MKB en werkzoekenden in de clinch over opleiden

Bijna twee derde van de MKB’ers (61 procent) vindt niet dat zij meer hoeven te investeren in een opleiding voor hun medewerkers dan dat zij nu doen. Hiermee hebben zij een andere mening dan werkzoekenden. Van de werkzoekenden vindt 80 procent dat dit wél moet gebeuren. Dit blijkt uit de MKB Marktmonitor van Unique en TNO.

Opvallend is dat scholing en studiefaciliteiten het minst worden aangeboden in de handelsbranche, gevolgd door horeca. Financiële instellingen investeren juist het meest. Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook dat het grootste deel van het MKB minder dan 500 euro per jaar, per medewerker uitgeeft aan opleiden. Voor het vijfde jaar op rij doen Unique en TNO onderzoek naar HR-thema’s die momenteel spelen binnen het MKB. Dit jaar werden 1.816 personen geïnterviewd.

Niet alleen opleiden is een onderwerp waar het MKB en werkzoekenden niet mee door één deur kunnen. Dit blijkt uit het feit dat twee arbeidsvoorwaarden die door de werknemer als belangrijkst worden beoordeeld (overwerktoeslag, 74 procent, en flexibele werktijden, 70 procent), niet in de top vijf staan van wat het MKB aan arbeidsvoorwaarden biedt. Toch heerst er niet alleen onenigheid tussen beide groepen. Buiten opleiden blijkt een goede pensioenregeling voor beide namelijk een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het MKB komt hiermee werknemers tegemoet, want maar liefst 91 procent van alle MKB’ers biedt een pensioenregeling aan. Verder blijkt uit het onderzoek dat één op de vijf ondernemers een dertiende maand biedt.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “De onderzoeksresultaten gaan hand in hand met een nieuwe trend. Ik merk dat het binnen HR meer en meer draait om secundaire arbeidsvoorwaarden. Onderwerpen als zekerheid en opleiden worden steeds belangrijker. Hadden we 5 jaar geleden ooit kunnen bedenken dat een pensioenregeling als belangrijkste arbeidsvoorwaarde genoemd zou worden? En dat een dertiende maand verdwenen lijkt te zijn? Zaken die de zekerheid en groei van medewerkers bevorderen, zoals opleiden en extra vrije dagen, geven kleur aan een organisatie.”