Overdracht voorzitterschap NFC Index

NFC Index maakt bekend dat de huidige bestuursvoorzitter na drie termijnen terugtreedt en plaats maakt voor een nieuwe voorzitter. Dave Venmans neemt vanaf 1 januari 2014 de rol van bestuursvoorzitter over van Rinus Vader.

Rinus Vader, die in het dagelijks leven werkzaam is bij Royal HaskoningDHV, heeft vanaf de oprichting van NFC Index in 2001 de rol van bestuursvoorzitter vervuld. Onder zijn voorzitterschap is NFC Index uitgegroeid tot een coöperatie met meer dan 145 leden. NFC Index publiceert jaarlijks indices die inzicht geven in de trends van de kosten van huisvesting, services, ICT en facility management bij kantoorhoudende organisaties, ziekenhuizen en onderwijsgebouwen in Nederland. Deze indices bevorderen het actief sturen op kosten van ondersteunende processen in kantoren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de kosten van kantoren in Nederland flink daalden.

Dave Venmans neemt vanaf 1 januari 2014 het voorzitterschap over. Venmans is Hoofd Facilities bij KPMG Staffing en Facilty Services en is verantwoordelijk voor de bedrijfshuisvesting en alle facilitaire diensten binnen KPMG Nederland. In 2012 is hij toegetreden tot het bestuur van NFC Index. Venmans is voornemens om als voorzitter NFC Index verder te laten groeien. Uitbreiding wordt gezocht in een toename van het aantal leden, maar ook door het aantal ingebrachte panden per lid te verhogen. Zo wordt de benchmark voor het facilitaire werkveld van nog grotere waarde. Het bestuur van NFC Index heeft groot vertrouwen in de rol die Venmans voor NFC Index als coöperatie gaat vervullen.

Netherlands Facility Costs Index (NFC Index) is een onafhankelijke coöperatie die de Nederlandse markt jaarlijks voorziet van een objectieve en actuele benchmark van de facilitaire kosten. De coöperatie verzamelt jaarlijks de facilitaire kosten voor werkplekken in kantooromgevingen, de facilitaire kosten per vierkante meter bruto vloeroppervlak en per patiënteneenheid in zorg en per vierkante meter bruto vloeroppervlak in het onderwijs. Sinds enkele jaren plaatst NFC Index de kosten in de context van serviceniveaus, duurzaamheid en klanttevredenheid. Speerpunt van NFC Index en haar leden, kringen en adviseurs is kennisdeling.