Sterke groei ontwerpopdrachten architecten

Waarde ontwerpopdrachten architecten.

De totale bouwsom van nieuwe ontwerpopdrachten die architecten ontvangen, is in het derde kwartaal van 2013 met bijna 32 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012. Dit blijkt uit cijfers die het CBS onlangs publiceerde.

De forse stijging deed zich voor in de nieuwbouw van woningen en de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Deze opvallende ontwikkeling volgt op een sterke afname van de ontwerpopdrachten sinds het begin van de financieel-economische crisis en de malaise op de woningmarkt. De waarde van de ontwerpopdrachten ligt daarmee nog steeds bijna 64 procent onder het gemiddelde kwartaalniveau van het topjaar 2007. Het CBS ziet het aantal opdrachten die architecten ontvangen als een belangrijke indicator voor toekomstige bouwactiviteiten.

Ontwikkeling waarde ontwerpopdrachten architecten nieuwbouw.

De bouwsom van de ontwerpopdrachten voor woningen steeg in het derde kwartaal van 2013 met bijna 50 procent; bij de nieuwbouw van woningen bedroeg de stijging ruim 47 procent, de opdrachten voor renovatie van woningen namen met 63 procent toe. Ook ontwerpopdrachten voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen als kantoren, ziekenhuizen en winkelcentra stonden in het derde kwartaal duidelijk in de plus. De waarde van deze opdrachten steeg met bijna 37 procent. De bouwsom voor de renovatie van bedrijfsgebouwen daalde met 7 procent.