Zorg-symposium over co-creatie

Verdiep en verbreed uw inzichten in de wezenlijke bouw- en ontwerpaspecten die zorgomgevingen vriendelijker, humaner en efficiënter maken tijdens het zorgsymposium ‘Co-creatie in de zorg’ op 14 mei 2013 in het AMC, Amsterdam.

Drie vooraanstaande sprekers, Iris Bakker (Levenswerken), Arnold Sikkel (EGM Architecten) en Fabienne Bruyninckx (Bruyninckx Designers N.V.) nemen de deelnemers mee vanuit hun verschillende achtergronden mee in het thema ‘Comfort en gemak in gebouwen’.

“Onze zintuigen vormen een samenhangend mechanisme waarmee wij onze omgeving ervaren.” Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laat Iris Bakker zien hoe we de omgeving met onze zintuigen ervaren en waarom we ruimtes al of niet als plezierig ervaren.

Fabienne Bruyninckx gaat in op de professionele onderbouwing van de werking van kleur op de mens en met name de toegevoegde waarden van kleurgebruik in de zorg. Arnold Sikkel vertelt aan de hand van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten van een aantal ziekenhuizen over de invloed van het gebouw op de mens.Marcellino Bogers zal het symposium begeleiden als dagvoorzitter.

Het symposium ‘Co-creatie in de zorg’ wordt speciaal georganiseerd voor architecten, facility managers en anderen die vakinhoudelijk actief zijn bij het ontwerpen, (ver)bouwen en inrichten van ziekenhuisomgevingen. Dit initiatief is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de vier bedrijven Forbo Flooring, Rockfon, Sigma Coatings en Knauf, die hun expertise bundelen en gespecialiseerde producten en diensten voor ziekenhuisomgevingen aanbieden.