Splitsing Marko en Sonesto

Marko Holding heeft Sonesto BV verkocht. Op 1 augustus 2012 hebben partijen hier overeenstemming over bereikt. Sonesto wordt overgenomen door de voormalige directeur/eigenaar Klaas Grootherder middels een zogenaamde activa/passivatransactie.

Aanleiding voor de verkoop is dat zowel Marko als Sonesto hun positie binnen de Europese onderwijsmarkt willen versterken en de directies van beide organisaties zijn er van overtuigd hiermee de juiste stap te hebben genomen. ‘Marko en Sonesto zullen ook in de toekomst intensief blijven samenwerken’, meldt een persbericht van Marko.

Marco is sinds 60 jaar actief op de markt van het inrichten van onderwijsinstellingen, kantoren, projecten, kerken en multifunctionele gebouwen. Sonesto is producent van vandalismebestendige lockers en kluisjes voor verschillende toepassingen.

www.marko.nl
www.sonesto.nl