Helpdesk Bouwbesluit 2012

De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen zijn per 1 april 2012 veranderd met een nieuw Bouwbesluit. Door het samenvoegen van diverse besluiten en regels is het aantal artikelen eenderde minder. Het ministerie van Binnenlandse Zaken  heeft een helpdesk geopend waar men terecht kan voor vragen.

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. De minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid wordt zo gewaarborgd, bijvoorbeeld op het gebied van de brandveiligheid. In slaapkamers van nieuwe woningen moet er voortaan een raam open kunnen en mogen ventilatie-installaties minder geluid maken. Verder maken de verplichte buitenruimte zoals balkon of tuin en de buitenberging in het nieuwe Bouwbesluit hun rentree.

Voor het verbouwen van leegstaande kantoren naar woningen is geen ontheffing van nieuwbouweisen meer nodig van de gemeente; er geldt nu een landelijk geldend verbouwniveau. Dit scheelt tijd en bespaart kosten. De sloop van een bouwwerk mag voortaan van start na een sloopmelding; een vergunning is niet meer nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van een gebouw met grotere hoeveelheden afval.

Voor vragen betreffende de nieuwe regelgeving kan men terecht bij de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verder is er een Meldpunt Bouwbesluit 2012 waar gebruikers eventuele onduidelijkheden kunnen melden.