België: dure kantoren

Afgelopen week publiceerde AOS Studley in Brussel voor de zevende keer zijn Occupancy Cost Index Belgium, die inzicht geeft in de totale mediane kosten per werkplek voor kantoorgebouwen in België. Kantoorruimte blijikt er duurder dan in Nederland.

In 2011 bedroeg de Belgische Occupancy Cost Index 11.776 euro per werkplek per jaar, wat neerkomt op een kleine daling van 0,27 procent ten opzichte van 2010. In 2011 bedroeg de Nederlandse NFC Index kantoren 9.689 euro per werkplek per jaar, wat neerkomt op een daling van 2 procent ten opzichte van 2011.

De belangrijkste kostendriver achter de hogere werkplekkosten in Belgie zijn de ICT-kosten. Daar zit het grootste procentuele verschil. Bovendien is het opmerkelijk dat ondanks het feit dat de werkplekkosten in Nederland al lager liggen, de afstand in 2011 alleen maar groter is geworden. Nederlandse werkplekkosten dalen harder dan de Belgische werkplekkosten.

De waarde van de Belgische OCI Index wordt bepaald op basis van een gecentraliseerde database die eigendom is van AOS Studley. De index is uitgegroeid tot een referentiewaarde en kan als maatstaf dienen voor individuele bedrijven die hun kosten willen evalueren. In het verleden is reeds gebleken dat de Belgische OCI voor ondernemingen als één van de parameters fungeert die hen ondersteunt bij beslissingen over de geografische locatie voor een nieuwe vestiging.

In Nederland werkt AOS Studley al jaren met de NFC Index kantoren: de mediane kosten per werkplek per jaar van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen. Op 5 juni 2012 werd de negende Index gepresenteerd. Het NFC Jaarbericht Kantoren is een uitgave van NFC Index Coöperatie u.a. onder verantwoording van NFC Index, AOS Studley, METRI en Twynstra Gudde.