Desso en Van Gansewinkel sluiten ‘Green Deal’

Tapijtfabrikant Desso en afvaldienstverlener en grondstoffenleverancier Van Gansewinkel hebben op 4 oktober een ‘Green Deal’ gesloten met de Rijksoverheid. Green Deals zijn afspraken waardoor ideeën vanuit de samenleving, die bijdragen aan groene groei, mogelijk worden gemaakt.

Volgens Desso-CEO Stef Kranendijk spreken Desso en Van Gansewinkel met deze specifieke overeenkomst de intentie uit om tapijtstromen van onder andere gemeentelijke instellingen op de meest duurzame wijze te verwerken. Dit betekent dat materiaal van de gemeentelijke milieustraten separaat verzameld wordt en dat na sortering de beste oplossing voor verwerking wordt gezocht.

Desso en Van Gansewinkel vragen als tegenprestatie van de Rijksoverheid om gescheiden inzameling van tapijtstromen te stimuleren, dan wel te verplichten. Het project loopt tot eind 2012. Tot die tijd zullen Desso en Van Gansewinkel zich inspannen om met nieuwe, innovatieve ontwikkelingen op het gebied van recycling te komen.

De overeenkomst tussen de betrokken partijen werd getekend door Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu. Namens Desso was CEO Stef Kranendijk aanwezig; Directeur Materials, Concepts & Infrastructure Frans Beckers tekende namens Van Gansewinkel.

De Green Deals zijn gericht op het wegnemen van uiteenlopende obstakels die de realisatie van concrete en kansrijke duurzame projecten op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit belemmeren. Stef Kranendijk, CEO van Desso: “Het doel van de Green Deals is onder andere om te laten zien dat ‘groen’ en groei hand in hand gaan. Voor Desso is dit al enkele jaren het uitgangspunt. Wij hebben daar vorm aan gegeven door op winstgevende wijze het cradle-to-cradle concept te incorporeren in onze bedrijfsvoering.”

Frans Beckers van Van Gansewinkel: “Duurzame en structurele economische groei is alleen te realiseren als commerciële partijen en overheden de krachten bundelen en waar mogelijk samenwerken. Deze Green Deal is een goed voorbeeld van de enorme kansen die samenwerking tussen commerciële partijen en partnerships met de overheid bieden.”