Kansen voor bouwsector

Ondanks de dip in de bouwsector is er wel degelijk uitzicht op groei, zoals in vastgoed voor zorg en onderwijs. In de woningbouw wint de huursector terrein en in de zakelijke markt wordt het belang van renovatie, onderhoud en transformatie van kantoorpanden groter. Dit vereist uiterste flexibiliteit van alle partijen in de bouwketen. Zij moeten toegevoegde waarde creëren door te investeren in kosteneffectieve en innovatieve bouw, ketensamenwerking en een nieuwe marktbenadering. Dit concludeert ABN Amr in ‘Visie op Bouw en Vastgoed 2013’.

De crisis in de bouw heeft zich in 2012 op alle fronten verhevigd. Vooral de bouw van nieuwe woningen is hard getroffen. In 2012 nam de bouw van nieuwe woningen met ruim 10 procent af. ABN Amro verwacht dat deze daling zich in 2013 voortzet. Ook is de verwachting dat de nieuwbouw van woningen in 2014 geen duidelijke verbetering laat zien, omdat het aantal bouwvergunningen tot een historisch laag niveau is gedaald. Vooral architecten vangen met een omzetdaling van bijna 14 procent in 2012 de klappen op. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalde vorig jaar met bijna een kwart naar een nieuw dieptepunt.

Hiervan ondervinden ook makelaars de gevolgen. Zo sloten in 2012 40 procent meer makelaarskantoren de deuren dan in 2011. De bouwproductie in de utiliteit – goed voor ongeveer 30 procent van de totale bouwproductie – daalde in 2012 met 7,5 procent. Ook hier daalt de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen het sterkst met 9 procent in 2012. Door bezuinigingen van de overheid op infrastructurele projecten daalt de productie van de grond-, water- en wegenbouw in 2012 met bijna 3 procent en de verwachting is dat deze productie in 2013 en 2014 onder druk blijft staan.

Ondanks de aanhoudende malaise in de bouw is in een aantal sectoren wel degelijk groei zichtbaar. Zo biedt bouw voor de gezondheidszorg en het onderwijs nieuwe mogelijkheden, evenals het agrarische en logistieke vastgoed. Bouwers moeten snel anticiperen op deze veranderende vraag. Maar ook architecten kunnen de hoognodige kansen creëren door niet alleen te focussen op de woningbouw. Op het gebied van woningbouw biedt de huurmarkt wel nieuwe mogelijkheden. Beleggers in onroerend goed, woningbouwers en projectontwikkelaars kunnen hier de vruchten van plukken. Ook wordt het steeds belangrijker om efficiënter en goedkoper te bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Zolang de nieuwbouw van woningen stilligt en bedrijfspanden leeg staan, is er meer focus op renovatie, transformatie en onderhoud.

Om te overleven, moeten de bedrijven in de bouwsector buiten de gebaande paden gaan en hun verdienmodellen tegen het licht houden. Zo moeten makelaars hun eigen rol en verdienmodellen herdefiniëren met als doel maatwerk te leveren. Nieuwe tariefvormen bieden klanten de keuze om tegen een lager tarief slechts een deel van de dienstverlening af te nemen. Ook is het belangrijk dat bouwers zich rekenschap geven van wensen op het gebied van kosteneffectief, snel en innovatief bouwen. Zo kunnen bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw zich onderscheiden door in te zetten op innovaties, zoals slimme snelwegen waarin waarschuwingssignalen oplichten of wegen die elektrische auto’s automatisch opladen.

“In de bouw is een flexibele marktbenadering nodig waarin klanttevredenheid centraal staat. Door meer te focussen op woon- en werkcomfort kunnen bedrijven bijvoorbeeld na de bouw ook het onderhoud voor hun rekening nemen”, benadrukt Annemijn Fokkelman, Sector Banker Bouw van ABN Amro. “Bouwers moeten over de grenzen van hun eigen markten heen kijken en samenwerken met partijen in de keten. Digitalisering stelt hen in staat beter en effectiever samen te werken en social media bieden inzicht in nieuwe klantbehoeften”.

Klik hier voor de complete ‘Visie op Bouw en Vastgoed’.