfele neemt de Nimbus Group in zijn geheel over van Nimbus-oprichter Dieter Brennenstuhl. Laatstgenoemde blijft verbonden aan Nimbus en zal vanuit de huidige locatie van het bedrijf in Stuttgart ook in de toekomst zijn bijdrage blijven leveren aan het begeleiden van innovaties, ontwikkelingen alsmede de uitbreiding van het product-portfolio.

Nimbus-oprichter Dieter Brennenstuhl (rechts).

"Deze aquisitie vertegenwoordigt een organische uitbreiding van het competentiegebied van beide ondernemingen", aldus een woordvoerder. "Tegelijkertijd creëert de overname belangrijke synergieën op het gebied van verkoop en productontwikkeling."

Häfele is een sterke partij op het gebied van onder meer meubelbeslag en architecturale hardware, en heeft zich de laatste jaren bovendien ontwikkeld als aanbieder van LED-oplossingen die in meubilair kunnen worden geïntegreerd. Nimbus is een LED-pionier die al in 2006 de eerste LED-oplossing presenteerde. De verlichtingsproducten van Nimbus worden voorts gekenmerkt door een sterk designaspect. Ook heeft het bedrijf uit Stuttgart zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van draadloze verlichting en akoestiek. 

"Gezamenlijk kunnen beide bedrijven met behulp van geïntegreerde oplossingen optimaal reageren op de belangrijke ontwikkelingen en trends in de wereld van het wonen", aldus de woordvoerder. "Häfele en Nimbus zullen klanten significante toegevoegde waarde bieden aan de hand van intelligente netwerkconcepten."

Nimbus-oprichter Dieter Brennenstuhl is blij met de nieuwe ontwikkeling: "In de toekomst zullen we onze activiteiten gaan ontplooien onder de paraplu van Häfele. Met dit bedrijf versterken we onze positie op het gebied van onze twee specialismen licht en akoestiek." Brennenstuhl benadrukt dat klanten in de dagelijkse praktijk weinig van de nieuwe situatie zullen merken: "Onze zakelijke relaties zullen zonder onderbreking gecontinueerd worden en de contactpersonen blijven bereikbaar via de gebruikelijke kanalen."

De overname moet nog het fiat krijgen van de Duitse mededingingsautoriteiten. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, en of de transactie op termijn eventuele personele consequenties heeft, wordt niet gemeld.

www.nimbus-group.com 


{LST_ITEMS:2041}

Nieuws van Unifit. het bedrijf uit Nijkerk brengt sinds 1 januari de producten van het Duitse Buschfeld op de nederlandse markt. "Dat opent voor onze klanten en onze dealers een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden", aldus Louk Blok van Unifit. 

“Buschfeld is een gerenommeerde aanbieder van spanningsrails”, vertelt Louk Blok. “Professor Hans Buschfeld heeft de spanningsrail al vele jaren geleden ontwikkeld en op de markt gebracht. Sinds kort is er een interessante uitbreiding van het assortiment; behalve de al jaren succesvolle 12 Volt-spanningsrail, bieden we nu ook een 48 Volt-variant, die onlangs gepresenteerd werd op de Internationale Möbelmesse (IMM) in Keulen. Met het nieuwe product Sense zijn de mogelijkheden veel groter. Dankzij de 48 Volt-oplossing kun je bijvoorbeeld veel langere lijnen maken.”

Sense is door Buschfeld zo ontworpen, dat er diverse esthetische mogelijkheden zijn, die heel interessant zijn voor bijvoorbeeld architecten. "Met deze nieuwe spanningsrail is het mogelijk om een spannende infrastructuur te bouwen. De mogelijkheden zijn echt eindeloos.Je kunt een strakke infrastructuur bouwen met rechte lijnen, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk bochten te maken, of sterstructuren. Het Freestyler-assortiment van Sense bestaat uit veel bijzondere vormen en systeemcomponenten, waarmee elk creatieve idee uit te voeren is.”

Ook voor wat betreft de maximale lengte van de spanningsrail alsmede het aantal lichtpunten dat aan de rail verbonden kan worden zijn de mogelijkheden van Sense indrukwekkend. “De maximale lengte van Sense bedraagt maar liefst 60 meter”, vertelt de Unifit-man. “Bij deze lengte kunnen in totaal zestig lichtpunten aan de rail bevestigd worden.” Hierbij is de architect geheel vrij is in de keuze voor het type armatuur. Aan de Sense-rail kunnen even eenvoudig vaste spots als bijvoorbeeld pendelarmaturen bevestigd worden. 

www.unifit.nl   


 


{LST_ITEMS:2041}

Een diepe bewustwording van wat het betekent om de hele dag binnen te zitten, dat is de boodschap van Velux als themasponsor van dag over ‘Ontwerpen met Licht & Lucht’ tijdens BouwBeurs R&D, op woensdag 6 februari.

Het bedrijf voert campagne onder de titel 'Indoor Generation'. Aan het woord is Marthijn Reekers, architect en werkzaam bij Velux: “Als we het grootste deel van onze tijd binnen zitten, dan is het wel essentieel dat er een gezond binnenklimaat is.” Tijdens de themadag gaat het vooral om inspirerende verhalen en projecten. “We hebben een fantastisch programma met mensen die allemaal op hun manier bijdragen aan gezonde gebouwen.”
 

“Daglicht en frisse lucht zijn essentieel voor de gezondheid van alle mensen. Onderzoek toont aan dat we bijna 90 procent van onze tijd in gebouwen doorbrengen. Ga je eigen dagelijkse routine maar eens na Dan beef je hoe belangrijk een goed binnenklimaat voor je is! Met de campagne Indoor Generation wil Velux een bewustwording creëren. Kort gezegd: ‘Waar zijn we mee bezig? En wat kunnen we eraan doen?’ De jongste generatie groeit goeddeels in gebouwen op. Je kunt campagnes bedenken om ze naar buiten te sturen, dat is geweldig, maar de realiteit is anders. Daarom is het zo belangrijk om ook gezonde gebouwen te maken.”
 

“In de afgelopen decennia zijn we steeds meer naar binnen gegaan. Tegelijkertijd werden de gebouwen dieper, de raamoppervlakken kleiner en werden steeds meer installaties ingezet om het binnenklimaat te reguleren. We kregen te maken met het 'sick building syndrome' en lieten ons steeds meer regeren door apparaten om te voldoen aan de technische eisen voor gebouwen. Je ziet nu een ommekeer: het thema gezondheid leeft en steeds meer mensen openen hun ogen voor andere oplossingen, soms zelfs teruggrijpend op concepten uit het verleden. Denk aan de openluchtscholen en sanatoria die in de vorige eeuw zijn gebouwd. Dat waren gebouwen met een heldere boodschap: frisse lucht en daglicht dragen bij aan de gezondheid van jong en oud. Af en toe een raam open zetten is een goed idee.”
 

“Langdurig geen daglicht ervaren is slecht voor de gezondheid, dat is inmiddels wel bewezen. Daglicht is essentieel: het stuurt je bioritme aan. Schone lucht is van grote betekenis voor je welbevinden. Velux doet veel onderzoek naar de invloed van het binnenklimaat op de mens. We participeren ook in samenwerkingsverbanden als Active House en Dutch Daylight. Jaarlijks wordt de Healthy Homes Barometer gemaakt: een grootschalig onderzoek onder Europeanen over wonen in de breedste zin. Daarbij organiseert Velux de Healthy Buildings Day in Brussel, waarbij het onderzoek wordt gepresenteerd aan stakeholders en de politiek. Veel regelgeving en overheidsambities voor de bouw zijn momenteel alleen energie-of CO2 gedreven. Dan mis je toch een aantal belangrijke factoren om een gezond binnenmilieu te maken. Dat moet ook bij overheden duidelijk zijn.”
 

“Iedereen in de bouwkolom kan een bijdrage leveren aan een gezonder binnenklimaat. Maar het begint ermee dat in het ontwerpproces voldoende aandacht wordt gegeven aan daglicht en frisse lucht. Dat klinkt heel logisch, maar blijkt in de praktijk vaak best lastig te realiseren. Gezondheid, welzijn en welbevinden zijn geen verplichte onderdelen in een ontwerpproces. We zijn verzand in rekenmethodieken die niets zeggen over de kwaliteit van wonen en werken: een probleem dat we zelf hebben gecreëerd. Onderdeel van de campagne Indoor Generation is dat Velux architecten en adviseurs uitdaagt om verder te kijken dan epc, BENG en andere rekensommen alleen.”
 

“VELUX is maar een schakel op weg naar een gezonder binnenklimaat in gebouwen. Op de BouwBeurs willen we iets teweegbrengen. Natuurlijk laten we ook producten en innovaties zien die kunnen bijdragen aan een gezonder binnenklimaat: ons aandeel in het brengen van daglicht en frisse lucht in gebouwen. Maar het gaat ons in eerste instantie om de bewustwording bij de bezoekers van BouwBeurs, over het belang van nadenken over gezonde gebouwen. Tijdens de themadag worden bevlogen verhalen verteld over inspirerende ontwerpen. Zodat de bezoeker kan ontdekken wat zijn of haar bijdrage kan zijn. Vaak is die bijdrage - hoe afgezaagd dat ook mag klinken - een kwestie van het gebruiken van je gezonde verstand.”

Velux staat tijdens BouwBeurs 2019 met een stand in Hal 9 en is themasponsor van de themadag ‘Ontwerpen met Licht & Lucht’ op woensdag 6 februari.

www.bouwbeurs.nl


{LST_ITEMS:2041}

De Velux Groep start met een nieuwe divisie: Velux Commercial. Met nieuwe divisie richt VELUX zich nadrukkelijker op utiliteitsmarkt. De nieuwe divisie komt onder meer voort uit de overname van JET-Groep vorig jaar. De nieuwe divisie presenteert zich in Nederland voor het eerst tijdens de BouwBeurs in Utrecht.

In combinatie met de recente overnames van Wasco en Vitral en de voortdurende ontwikkeling van Velux modulaire lichtstraten, bouwt de Velux Groep de komende jaren aan een nieuwe commerciële divisie. Deze divisie wil het bedrijf verder laten uitgroeien zodat het de utiliteitsmarkt nog beter kan bedienen.

Al meer dan 75 jaar brengt de Velux Groep daglicht en frisse lucht bij mensen thuis en is het marktleider op de dakramenmarkt voor woningbouw. De Velux Groep betrad in 2012 voor het eerst de commerciële (niet-particuliere) markt, met de introductie van de Velux modulaire lichtstraten. De grote ambitie was om daglicht en frisse lucht ook naar commerciële gebouwen te brengen.

www.velux.nl


{LST_ITEMS:2041}


Ontwerp & Architectuur

De uitreiking van de BNA Beste Gebouw 2019-verkiezing op 17 mei vindt plaats in de LocHal, de nieuwe bibliotheek van Tilburg. Toen de LocHal op 24 januari werd geopend, sprak Francine Houben van ‘een kathedraal van deze tijd’.


De voormalige locomotiefhal achter het centraal station, gebouwd in 1932, is een industriële basiliek: een metershoge dubbele kapconstructie van staal en beton boven een gigantische kraanbaan met twee kranen, met gevels van mat draadglas waardoor het daglicht gefilterd binnenvalt. Voortbouwend op het verleden hebben de ontwerpers van Civic, Braaksma & Roos, Arup, Inside Outside en Mecanoo de hal omgetoverd in een geweldige ‘werkplaats’ rond een gigantische tribunetrap, waarop studenten en zzp’ers achter laptops werken en kinderen rondspringen.
 

Deze 'kathedraal' gaat dus fungeren als decor bij de uitreiking van de BNA-prijs voor het beste gebouw. De inschrijvingstermijn is inmiddels geopend, en het loopt goed, stelt de BNA. "Dat er veel gebouwen worden ingezonden, heeft ongetwijfeld te maken met de huidige bouwhausse. Niet het mooiste gebouw wint, maar het beste gebouw, met de meeste meerwaarde voor mens en maatschappij." Inschrijven kan tot en met 5 maart.

De jury beoordeelt de inzendingen op basis van vier categorieën.
Daarnaast zullen de genomineerde gebouwen ook extra aandachtig worden bekeken op hun toegankelijkheid. "De nominaties maken we 21 maart bekend, vanaf die dag kan het publiek online stemmen."


Tijdens de uitreiking op 17 mei zal vermaard bewegwijzeringsdesigner Paul Mijksenaar een pleidooi houden voor visueel toegankelijke gebouwen. Visuele toegankelijkheid is geen vanzelfsprekende eigenschap van de gebouwde omgeving en kan niet worden afgedwongen via (bouw)wet- en regelgeving. Mijksenaar zal ingaan op het feit dat iedereen gebaat is bij een visueel toegankelijke gebouwen en dat richtlijnen hiervoor niet alleen nuttig zijn voor visueel gehandicapte mensen, en dat architecten een voortrekkersrol kunnen spelen bij het ‘leesbaar’ maken van gebouwen en openbare ruimtes.

www.bna.nl


{LST_ITEMS:2041}

Donderdag 7 februari vond bij Design Post Amsterdam (DPA) de eerste 'Talk' van dit jaar plaats. Deze negentiende Talk had als thema ‘Trends 2019’. Een onderwerp dat, gezien de grote opkomst, een snaar raakt bij interieurprofessionals.

Welke richting gaan we op in de interieur en designbranche en wat zijn trends in de samenleving? Gaby Van Gestel, trendwatcher en bekend van ontwerpstudio Hemelsby presenteerde thema’s als: 'leven in het nu i.pv. in de toekomst', 'internetverslaving', 'duurzaamheid', 'afvaloplossingen', 'het opzoeken van de natuur', 'natuurlijke kalmte in onszelf' en 'spelen'. Marie-Gon Vos zoomde in op vormen, stijlen, materiaal- en kleurgebruik in interieur.

Trends die in dit laatste opzicht voorbijkwamen waren onder meer 'Sustainable Tech', 'Natural Calm' en 'Playfull Innocence'. Niet alleen thema’s in het algemeen kwamen aan bod. Ook werd er flink ingezoomd op vormen, stijlen, materiaalgebruik waar je haast niet omheen kan en nieuwe kleurpaletten in interieurdesign. "Zo keert de klassieke stijl terug (in een nieuw jasje), zie je nog een touch of folkore en zie je in interieur meer Fun & Humour", aldus een woordvoerder van DPA. "Er wordt gespeeld met gebogen hout in stoelen, tafels, lampenkappen, maar ook in kapstokken en eigenlijk alles wat je als meubel en accessoires kan bedenken."

"Gekleurd glas is er al een tijdje, maar blijven we in 2019 volop zien. Kleden en karpetten worden steeds kleurrijker en steeds meer uitgesproken. Deze zijn te zien in allerlei verschillende vormen en worden steeds vaker toegepast op de wand als kunstobject, voor de akoestiek of allebei. We zien weer nieuwe kleurpaletten met veel aardse en warme tinten en het is al eens gezegd, maar het is tevens een goede round-up van deze geslaagde Talk: een Human Touch maakt je interieur echt af."

www.designpostamsterdam.nl


{LST_ITEMS:2041}

Vergrijzing, een toegenomen levensverwachting én een onzeker pensioen zorgen ervoor dat we jaren langer blijven doorwerken. Hoe ver zullen we gaan om onze mentale en fysieke gezondheid hierin te faciliteren? ‘Senior Spaces’ presenteert dit ruimtelijk scenario en confronteert ons met een nieuwe generatie op de werkvloer, de 70-plusser.

Senior Spaces is het eerste hoofdstuk van het drieluik ‘Labor Lab’, te vinden in TSH Collab van 4-15 februari. "We sluiten af met een event. Kom je op 15 februari ervaren wat het zou betekenen om te blijven werken tot in je laatste levensfase?", aldus de initiatiefnemers Studio LONK en Ditt. Officemakers, in samenwerking met BrightPensioen en TSH Collab.

Aan het woord komen onder meer Ruben Jacobs (cultuursocioloog), Aart Bontekoning (generatie-expert, spreker en co-producer van ‘het generatietheater’), Caro van Dijk (architect van zorgzame omgevingen), Sjaak Zonneveld (auteur en ondernemer met BrightPensioen), Mattijs Kaak (directeur Ditt. Officemakers) en Anna Dekker en Celine de Waal Malefijt (socioloog en ruimtelijk ontwerper van Studio LONK). Het event wordt gemodereerd door Tracy Metz (Stadsleven, NRC). 

Het evenement begint op 15 februari om 15.30 uur. Plaats van handeling: Het Parool Theater aan de Wibautstraat 131D in Amsterdam.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-labor-lab1-senior-spaces-54525678773


{LST_ITEMS:2041}

De afgelopen editie van de Rotterdamse designbeurs Object, gehouden van 8 tot en met 10 februari, was groter en veelzijdiger dan ooit. Bijna 10.000 designliefhebbers bezochten gedurende drie dagen het HAKA-gebouw, dat tot de nok gevuld was met design.

Zo'n tweehonderd ontwerpers, designlabels en instellingen toonden bij elkaar duizenden bijzondere designobjecten. Opvallend veel deelnemers hebben werk verkocht of nieuwe opdrachten gekregen. "Mensen investeren weer in kwaliteit en originaliteit en besteden graag geld en tijd aan hun interieur", aldus directeur Anne van der Zwaag.

Sinds Anne van der Zwaag de beurs zeven jaar geleden overnam is Object Rotterdam uitgegroeid tot een toonaangevend platform voor eigentijds design en een springplank voor jong talent. Het designplatform staat bekend om de uitgekiende mix van design, mode, architectuur en kunst; te kijk en te koop. Dankzij het interdisciplinaire karakter neemt Object in Nederland en daarbuiten een unieke positie in. Anne van der Zwaag: "Object is veel meer dan een verkoopbeurs. Het is een platform voor de actuele stand van zaken in uiteenlopende designdisciplines. De krenten uit de pap zorgvuldig bij elkaar gebracht op een iconische Rotterdamse locatie."

Het succes van de beurs wordt verder versterkt door de Art Rotterdam Week waar Object onderdeel van is, een jaarlijks festival voor kunst en cultuur dat massa's mensen op de been brengt. Al tijdens de besloten opening vormden zich lange rijen voor de entree. Een letterlijk hoogtepunt waren de presentaties van Maze de Boer en Rachid Assoui bovenin het markante gebouw, met het prachtige uitzicht over de stad. De designveiling die hier werd georganiseerd trok veel bekijks en bracht ruim 10.000 euro op voor een goed doel: de bouw van een school in Senegal. Op de beurs werden direct stukken verkocht. Ontwerpduo verkocht meerdere lampen, Lensvelt verschillende stoelen van Maarten Baas en Nynke Koster een aantal van haar architectonische objecten. 

www.objectrotterdam.com


{LST_ITEMS:2041}

'Healing Office'-onderzoek van D/Dock toont aan dat een gezonde werkomgeving een stijging in productiviteit van medewerkers van maar liefst 10 procent oplevert. Dat meldde het architectenbureau uit Amsterdam tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst.

"Met dit onderzoek bewijst D/Dock dat de werkomgeving een significante invloed heeft op de productiviteit en het welzijn van de gebruikers van een gebouw", aldus een woordvoerder.

In 2014 lanceerde design studio D/Dock het concept 'Healing Offices', een ontwerpmethodiek die bijdraagt aan de productiviteit en het welzijn van de gebruikers. Deze aanpak is met succes onder andere toegepast voor het nieuwe pand van Macaw, het kantoor van Google Amsterdam, van projectontwikkelaar OVG Real Estate en voor de reisaanbieder @Leisure Group.

Door er een onderzoeksmethode voor te ontwikkelen en zo data te verzamelen over het daadwerkelijke effect van het interieur ontwerp, beoogt D/Dock naar eigen zeggen te blijven leren en innoveren, altijd op basis van gedegen onderzoek en creativiteit.
 

De eerste case study vond plaats bij Macaw in Hoofddorp. Deze 'full service digital partner' zet zwaar in op vitaliteit voor haar medewerkers en vond in Healing Offices een geschikte aanpak en in D/Dock een geschikte partner. Een jaar later blijkt dat de verhuizing naar een nieuwe omgeving overwegend positieve resultaten oplevert.

“Ik geloof dat we een werkomgeving hebben gecreëerd die bijdraagt aan onze ambitie om aan het einde van de werkdag met meer energie naar huis te gaan, dan waarmee je binnen kwam”, aldus Ronald van Es, CFO Macaw.

De doelstelling was om de invloed van zowel harde en zachte factoren te combineren en te weten te komen hoe groot het effect van het fysieke ontwerp is. Daarbij rekening houdend met de invloed die de organisatie zelf heeft in de productiviteit en het welzijn van de medewerkers. Dit onderzoek is onder leiding van omgevingspsycholoog Anicee Bauer van D/Dock uitgevoerd, in nauwe samenwerking met Macaw. Het is gefinancierd door projectontwikkelaar Delta Development.

Een uitgebreide vragenlijst werd ingezet om de subjectieve beleving van de werknemers te meten, bijvoorbeeld ten aanzien van hun gezondheid, bevlogenheid, gevoelens van verbondenheid, samenwerking en productiviteit. De objectieve en subjectieve metingen werden uitgevoerd zowel in de oude situatie in 2016, als ook in de nieuwe situatie in 2018.

Zodoende kwam D/Dock onder andere tot de volgende conclusies:    

  • De nieuwe omgeving biedt een inspirerend, betekenisvol en divers design, wat het gevoel van comfort en trots bevordert en negatieve stress 40 procent reduceert. Dit suggereert dat inspiratie en diversiteit krachtige middelen zijn om het mentale welzijn van werknemers te vergroten.
  • Mede door de integratie van natuur en daglicht in de nieuwe omgeving voelen medewerkers zich over het algemeen energieker dan in de oude omgeving. Ze zijn beter in staat zich te ontspannen na en te herstellen van een drukke werkdag. Door het integreren van een ontspanningsruimte kunnen medewerkers experimenteren met nieuwe ervaringen opdoen ten aanzien van het ontspannen tussen het werk door. Dit brengt interessante inzichten in hoe het D/Dock team met dergelijke typologieën kan omgaan.
  • De nieuwe omgeving stimuleert beweging, een actieve lichaamshouding en persoonlijk contact met collega’s, wat het gevolg is van een actief werkplek design en de openheid en verbondenheid. Werknemers hebben hierdoor het gevoel dat zij sneller met elkaar kunnen schakelen en “dingen makkelijker geregeld krijgen”. Dit alles vertaalt zich naar 10 procent verhoging van de productiviteit van de werknemers.  


“De complexiteit van het uitvoeren van een effect-onderzoek in een praktijksituatie was een grote uitdaging. De resultaten leveren echter een enorme schat aan inzichten op, die een waardevolle bijdrage zullen leveren aan hoe wij de match tussen omgevingen en cultuur nog beter kunnen optimaliseren”, concludeert Anicee Bauer. 

www.ddock.com


{LST_ITEMS:2041}

Op 4 februari zijn, tijdens een feestelijke uitreiking, de winnaars bekendgemaakt van De Nederlandse Bouwprijs. De jury van de tweejaarlijkse prijs heeft uit zeventig inzendingen winnaars en genomineerden geselecteerd die een bijdrage leveren aan de drie pijlers people, planet en profit. Enkele van de winnende projecten scoorden met een circulaire insteek.

De prijzen zijn uitgereikt in vier categorieën: gebouwen, bouwmaterialen en -systemen, civiele kunstwerken en talent met toekomst. In de eerstgenoemde categorie ging Biosintrum met de eer strijken. De Gemeente Ooststellingwerf heeft Paul de Ruiter Architects opdracht gegeven tot het ontwerp van het uitzonderlijk duurzaam Breeam Outstanding Biosintrum als het  hart van het Ecomunitypark. Het Biosintrum is een energieneutraal gebouw, dat voor meer dan 80 procent bestaat uit biobased materialen en een inspiratiebron vormt voor studenten en professionals. De jury zegt over deze inzending dat dit een voorbeeldproject is van een integrale aanpak van bio-based materialen, circulair bouwen én waar bovendien de totale groene inpassing in het ontwerp is meegenomen. Heel inspirerend vindt de jury daarnaast het betrekken van de doelgroep bij het ontwerp en de bouw van het gebouw.

In de categorie bouwmaterialen & -systemen ging de prijs naar Superlocal-Super Circular Estate. De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling Superlocal is om de materialen van drie leegstaande hoogbouwflats te hergebruiken voor de bouw van circa 130 sociale huurwoningen en de inrichting van het openbaar gebied. In 2018 is een Expogebouw opgeleverd, een bouwkundig experiment om te onderzoeken of woningen gemaakt kunnen worden van de materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij de sloop van een flat. Het Expogebouw bevat de belangrijkste elementen van een reguliere woning, waardoor het als test fungeert voor het hergebruiken van sloopmaterialen bij de realisatie van nieuwe woningen. De jury prijst het experiment en de manier waarop is nagedacht over groenvoorziening en de waterberging. Ook de sociale aspecten, de innovatieve samenwerking, de gedeelde verantwoordelijkheden en de klankbordgroep is indrukwekkend te noemen.

De twee andere prijzen ginmgen naar de Hoogwatergeul Veessen Wapenveld  (het beste civiele kunstwerk) en Saartje van der Made (Talent met toekomst).

www.bouwbeurs.nl


{LST_ITEMS:2041}

Over enkele dagen begint in Frankfurt weer de beurs Ambiente. Van 8 tot en met 12 februari zullen op de beurs de laatste trends worden getoond op het gebied van sfeer en comfort in de binnenruimte. Nederlandse studenten van de Fontys University of Applied Science zullen er onder de titel 'future thinkers' rondleidingen verzorgen.

De samenwerking tussen Ambiente enm de Fonrys Hogeschool vind nu al voor de achtste keer plaats. Dit jaar gebeurt dat voor het eerts onder de titel 'furure thinkers'. Een achttal studenten zal in dit kader tours verzorgen door de hallen 4.0 rn 8.0. Daarbij zullen zij belangstellenden onder meer inzicht verschaffen in hun onderzoeksresultaten. Ook presenteren de studenten het zogenoemde Trendbook 2019, waarin de ;'megatrends in de huidige samenleving beschreven worden, alsmede de wijze waarop deze trends zich zullen manifesteren in de luxueuze binnenruimte. 


De samenwerking met Ambiente biedt studenten de mogelijkheid om zich te orienteren op de zakelijke wereld. "Op Ambiente kunnen ze hun communicatie-skills verbeteren en leren hoe ze naam moeten maken als trendwatcher", zegt Vera Bouwhuis van Fontys.  

De Trend Tours vinden plaats van zaterdag 9 tot en met dinsdag 12 februari. Ook tonen zij de trends op hun eigen stands in de foyer van hal 4.0 en in de Galleria 0. 

www.ambiente.de

 

{LST_ITEMS:2041}


Overig nieuws

Nemetschek-dochteronderneming MCS Solutions maakte in het kader van een uitgebreid herpositioneringsinitiatief een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website bekend. Die nieuwe naam luidt voortaan Spacewell.
 

“Door de overname van Axxerion en de groei van ons aanbod voelden we de behoefte om een nieuwe, meer algemene segmentnaam te creëren,” vertelt Koen Matthijs, CEO van Spacewell. “De naam Spacewell benadrukt onze missie om bedrijven te helpen om gezondere, aangenamere en productievere omgevingen te creëren. Door met het Internet of Things te connecteren en in real time gegevens van sensoren en gebruikersapparaten te gebruiken, wordt het beheer van gebouwen veel slimmer. Daardoor kunnen onze klanten betere ruimtes creëren, slimmere diensten verlenen en het welzijn van de gebruikers verbeteren."

"De hele sector zit in een stroomversnelling en we zijn verheugd om Spacewell in deze belangrijke periode te lanceren. Het wordt het overkoepelende merk binnen het beheersegment van Nemetschek, dat de activiteiten van de groep in een snel evoluerende gebouwbeheersector omvat.”
 

“Bij de overname van MCS Solutions ruim 6 maanden geleden hadden we de ambitie om, net zoals Nemetschek eerder deed met BIM-oplossingen in de ontwerp- en constructiesegmenten, koploper in het gebouwbeheersegment te worden,” licht Patrik Heider toe, woordvoerder en CFOO van de Nemetschek Group. “De lancering van Spacewell is een mijlpaal om deze ambitie te realiseren en legt de basis voor toekomstige mogelijkheden en zal de groei van het beheersegment stimuleren. Vanuit het opzicht van de levenscyclus van een gebouw is Spacewell de onmisbare schakel in de digitalisering van de volledige levenscyclus van een gebouw en maakt daarmee de cirkel van de gebruiksfase tot het ontwerp van een gebouw rond.”


Nemetschek-bedrijf Spacewell is een technologie- en dienstverleningsbedrijf dat zijn klanten van over de hele wereld helpt om de performantie van hun gebouwenportfolio's te verbeteren. "Ons hoofddoel is gebouwen harder te laten werken voor hun gebruikers door gebouwdata te verzamelen en te verwerken. We helpen onze klanten om hun facilitaire dienstverlening te optimaliseren en tastbare resultaten te verwezenlijken. En we helpen hen om flexibele, toekomstgerichte werkplekken te creëren waarin diverse activiteiten en werkvormen optimaal ondersteund worden." Spacewell (voorheen dus MCS Solutions) is opgericht in 1989 en heeft momenteel driehonderd mensen in tien vestigingen in dienst.
 

www.spacewell.com


{LST_ITEMS:2041}

Amvest en Dura Vermeer zijn donderdagmiddag 14 februari symbolisch gestart met het bouwrijp maken van het toekomstige Floriadeterrein in Almere. Samen met de gemeente Almere en de Floriade Almere 2022 werd bij dat moment stilgestaan.

Bij gebiedsontwikkelaar en investment manager Amvest is algemeen directeur Heleen Aarts vooral tevreden dat de werkzaamheden zo snel na de ondertekening van de ontwikkelingsovereenkomst zijn gestart. “Wij zijn blij dat we samen met Dura Vermeer en de gemeente aan de slag kunnen. Meer dan 40 jaar geleden kwamen de eerste Almeerders hier pionieren in de polder. Nu gaan we op deze plek de Groene Stad van de Toekomst verwezenlijken. Ik vind het heel mooi dat Almere een voortrekkersrol wil vervullen in de groene groei van steden en dat met de Floriade toont aan de wereld. Wij zetten daar graag onze schouders onder.”
 

”Klopt helemaal”, vult Marieke Mentink, directeur bij Dura Vermeer aan. “Het is geweldig dat Dura Vermeer nu opnieuw betrokken is bij de realisatie van een Floriade. Wat deze expo echter bijzonder maakt, is het feit dat er na de Floriade een unieke stadswijk ontstaat met een voor Nederland ongekend hoge woonkwaliteit.”

“Voor ons een heel mooi moment. Hier zijn we namelijk al zeven jaar naar toe aan het werken en nu gaat de bouw dan echt beginnen. Met de Floriade en alle gedachten die bij een groeiende groene stad horen waren we al begonnen, maar nu er is begonnen op het terrein waar in 2022 de expo plaatsvindt wordt het wel heel tastbaar”, aldus de Almeerse wethouder Loes Ypma.
 

“Dit is natuurlijk een belangrijke mijlpaal voor ons als expo-organisatie”, klinkt Peter Verdaasdonk, directeur van de Floriade Almere 2022 BV enthousiast. “We gaan nu een nauwe samenwerking aan met Amvest en Dura Vermeer voor de eerste inrichting van het Floriadeterrein. Het vastgoed dat tot 2022 ontwikkeld wordt, zal door de nationale en internationale deelnemers gebruikt worden tijdens de expo en onderdeel blijven van de stadswijk na 2022. We gaan samen een unieke reis maken richting 2022”.
 

Het bijzondere is dat de bouw van de expo en stadswijk ineen vloeien. Voor de expo gaan Amvest en Dura Vermeer de verkeerswegen, bruggen, showcasewoningen, i-Streets en landenpaviljoens (zoals o.a. de ‘green embassies’) realiseren. Dura Vermeer is nu gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Ondertussen is de ontwerpfase voor de eerste paviljoens ook gestart. Deze worden ontworpen door vijf Nederlandse architecten. In het voorjaar van 2020 start de bouw van de eerste landenpaviljoens. Het plan voorziet verder in ruimte voor commerciële functies, zoals horeca en een hotel. Na de expo krijgt het permanente vastgoed een nieuwe bestemming in de stadswijk. De landenpaviljoens worden bijvoorbeeld omgebouwd tot woningen. De tijdelijke paviljoens krijgen een circulair karakter, zijn herplaatsbaar of flexibel in gebruik.
 

Na afloop van de expo in 2022 wordt het Floriadeterrein getransformeerd tot een aantrekkelijke stadswijk die rijk is aan bomen, planten en bloemen. Een energie-neutrale stadswijk waar rust, ruimte en groen voorrang krijgen. Zo wordt het Groene Stad Arboretum, de alfabetisch geordende plantenbibliotheek die de kavels omzoomt, ook na de Floriade in stand gehouden. Het wordt een bijzondere wijk, echt een wijk voor alle Almeerders die met een brug over het Weerwater goed bereikbaar wordt, met een mix van zeshonderd huur- en koopwoningen en zestigwaterwoningen. Het is nog niet bekend wanneer de verhuur en verkoop van de woningen start.
 

De vier partijen timmerden als startsein voor het bouwrijp maken van het Floriadeterrein een hek om een schitterende Prunus avium, een zoete kersenboom, op het terrein. Deze Floriade gaat immers over de integratie van groen en stadswijk. Met deze symbolische handeling laten we zien dat we bouwen binnen bestaand groen.

www.amvest.nl


{LST_ITEMS:2041}

PSNI Global Alliance, het wereldwijd opererende netwerk van audiovisuele system integrators en serviceproviders, heeft Jean Pierre Overbeek, CEO van BIS/Econocom en CDO van Econocom Nederland, benoemd als Director- at-Large voor de EMEA-regio. In deze rol is Overbeek de verbinding tussen de raad van bestuur en de EMEA-leden van deze alliantie van technologie-integrators, -fabrikanten, -distributeurs en -servicepartners.

Chris Miller, Executive Director van de PSNI Global Alliance, is blij met de benoeming van Overbeek: "BIS/Econocom wordt gezien als een van de toonaangevende audiovisuele bedrijven in Europa. Met de snelle adoptie van innovatieve technologie in de Benelux, is het bedrijfgetraind en geconditioneerd om te anticiperen op nieuwe technologieën en kan het zich snel aanpassen aan de veranderende behoeften en wensen van klanten. Een van de grootste bijdragen van Jean Pierre is om deze mindset ook naar PSNI te brengen en de beste gebruikerservaringen mogelijk te maken voor de eindgebruikers van professionele audiovisuele en collaboratie-oplossingen wereldwijd."

Jean Pierre Overbeek is vereerd als non-executive Director voor PSNI Global Alliance aan de slag te gaan: "Ik ben blij dat ik door de andere PSNI-leden ben gekozen om in het bestuur te dienen. PSNI verenigt leiders in de markt en stimuleert hen door hun bereik uit te breiden, hun sterke punten aan te vullen en hun middelen te vermenigvuldigen, in combinatie met een streven naar een uitstekende klantervaring. Samen met de andere PSNI-bestuursleden zal ik mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de eindgebruikers de slimste oplossingen, de soepelste installaties en de beste training, service en ondersteuning ontvangen. Verder hoop ik te leren van de best practices van alle 69 gespecialiseerde AV-integratiebedrijven die bij PSNI zijn aangesloten."

Jean Pierre Overbeek (1974) heeft een ongekende passie voor audio-, IT- en mediatechnologie en de invloed hiervan op de gebruikers. In combinatie met zijn pragmatische manier van werken, is hij altijd op zoek naar innovatieve producten, oplossingen en concepten die echt bijdragen aan het realiseren van de doelen van zijn klanten. Overbeek startte in een commerciële functie bij BIS in 1999. Hij bekleedde verschillende functies bij het bedrijf, dat sinds enige tijd door het leven gaat als BIS/Econocom. Zes jaar na zijn benoeming tot Executive Vice President Sales werd hij COO, waarna hij in 2010 tot CEO werd benoemd. Met deze benoeming op 35-jarige leeftijd werd hij een van de jongste CEO's van de audiovisuele industrie in Europa. Sinds 2018 is Overbeek ook Chief Development Officer van Econocom Nederland.

www.bis.nl


{LST_ITEMS:2041}

Dochter- of zoonlief heeft meegedaan aan de klimaatmars in Den Haag? Ook u kunt uw bijdrage leveren aan een beter milieu. Door klimaatneutraal te vergaderen bijvoorbeeld. OneMeeting biedt deze mogelijkheid sinds kort.

"OneMeeting.com (voorheen Regardz.nl) maakt het als eerste intermediair in meetings mogelijk om overal ter wereld klimaatneutraal te vergaderen", aldus de organisatie. In samenwerking met Groenbalans is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de integrale CO2-uitstoot van alle vergadertypes, arrangementen en losse (voor)overnachtingen: van een één-uurs vergadering met koffie & thee tot een all-in driedaagse vergadering met overnachting. 

“Vanuit de markt is er een enorme behoefte om bij het organiseren van een bijeenkomst rekening te kunnen houden met het milieu, aldus Madeloes van Rooijen-Karremans (directeur OneMeeting). Daarom hebben wij het voor al onze klanten mogelijk gemaakt om klimaatneutraal te vergaderen.”

Op basis van het genoemde onderzoek heeft Groenbalans de CO2-compensatie vastgesteld die middels gecertificeerde CO2-rechten wordt gerealiseerd. Deze rechten zijn gekoppeld aan een Gold Standard CO2-compensatieproject: Cook stoves in Rwanda. "Voor een klein bedrag is een overnachting of bijeenkomst klimaatneutraal. Op deze wijze kan OneMeeting.com al haar klanten een klimaatneutrale bijeenkomst (internationaal) garanderen." 

“Naast alle inspanningen van de individuele vergaderlocaties willen we onze klanten garanderen dat een bijeenkomst altijd en volledig klimaatneutraal is", aldus Luc van Bussel (CEO Regardz Hospitality Group). "Duurzaamheid is voor ons niet alleen een kwestie van reductie en transformatie, maar ook een kwestie van restcompensatie. Tenslotte is het onmogelijk om een bedrijf of organisatie 100 procent CO2 vrij te exploiteren. Met het Gold Standard CO2-compensatieproject dragen we bij aan een duurzamere wereld.”

www.klimaatneutraalvergaderen.com


{LST_ITEMS:2041}

De crisisdip op de kantorenmarkt is definitief achter de rug. Dat kan geconcludeerd worden uit de rapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2019 van Dynamis.

Afgelopen jaar was er op de Nederlandse kantorenmarkt blijkens het rapport een zeer hoge dynamiek zichtbaar. Als gevolg van het gunstige economische tij was de vraag naar kantoorruimte van hoog niveau. Er werd in 2018 in totaal zo'n 1,6 miljoen vierkante meter kantoorruimte aangehuurd of -gekocht.

Dit opnameniveau is vergelijkbaar met dat van 2008. De aanhoudende vraag heeft de kantorenmarkt in een evenwichte positie gebracht. Zo hier en daar is er momenteel zelfs weer sprake van krapte. De sterke gebruikersvraag, in combinatie met de beperkte nieuwbouwontwikkelingen, leiden tot een forse afname van het beschikbare kantorenaanbod.

Per 1 januari 2019 staat volgens het rapport ruim 4,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte te koop of te huur. Dit bertekent dat het kantoornaanbod in een jaar tijd met 20 procent is afgenomen. 

https://dynamis.nl/uploads/media/25/global/SCK%202019/SCK%202019%20Rapport.pdf


 


{LST_ITEMS:2041}


Op 27 juni van dit jaar vindt in Amsterdam de tweede editie van de Creative Heroes Awards plaats. De prijzen worden uitgereikt aan de grootste creatieve geesten van Nederland, de gamechangers die een blijvende, positieve impact hebben op mens en maatschappij. De organisatie heeft bekend gemaakt wie er in de 17-koppige jury plaatsneemt.

De Creative Heroes worden beloond voor hun belangrijke rol in de creatieve industrie. Deze industrie is een aanjager van innovaties en levert zo een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. “De sector kan mensen verbinden, in beweging brengen en een zinvolle betekenis geven aan nieuwe technologische toepassingen. Daar is meer dan ooit behoefte aan,” aldus een van de initiatiefnemers, Guus van Maarschalkerweerd.

Met de Creative Heroes Awards wil de organisatie de ambitie stimuleren om van Nederland de meest creatieve economie van Europa te maken. Volgens juryvoorzitter Taco Schmidt, oprichter van Qindle, heeft het bedrijfsleven creativiteit nodig om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden en is samenwerking tussen partijen binnen en buiten de creatieve sector nog lang niet vanzelfsprekend. “Er moeten meer creatieven in de boardrooms van grote bedrijven komen.”
 

Ook dit nemen er weer een aantal toonaangevende creatieve professionals plaats in de jury. Naast eerdergenoemde voorzitter zijn dat: Samira Boon, textiel architect bij Studio Samira Boon en een van de Creative Heroes van 2017; Hans Brandt, onafhankelijk consultant identiteit en branding; Leonne Cuppen, eigenaar van Yksi Connect; Kim Dingler, directeur Marketing & Strategie bij Talpa; Mae Engelgeer, textiel designer bij Studio Mae Engelgeer; Petran van Heel, Sector Bankier Bouw bij ABN AMRO Bank; Hedwig Heinsman mede-oprichter van Aectual en DUS; David Heldt, oprichter van Connecting the Dots; Jan Knikker, partner bij MVRDV; Gesina Roters, partner en oprichter van DAY creative business partners; Mark van der Net, architect bij OSCity; Costas Papaikonomou, oprichter van Happen® & Winkle®; Renske Schriemer, eigenaar Design Press en oprichter van DesignTop100; Peter de Winter, bladenmaker en hoofdredacteur van ArchitectuurNL; Robert van Rixtel, oprichter Dutch Design Daily en tenslotte Omar Munie, tassenontwerper uit Den Haag.

Potentiële Heroes kunnen zichzelf aanmelden, aangedragen worden door anderen of door de jury gescout worden. De registratie verloopt via creativeheroesaward.com. De inzendtermijn sluit op 1 april 2019.  


In 2017 werden onder andere Boyan Slat met de Ocean Cleanup, Hans Meijer van Zoku en de organisatie achter Blue City in Rotterdam onderscheiden. Mede-initiatiefnemer Jeroen van Oostveen: “Met de Creative Heroes Awards willen we inzoomen op de drijvende krachten en het proces achter baanbrekende concepten en duurzame verandering die Nederland voortbrengt.”
 


{LST_ITEMS:2041}

De vakgroep GLAS van Bouwend Nederland, Onderhoud NL, STOOV,  Kenniscentrum Glas en een aantal glasbedrijven geven het BouwBeursthema ‘Tijd om de krachten te bundelen’ vorm door voor het eerst een gezamenlijk Glasplein in te richten. Met het Glasplein willen de brancheorganisaties en de bedrijven laten zien wat er allemaal mogelijk is met glas.
 

“Het idee is ontstaan vanuit de leden van de vakgroep GLAS van Bouwend Nederland”, vertelt Irene Taal,management assistent bij de vakgroep. “Ze willen in gezamenlijkheid het product promoten. Want maar weinig mensen weten wat er allemaal mogelijk is met glas. Behalve dan dat je er doorheen kunt kijken.”
 

De daarop opgerichte PR-commissie zocht vervolgens contact met OnderhoudNL om aan te sluiten bij het Glasplein tijdens BouwBeurs. “Zij vertegenwoordigen immers de glaszettersbedrijven en zeker in het kader van werkgelegenheid en de instroom van jongeren en zij-instromers vonden ze het belangrijk om samen op te trekken.”
 

Volgens Taal is het niet vreemd dat concurrerende bedrijven samen op een plein op BouwBeurs staan. “Zo zien onze leden dat helemaal niet. Het zijn eerder collega’s dan concurrenten. Dat zie je ook terug op de verschillende evenementen die we met de vakgroep organiseren. Het is een hele actieve en hechte groep.”
 

Op het Glasplein zijn volgens Taal aantal bijzondere dingen te zien. “We laten een zestal  verschillende glasproducten zien: waaronder veiligheidsglas, brandwerend glas, isolerende beglazing, thermische beglazing, constructief glas en interieurglas. Op een podium zullen de fabrikanten elevator pitches over hun producten geven en ook het Kenniscentrum Glas houdt presentaties. Verder zijn er netwerktafels waar onze leden potentiële klanten kunnen ontmoeten.

 

Een zestal bedrijven is met een eigen stand aanwezig op het Glasplein. Dat zijn Timmermans Hardglas uit Hardenberg, D&O Bouwglas uit Franeker, Vetrotech Saint-Gobain Benelux uit Nederweert, AGC Nederland uit Tiel, Nissink Business Glass uit IJsselmuiden en de stichting Vlakglas Recycling Nederland uit Zoetermeer. “Vlakglas Recycling doet iets wat uniek is in Europa”, stelt Taal. “Ze zamelen vlakglasafval in, om het vervolgens te laten recyclen. Het bespaart grondstoffen en energie. Bovendien vermindert recycling en efficiënt transport de CO2-uitstoot.”
 

Om bezoekers naar het Glasplein te trekken bedachten de deelnemers een aantal ludieke acties. Zo is er een torenhoge glazen klimwand, is er een wedstrijd waarbij bezoekers zo lang mogelijk met zuignappen aan een glazen wand moeten hangen en is er speciaal voor BouwBeurs een glazen skateboard gemaakt. Taal: “Ik ben nog op zoek naar scholieren die op dat glazen board over de beurs willen skaten.”
 

Op donderdag 7 februari is om 17.00 uur de uitreiking van de tweejaarlijkse Glas Award. Ook is er een Innovatie Award en een Aanmoedigingsprijs. De prestigieuze Glas Award richt zich op de toepassing van vlakglas in het interieur en/of exterieur.  Uit 14 inzendingen zijn eind november door de jury 5 nominaties van de Glas Award gekozen. Eerder op de middag, om 13 uur, reikt Vlakglas Recycling Nederland voor de eerste keer de Award voor Inzamelpunt van het jaar uit. Het inzamelpunt dat gedurende 2018 de meest ideale vulgraad liet zien wordt beloont met een award. Een optimale vulgraad van een glasbak op de bouwplaats draagt namelijk bij aan een beter milieu.

Op 5 februari is YouTuber Govert Sweep op het Glasplein aanwezig om scholieren te interesseren voor een baan in de glasbranche.

www.bouwbeurs.nl


{LST_ITEMS:2041}

Van 29 tot en met 31 januari werd in Utrecht weer de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer gehouden. Het was andermaal een succesvol evenement. Facilitair geïnteresseerden konden zich informeren over tal van relevante producten en services. Hieronder een korte fotoimpressie van het evenement.


https://www.vakbeursfacilitair.nl/


{LST_ITEMS:2041}
Vacatures
   
Bekijk hier    vacatures uit uw vakgebied.
Bent u abonnee? Dan kunt u gratis
uw vacature 
plaatsen!
 Mail: info@insideinformation.nl


Projecten
Kijk  hier  voor een overzicht van actuele projecten. Heeft u ook een interessant project? Mail: info@insideinformation.nl
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Rubrieken
Columns
Tekst en Uitleg
Kennistafel

Cartoons
 


Agenda
Agenda-overzicht >

 

12 t/m 14-03 2019
Material District
Rotterdam