‘Niet-aangepaste werkomgeving belemmert innovatie’

Steeds meer organisaties zetten in op innovatie om de concurrentiestrijd aan te gaan en te groeien. Hoewel het merendeel van de organisaties onderkent dat vernieuwing vaak ontstaat uit de creatieve samenwerking tussen mensen, wordt dit inzicht nauwelijks doorgevoerd in de wijze waarop de werkomgeving wordt ontworpen en ingericht. Dit blijkt uit onderzoek van werkomgevingspecialist Steelcase en de associatie van vastgoed- en werkomgevingsexperts, CoreNet Global, naar hoe organisaties in de praktijk invulling geven aan innovatie.

McKinsey duidt het belang van innovatie als volgt: “Het innovatievermogen van een organisatie is de belangrijkste motor voor het groeipotentieel, de prestatiecurve en de omzetverwachting van een organisatie.”
Het overgrote deel van de respondenten uit een onderzoek van Steelcase en CoreNet Global onderschrijft dit, getuige het feit dat 90 procent van de respondenten vindt dat innovatie de enige manier voor hun organisatie is om groei op de lange termijn te bewerkstelligen. Slechts 10 procent van de respondenten is van mening dat innovatie niet of nauwelijks van belang is voor hun organisatie.

Uit het onderzoek ontstaat het inzicht dat creatieve samenwerking tussen mensen met een verschillende expertise, ervaring en achtergrond de belangrijkste bron van vernieuwing is. Het merendeel van de organisaties onderkent dat mensen niet alleen individueel werk moeten verrichten, maar tevens in kleine groepen fysiek of virtueel bij elkaar gebracht moeten worden, om de complexiteit te kunnen overzien, om de uitdaging vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en om elkaar stapsgewijs verder te helpen in het denkproces. De wijze waarop organisaties invulling aan dit inzicht geven, verschilt. Afhankelijk van de relatie van vernieuwers met de rest van de organisatie, de beschikbare resources, de mate waarin bedrijfsprocessen vaststaan en de diepgang en het bereik van de aanwezige expertise binnen de organisatie is het vermogen om te innoveren meer of minder gecentraliseerd. Op deze manier zijn acht innovatiemodellen te onderscheiden.

Het is alom bekend dat de fysieke omgeving de gedragingen van mensen beïnvloedt. De werkomgeving geldt dan ook als een middel om mensen, processen, technologie en tools optimaal op elkaar aan te laten sluiten en op deze manier innovatie te faciliteren en te stimuleren. Het onderzoek van Steelcase wijst echter uit dat het grote belang dat organisaties aan innovatie toekennen en het besef hoe dit te bewerkstelligen, niet terugkomt in de werkomgeving van veel organisaties. Bij 69 procent van de organisaties zijn wel één of enkele speciale ruimtes ingericht om het innovatieproces of groepen die werken aan innovatie te faciliteren, maar tegelijkertijd is slechts 35 procent van het totale kantooroppervlakte geschikt voor groepswerk. De overige 65 procent van de werkomgeving is ontworpen en ingericht voor individuele taken.

Iedere organisatie die wil inzetten op innovatie moet zorgen dat ze binnen het innovatiemodel dat de organisatie aanhangt, de randvoorwaarden schept waaronder creatieve denkers optimaal uit de verf komen en gezamenlijk het beste presteren. Elk van de acht innovatiemodellen vraagt dan ook om een andere werkomgeving, met eigen kenmerken en specifieke technologische faciliteiten die het efficiënt delen van kennis mogelijk maken.
Annemieke Garskamp, Applied Research Consultant bij Steelcase: “Het kantoor moet een plek worden waar specialisten van verschillende disciplines in een sfeer van vertrouwen sociaal kunnen samenwerken. Om daadwerkelijk tot vernieuwing te komen moet de werkomgeving een ‘samenwerkomgeving’ worden die het innovatiemodel van een organisatie ondersteunt.”

Steelcase heeft met de inzichten die uit het onderzoek naar voren komen de eigen innovatiefaciliteiten tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van een gloednieuw Innovation Center in het Steelcase-hoofdkantoor in Amerika, dat speciaal is ontworpen om innovatie te stimuleren en te faciliteren: 30.000 vierkante meter voormalige productieruimte is getransformeerd tot een kantoor- en werkomgeving voor de 267 mensen die zich binnen Steelcase bezighouden met innovatie en productontwikkeling. Bijna driekwart van de productontwikkeling binnen Steelcase gebeurt door wereldwijd samengestelde teams; Steelcase heeft designstudio’s in Europa, Azië en Noord-Amerika en werkt bovendien samen met een aantal externe partners. Om deze reden voorziet het Innovation Center van Steelcase in faciliteiten die real-time samenwerking  tussen mensen ondersteunen die zich niet fysiek in dezelfde ruimte bevinden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de HD video conferencing projectruimtes, waarbij het sociale aspect van innovatie samenkomt met het efficiënt delen van informatie en een effectief gebruik van de ruimte.

Het onderzoek van Steelcase en CoreNet Global bestaat uit een enquête onder tweehonderd corporate vastgoedbedrijven, observaties van dagelijkse werksituaties bij klanten en een literatuurstudie. Een uitgebreid artikel op basis van de onderzoeksresultaten, getiteld Amplify your innovation quotient, is te lezen in het Steelcase 360 Magazine.

www.steelcase.nl