Heijmans renoveert provinciekantoor Noord-Holland

Foto: Annca, Pixabay.

Heijmans Utiliteitsbouw gaat in Haarlem het kantoor van de provincie Noord-Holland renoveren en uitbreiden met nieuwbouw. Dat zijn Heijmans en de Provincie Noord-Holland overeengekomen op 2 december jongstleden. Het betreft het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem. De huidige huisvesting is verouderd en te klein, waardoor een aantal ambtenaren verspreid over de stad werkt. Met de opdracht is een aanneemsom gemoeid van 15,5 miljoen euro.

Het bestaande provinciekantoor telt zes bouwlagen, met een gezamenlijk vloeroppervlak van 19.000 vierkante meter. Hier worden 960 flexibele werkplekken met overlegmogelijkheden gecreëerd. De renovatie omvat het vervangen van de gevel en het complete inbouwpakket.
De nieuwbouw, op de binnenplaats van het bestaande gebouw, omvat 800 vierkante meter in twee bouwlagen. In dit gebouw komt de nieuwe entree.

Heijmans Utiliteitsbouw heeft deze opdracht gekregen omdat zij de economisch meest voordelige aanbieding heeft gedaan. Dat wil zeggen dat Heijmans Utiliteitsbouw het hoogst scoorde op de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Belangrijke kwaliteitsaspecten zijn het verkorten van de bouwtijd en het voorkomen en beperken van overlast voor direct betrokkenen. Ook de wijze waarop direct betrokkenen geïnformeerd worden over de impact en voortgang van dit bouwproject was een belangrijk gunningscriterium. Het betreft hier immers een binnenstedelijk bouwproject waarbij omgevingsmanagement een belangrijke rol speelt.

De Provincie Noord-Holland richt de blik bewust op de langere termijn, want duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt. Centraal in de ontwerpen staan het gebruik van duurzame materialen en het terugdringen van het energieverbruik. De nieuwbouw en renovatie van het provinciekantoor moet zelfs een voorbeeldproject worden, waarbij het energielabel van G naar A++ stijgt en de GPR duurzaamheidsscore uitkomt op 9,1.

Heijmans Utiliteitsbouw start met de renovatie en bouw medio december 2010. De oplevering is naar verwachting in september 2012. Daarna wordt het gebouw verder ingericht.