Kantoorkosten dalen snel in Nederland

De kantoorkosten dalen snel in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van AOS Studley. de organisatie ziet de crisis als belangrijke katalysator voor de daling: “De crisis heeft een duidelijke impact op de Europese kantoorkosten. Dat blijkt uit de tweede Occupier Cost Index (2013). De kantoorkosten dalen in Europa met gemiddeld 3 procent. Nederland kent de grootste kostendaling van Europa met 6 procent ten opzichte van de index 2012.”

De daling van de kantoorkosten in Nederland ten opzichte van de rest van Europa heeft volgens AOS Studley een positieve invloed op het internationale vestigingsklimaat van Nederland. Landen als Portugal, Spanje, Hongarije en Zwitserland volgen Nederland en laten eveneens sterke dalingen zien.

Noorwegen lost Zwitserland af als duurste kantorenland van Europa, met 18.604 euro per fte per jaar. De top drie wordt net als vorig jaar aangevuld met Zweden. Gemiddeld kost een kantoor in Europa 9.853 euro per fte per jaar. Nederland blijft met 10.456 euro per fte tot de Europese middenmoot behoren, net boven Italië maar goedkoper dan België. Noorwegen en Turkije vormen de uitzondering in Europa en kennen een kostenstijging van respectievelijk 2 procent voor Noorwegen en 1 procent voor Turkije.

“Deze benchmarks zijn afkomstig van de Europese Occupiers Cost Index (OCI) 2013. De index van de kantoorkosten per fte voor de belangrijkste Europese landen op basis van de nieuwe Europese Facilitaire norm EN 15221. De Occupiers Cost Index geeft inzicht in de internationale kostenverhoudingen van kantoren voor de Europese markt en wordt jaarlijks gepubliceerd.”

Niet alleen de vastgoedkosten zijn vergeleken maar de integrale kosten om een fte te laten werken: de kosten van gebouwen, facilitaire ondersteuning en ICT. De OCI maakt een pan-Europese benchmark van facilitaire kosten mogelijk en kan multinationals ondersteunen in het maken van vestigingsbeslissingen.
De index is gebaseerd op data afkomstig van 3.400 gebouwen, meer dan 31 miljoen vierkante meter en ruim 1,45 miljoen fte.

Initiatiefnemer AOS Studley is een onafhankelijk internationaal advies- en projectmanagementbureau op het gebied van huisvesting en facilitair management, volledig gericht op de belangen van kantoorgebruikers.