Gispen en Lensvelt uiteen na herfinanciering

In nauw overleg hebben de aandeelhouders van de GispenLensveltGroup BV ingestemd met een ingrijpende herfinanciering van de activiteiten. Dit stelt Gispen en Lensvelt in staat om onafhankelijk van elkaar te profiteren van de kansen die de snel veranderende markt van kantoormeubilair biedt.

Nadat drie van de vijf aandeelhouders kenbaar maakten dat ze om uiteenlopende redenen hun aandelen wilden verkopen, was een nieuwe financiële structuur noodzakelijk voor de GispenLensveltGroup BV, waartoe Gispen en Lensvelt behoren.

Als gevolg van de transactie verkregen Pieter Noorlander (directeur operations) en Peter Veer (algemeen directeur) gezamenlijk een meerderheid van de aandelen en volledige zeggenschap over Gispen Group BV. De belangrijkste bedrijven die onder de Gispen Group BV vallen zijn Gispen International BV en Gispen België NV. De nieuwe aandeelhouder- en financiële structuur wordt deels gefaciliteerd door Stonehaven Holding BV, dat een passief minderheidsbelang heeft verkregen en als zodanig niet operationeel, administratief of controlerend betrokken zal zijn bij Gispen.

Met ingang van vandaag is Lensvelt BV een onafhankelijke onderneming. Hans Lensvelt en Rob Brugge, de huidige algemeen directeur vanLensvelt BV, zullen het nieuweLensvelt gaan leiden.

Beide nieuwe managementteams zijn het erover eens dat de fusie tussen Lensvelt en Gispen in 2006 een groot succes is geweest voor alle betrokkenen op verschillende niveaus. Het betekende echter ook dat beide bedrijven, beide met een rijke traditie, steeds dichter naar elkaar toe bewogen als het ging om beleid en activiteiten. Dit beperkte hun bereik in de markt.

Het uiteengaan van beide bedrijven heeft daarom met name tot doel dat ze zich beide optimaal kunnen presenteren en positioneren in het juiste marktsegment.