Sanitaire bedreiging

De elektrische heteluchtdrogers die in duizenden openbare en projecttoiletten gebruikt worden, kunnen voor een sterke toename zorgen van het aantal bacteriën op de handen, na het wassen. De drogers besmetten tevens de wasruimten waarin ze zijn geïnstalleerd. Wetenschappers van de Universiteit van Westminster, Engeland, maakten deze opmerkelijke resultaten deze week bekend tijdens een online seminar.

In dit onderzoek hebben wetenschappers voor en na het wassen van de handen de bacteriën op de handen van de proefpersonen gemeten. In dit onderzoek zijn drie droogmethoden met elkaar vergeleken door de bacteriën na het drogen van de handen te analyseren. De drie droogmethoden zijn: met een papieren handdoek, een traditionele heteluchtdroger en een moderne hogesnelheidsdroger.

Gebruikers is de afgelopen jaren verteld, dat een elektrische handdroger de meest hygiënische methode is om handen na het wassen te drogen. Deze stelling lijkt als vaststaand feit te zijn geaccepteerd: in een onlangs gehouden consumentenonderzoek werd vastgesteld dat 58 procent van de inwoners van de UK denkt dat handdrogers hygiënischer zijn dan katoenen handdoekjes en papieren handdoekjes. Dit nieuwe onderzoek toont juist aan dat gebruikers juist een verhoogd risico lopen op ziekten door het gebruik van heteluchtdrogers.

Uit het onderzoek is het namelijk volgende gebleken.
• Na het wassen en drogen van handen met de heteluchtdroger was het aantal bacteriën toegenomen met gemiddeld 186 procent op de vingertoppen en met 230 procent op de handpalmen.
• Drogen met de hogesnelheidsdroger verhoogde het totaal aantal bacteriën op de vingertoppen met gemiddeld 53 procent en op de handpalmen met 9 procent.
• Na het wassen en drogen van handen met een papieren handdoek was het totale aantal bacteriën op de vingertoppen verminderd met 77 procent en op de handpalmen met 78 procent.

De opdracht tot het onafhankelijke onderzoek werd gegeven door het European Tissue Symposium (ETS), een handelsorganisatie die 90 procent van de Europese papierindustrie vertegenwoordigd. Roberto Berardi, president en woordvoerder van de ETS, vertelt: “De resultaten van alle onderdelen van dit onderzoek tonen aan dat er alleen papieren handdoekjes gebruikt moeten worden op locaties waar hygiëne de allerhoogste prioriteit heeft. Zoals in ziekenhuizen, gezondheidsklinieken, scholen, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, keukens en andere ruimten waarin voedsel wordt bereid. Daarnaast is het gebruik van papieren handdoeken zeer bevorderlijk voor betere hygiëne in elke gelegenheid waar mensen samenkomen, zoals fabrieken, kantoren en restaurants.”

Hij voegt daaraan toe: “Het gebruik van papieren handdoeken resulteert in een belangrijke afname van het aantal bacteriën op de handen, een duidelijk voordeel in vergelijking met de waargenomen toename voor beide typen elektrische handdrogers die werden getest in dit onderzoek. Daarnaast is het minder aannemelijk dat papieren handdoeken andere gebruikers en de wasruimte zelf besmetten. Inderdaad suggereren deze bevindingen dat een gebruiker beter zijn handen niet kan wassen en drogen als de wasruimte alleen is uitgerust met een heteluchtdroger of een hogesnelheidsdroger.”