Kantorenmarktonderzoek 2010

In april start Twynstra Gudde voor het 10e jaar een grootschalig kantorenmarktonderzoek. Begin 2009 voorspelde Twynstra Gudde al een crisis in de kantorenmarkt en volgens de onderzoekers blijft de crisis ook na 2010 aanhouden.

Uit het kantorenmarktonderzoek in 2009 bleek dat de gebruiksoppervlakte in de Nederlandse kantorenmarkt voor het eerst in de geschiedenis was gekrompen. Jurgen van der Meer, adviseur bij Twynstra Gudde stelt dat de gebruiksoppervlakte naar verwachting nooit meer op het niveau van voor de crisis zal komen. “Het helpt weinig als de genomen ad hoc-maatregelen niet strategisch van aard zijn en te veel gericht zijn op kostenreductie”, aldus Jurgen. Het afstoten van kantoorruimte gaat onverminderd door. Op langere termijn wordt er gestreefd naar flexibilisering van kantoren in de vorm van nieuwe werkplek-concepten, die opnieuw leiden tot een krimpende gebruiksoppervlakte.

In 2010 wordt onderzocht welke maatregelen tegen de crisis resultaat hebben. Daarnaast wordt onderzocht wat de invloed is van Het Nieuwe Werken op de kantorenportefeuille van gebruikers. Op de vastgoedbeurs Provada (van 8 tot en met 10 juni 2010) presenteert Twynstra Gudde de resultaten van het onderzoek.