Nieuw Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit wordt op 1 januari 2012 van kracht. Diverse organisaties waaronder VNO-NCW, FME-CWM, Koninklijke Metaalunie, Neprom en Bouwend Nederland zijn de afgelopen maanden betrokken bij het overleg met de diverse ministeries.

Het nieuwe Bouwbesluit betekent minder lasten en een actualisering van milieubepalingen. Het besluit stelt eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. Deze eisen waarborgen de minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid. Naast het samengaan van regelgeving zijn er ook nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouwing van leegstaande kantoren.