Duurzaam inkopen kantoren rijksoverheid effectief

Het Duurzaam Inkopen van kantoren en het Energielabel Gebouw blijken effectieve instrumenten om energiebesparing en CO2-reductie bij kantoorpanden te realiseren. Dit blijkt uit onderzoek van DHV, dat in opdracht van Agentschap NL en de Rijksgebouwendienst werd uitgevoerd. Een jaarlijkse energie- en CO2-reductie van 16 procent – ofwel 31.000 ton CO2 – is haalbaar vanaf 2020, alleen al door toepassing van de richtlijnen door de rijksoverheid.

Sinds dit jaar huurt en koopt de rijksoverheid alleen nog kantoren met minimaal een energielabel C. Agentschap NL en de Rijksgebouwendienst hebben DHV laten onderzoeken wat het energiebesparings- en het CO2-reductiepotentieel van dit beleid kan zijn. Verschillende scenario’s zijn doorgerekend. Hieruit bleek eveneens dat extra besparingen het snelst worden gerealiseerd als ook andere partijen de criteria gaan toepassen. “Indien ook lagere overheden en 20 procent van de markt het duurzaam inkopen beleid hanteren, zorgt dit voor een extra jaarlijkse besparing van 5 tot 6 procent in 2020 ten opzichte van 2010”, aldus onderzoeker Vincent Swinkels van DHV.

Ook de praktijk laat zien dat het beleid werkt. Alex Vermeulen, directeur Advies en Architecten bij de Rijksgebouwendienst: “We zien een positieve marktbeweging. De Rijksgebouwendienst heeft 11 procent van alle kantoren in gebruik en is daarmee de grootste individuele eindgebruiker van kantoren in Nederland. Dat heeft een stuwend effect. Gebouweigenaren blijken bij contractverlengingen nu al bereid verder te gaan dan de minimale eis van energielabel C.”

Het onderzoek wijst tevens uit dat de rijksoverheid in 2020 nauwelijks nog in gehuurde kantoorgebouwen met een energielabel F of G gehuisvest zal zijn. Het aantal gebouwen met een C-label zal sterk toenemen.