Belakos verwerft ISO-certificaat

TÜV Rheinland Nederland heeft begin maart een audit uitgevoerd om te beoordelen of het milieumanagementsysteem van Belakos, Project Partners en Greenback voldoet aan de eisen die de norm ISO 14001 stelt. Onlangs hebben alle bedrijfsonderdelen het certificaat hiervoor ontvangen.

Het ISO 14001 certificaat is een manier om klanten, partners, de overheid en andere belanghebbenden te tonen dat bij de bedrijfsvoering structureel aandacht geschonken wordt aan het onderwerp milieu. Het milieubeleid van Belakos, Project Partners en Greenback heeft als uitgangspunt dat de bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu. Het managementsysteem helpt om de milieuprestaties in kaart te brengen en maatregelen te nemen op basis van feiten. Op deze wijze is continue verbetering en verkleining van de milieubelasting mogelijk.

In de productiefaciliteit van Belakos wordt niet alleen tapijt gemaakt. Veel van de machines worden gebruikt voor de productie van hoogwaardige kunstgrasvelden. Specialiteit is het maken van sportvelden in opdracht van een groot aantal gerenommeerde bedrijven. De backinglijn van Greenback is speciaal ontworpen voor het afwerken van kunstgras. Hierdoor kan efficiënt en energiezuinig geproduceerd worden. Voor Project Partners is het beperken van de milieubelasting van producten van groot belang. Zo hebben alle producten lage emissiewaarden, worden er hoge eisen gesteld aan grondstofgebruik en levensduur en is het productieproces zo milieuvriendelijk mogelijk. Door communicatie met klanten en leveranciers wordt het milieubewustzijn binnen de keten vergroot.