Twee derde werknemers kan niet typen

Ondanks het feit dat 3,5 miljoen Nederlanders minimaal 2 uur per dag werken met een computer, laat hun typevaardigheid te wensen over. Zo typt één op de vijf werknemers nog met twee vingers en kan twee derde niet blind typen. Deze slechte typevaardigheid leidt tot een fors tijdverlies. Dat blijkt uit een onderzoek van ECDL, het Europees Computer Rijbewijs, uitgevoerd met Maurice de Hond onder ruim tweeduizend Nederlanders.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer twee derde van de Nederlandse werknemers en een groot deel van de studenten nog steeds niet blind kan typen. Ongeveer 80 procent denkt minimaal een kwart sneller te kunnen werken wanneer zij blind zouden kunnen typen. Zelfs 22 procent van de mensen zegt hetzelfde werk in de helft van de tijd te kunnen doen. Een andere uitkomst is dat jongeren beter typen dan ouderen, en lager opgeleide werknemers slechter dan mensen met een hogere opleiding. Ook laat het onderzoek zien dat vrouwen beter scoren dan mannelijke werknemers. Slechts een kwart van de Nederlanders kan blind typen. Dit houdt in dat je met negen of tien vingers kan tikken, zonder op het toetsenbord te kijken.

Een belangrijke oorzaak van de onvoldoende typevaardigheid is dat het overgrote deel van de mensen – bijna 50 procent – zichzelf met vallen en opstaan het typen heeft aangeleerd, zo wijst het onderzoek uit. Met als direct gevolg een vertraging van het werk door de slechte techniek en waarschijnlijk ook een verkeerde lichaamshouding – met alle gevolgen van dien. “Om blind te kunnen typen is voor vrijwel alle mensen een bepaalde vorm van opleiding en training een vereiste”, zegt Roy Osinga, directeur van ECDL – het Europees Computerrijbewijs.

“Wie wil leren zwemmen, gaat ook naar zwemles en sluit dat af met een zwemexamen. Dat geldt voor blind leren typen eveneens. Onderwijs en bedrijfsleven zouden daar gezien de te behalen tijdswinst best wat harder op mogen sturen.” Als de gebrekkige typevaardigheid verbetert, resulteert dit in een enorme tijdwinst, wat de arbeidsproductiviteit ten goede komt. Daarnaast betekent een goede typevaardigheid vaak ook een betere lichaamshouding en daarmee meer ontspannen werknemers.

Volgens Roy Osinga van ECDL Nederland bevestigen de uitkomsten van het onderzoek de noodzaak om te investeren in verbetering van de typevaardigheid in Nederland. Osinga: “Kunnen typen is een elementaire basisvaardigheid. Velen beheersen die vaardigheid nog steeds onvoldoende, ondanks dat de computer gemeengoed is en mensen er dagelijks mee werken. Het goede nieuws is dat iedereen het kan leren. Vooral organisaties met werknemers tussen 30 en 55 jaar kunnen veel winst boeken. Maar ook scholieren en studenten die veel achter de computer zitten en werkstukken maken kunnen daarmee winst boeken. Onderwijs heeft een sleutelpositie als het gaat om het verankeren en doorontwikkelen van deze basisvaardigheid. Ongeacht hoe snel mensen nu al typen: gemiddeld genomen kan het na een opleiding tientallen procenten sneller.”

Bron: www.parool.nl