‘Kantoorlawaai moet prijskaartje krijgen’

Volgens (facility) managers op het European Facility Management Congres (EFMC) 2013 in Praag, verliezen organisaties jaarlijks ongeveer 24 werkdagen per werknemer als gevolg van onnodige onderbrekingen veroorzaakt door een slechte akoestische werkomgeving. De aanwezige facility managers schatten dat de kosten per minuut, per medewerker tegen de 1,36 euro zijn. Dit betekent dat deze verloren tijd organisaties ongeveer 15.000 euro per werknemer per jaar kost. Het is van belang een prijskaartje aan kantoorlawaai te hangen, om zo een goed economisch argument te hebben om de juiste investeringen te doen voor het bereiken van hogere productiviteit binnen kantooromgevingen.

In een rondetafelgesprek op het EFMC, gehouden door Concept Developers van Saint-Gobain Ecophon uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en Nederland, werden facility managers uitgenodigd om te helpen bij het identificeren van de werkelijke kosten van een slechte akoestiek binnen de werkomgeving. Ook keken zij hoe facility managers en ‘activiteitgerelateerd’ akoestisch design kunnen bijdragen om deze kosten te verminderen.

Het effect van lawaai op stressniveaus is wetenschappelijk onderzocht, met name binnen het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de Bremen-study, waaruit bleek dat er een directe correlatie bestaat tussen de hartslag van de leraar en geluidniveaus in de klas. Ook is bewezen, in een studie door UC Berkeley, dat geluid van invloed is op de prestaties van mensen en dan met name op werk dat veel concentratie vereist. En toch wordt de akoestiek in de werkomgeving nog niet goed aangepakt.

Yvette Tietema, Concept Developer Office van Ecophon Nederland, legt uit: “In de meeste landen zien we dat open kantooromgevingen het vaakst voorkomen. Toch wordt in de meeste gevallen pas over akoestiek nagedacht, nadat er klachten zijn. Dit terwijl akoestiek de grootste klacht is binnen dit soort omgevingen.”

Op het EFMC werd duidelijk dat facility managers begrijpen dat werken in een slechte geluidsomgeving ten koste gaat van het concentratievermogen en invloed heeft op stressniveaus van medewerkers en dus op de productiviteit. Zij beseffen dat minder productiviteit kostbaar is voor een organisatie, maar zien ook dat er weinig kennis is over hoe je deze geluidsniveaus kan controleren in een open kantooromgeving en wie hier verantwoordelijk voor is.
“Open kantooromgevingen kunnen productiviteit bevorderen, maar om doeltreffend te zijn moeten we begrijpen hoe werknemers deze ruimtes gebruiken. Wellicht hebben zij behoefte aan verschillende activiteitgerelateerde ruimtes, waar informele bijeenkomsten gehouden worden, een ruimte waar plek is voor persoonlijke telefoongesprekken of een rustige omgeving waar mensen kunnen denken en concentreren. Elke activiteitgerelateerde ruimte heeft een andere akoestische vereiste en dat is hoe je met activiteitgerelateerd akoestisch design de werkomgeving kan optimaliseren. We moeten ruimtes ontwerpen die voldoen aan de verwachtingen van de eindgebruiker”, aldus Yvette Tietema.

Ecophon gelooft dat facility managers een grote rol spelen in de verbetering van akoestiek binnen de werkomgeving en dat zij ervoor kunnen zorgen dat er minder kostbare tijd verloren gaat aan verstoringen veroorzaakt door ongewenst geluid.
John Hanlon, werktuigbouwkundig ingenieur en verantwoordelijk voor enkele van de meest complexe facility management contracten in het Verenigd Koninkrijk, is het hier mee eens, maar legt uit dat facility managers geconfronteerd worden met uitdagingen: “Facility managers begrijpen dat hun werk een grote impact heeft op productiviteit, maar hebben niet de instrumenten die noodzakelijk zijn om veranderingen door te voeren. Onderzoek toont aan dat een klimaatinstallatie, betere verlichting of akoestiek kan helpen bij het bevorderen van productiviteit, maar hoe dit toe te passen in detail, is niet eenvoudig voorhanden.”

“Ik ben geen expert op het gebied van akoestiek, dus ik neem aan dat de meeste facility managers dit ook niet zijn. Wat wij moeten doen is ondersteuning zoeken bij bedrijven die wel beschikken over de expertise om ze te helpen bij het identificeren wat de problemen zijn. Het is een ingewikkeld vakgebied en ik betwijfel of veel facility managers meer begrijpen dan dat er ‘teveel lawaai is’ of dat ‘het te stil is’”, aldus John Hanlon.

“Wij moeten ons bewust zijn van de aard van de werkzaamheden op een kantoor en met de eindgebruiker praten om er achter te komen wat goed werkt en wat niet zo goed werkt binnen die werkomgeving. Misschien is het te lawaaierig, of misschien juist te stil. De vraag is hoe de facility manager deze klachten aanpakt en veranderingen implementeert. Dat vergt vaak financiële goedkeuring, een solide business case en een economisch argument. En dát is de uitdaging. Het identificeren van een probleem is één ding, maar dan er daadwerkelijk iets mee doen of er iets mee kunnen doen is een heel ander verhaal. De Raad van Bestuur die het akkoord moet geven om te investeren, doet dat pas als er een return-on-investment is. Dat is waar het in mijn ogen misgaat: weten dat iets niet werkt is één ding, maar geld krijgen om het in orde te maken is een andere uitdaging”, besluit John Hanlon.

www.ecophon.com/nl