Desso zet in op hergebruik

Tapijtfabrikant Desso heeft tijdens de zomer haar ‘Cradle to Cradle’ doelstellingen voor 2009 bereikt. Hiermee ligt de tapijtfabrikant op koers om in 2020 volledig volgens deze duurzame filosofie te produceren. “Het streven was dit jaar drie ‘Cradle to Cradle’ tapijttegels te certificeren. Inmiddels zijn dit er negen, ofwel 22 procent van onze tapijttegels is gecertificeerd. Ons doel is een gesloten kringloop te maken voor onze producten”,aldus Stef Kranendijk, CEO van Desso.

“Om dit doel te bereiken hebben we onlangs een programma opgestart om tapijttegels terug te nemen. Tapijt dat aan het eind van zijn levensduur is gekomen, wordt ingezameld en verwerkt tot ruw materiaal voor nieuw tapijt. Door gebruikte tapijten in te zamelen bij klanten, voorkomen we dat het tapijt op de stortplaats terechtkomt”,aldus Stef Kranendijk, CEO van Desso.

Naast de ‘Pallas’ en de ‘Torso’ tegel, die eerder dit jaar werden gelanceerd, heeft Desso nog zeven andere productielijnen weten te certificeren; Flavia, Flux, Palatino, Penta, Trapez, Rempra en Madison, waarmee het totaal op negen komt. Een omvangrijke operatie, aangezien elk onderdeel van het productieproces aan de ‘Cradle to Cradle’ standaarden moet voldoen. Daarnaast moeten alle leveranciers stoffen gebruiken die binnen de bepalingen van het certificaat vallen. “We willen alle onderdelen van onze producten zo maken, dat ze altijd hergebruikt, of beter nog, ‘geupcycled’ kunnen worden”, aldus Alexander Collot d’Escury, CCO van Desso.

De certificaten worden getest op vijf verschillende elementen. Allereerst wordt de producttransparantie onderzocht. Gekeken wordt naar de grondstoffen waaruit een product bestaat en de effecten daarvan op de gezondheid en het milieu. Daarnaast wordt geanalyseerd of de verschillende grondstoffen herbruikbaar, of nog beter, ‘upcyclebaar’ zijn. Vervolgens wordt de hoeveelheid energie en water in kaart gebracht die nodig zijn voor het productieproces en tot slot wordt onderzocht welke ethiek de organisatie nastreeft. Desso heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken om te voldoen aan deze vijf elementen. Zo zijn alle grondstoffen van de tapijttegels onafhankelijk getest door de Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA).

Inmiddels is Desso zo ver dat het garen en de rug van de tapijttegels steeds opnieuw kunnen worden gebruikt, zonder kwaliteit of waarde te verliezen. De tapijtfabrikant heeft ook grote stappen gezet om energie te besparen en de uitstoot van CO2 te beperken. Zo wordt er gebruikgemaakt van groene stroom, heeft elk afzonderlijk product een zogeheten GuT-certificaat, worden er geen chloorbevattende oplosmiddelen gebruikt en wordt het afval dat er is, gebruikt als brandstof voor elektriciteit. Daarnaast hebben de fabrieken van Desso waterzuiveringsinstallaties, die jaarlijks 410 miljoen liter water verwerken. Meer dan 50 procent wordt opnieuw gebruikt en het doel is om deze waterkringloop aan het begin van volgend jaar sluitend te maken. Met het nieuwe gesloten koelsysteem bespaart Desso daarnaast jaarlijks ook nog eens zo’n 11 miljoen liter drinkwater. In samenwerking met EPEA en MBDC (McDonough Braungart Design Chemistry) heeft Desso het onderzoek en de analyse van de eigen producten kunnen versnellen. “We doen al geruime tijd onderzoek en analyse naar ‘Cradle to Cradle’ certificering. Met deze ervaring kunnen we de tapijttegels per productgroep laten certificeren en hoeft dit niet meer per tapijttegel te gebeuren”, vertelt Kranendijk. “Dit versnelt de certificering aanzienlijk.”