Relatief weinig mobiele werkers in Nederland

Nederland scoort met 35 procent van de kenniswerkers die een of meerdere dagen buiten de muren van het kantoor werken, lager dan gemiddeld in vergelijking met andere landen als het gaat om mobiel werken. In onder meer de Verenigde Staten, Rusland, Polen en het Verenigd Koninkrijk is het percentage mobiele werkers groter. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek onder meer dan zevenduizend kenniswerkers van grote bedrijven in tien verschillende landen, dat in opdracht van werkomgevingspecialist Steelcase is uitgevoerd.

Alleen Frankrijk, Duitsland en België hebben een lager percentage mobiele kenniswerkers dan Nederland. Als de verschillende sectoren in ogenschouw worden genomen, blijkt dat er in de IT het meest buiten de muren van het kantoor wordt gewerkt en het minst bij de overheid en in de financiële dienstverlening.

De Nederlander is daarentegen wel zeer positief als het gaat om het welzijn dat hij op kantoor ervaart. Met een 6,8 gemiddeld oordeelt de Nederlander het positiefst van alle ondervraagden. Hij beschrijft de kantooromgeving als gezellig (42 procent van de ondervraagde Nederlanders), stimulerend (29 procent) en innovatief (21 procent). Slechts 22 procents gebruikt ‘stressvol’ om zijn werkomgeving te omschrijven. Donna Flynn, Director Workspace Futures bij Steelcase: “Bij de moderne kenniswerker draait het om de begrippen Optimisme, Mindfulness, Authenticiteit, Verbondenheid, Betekenis en Vitaliteit. Een goede werkomgeving zal hier derhalve op in moeten spelen.”

Nederland scoort van alle landen het beste als het gaat om de grootte van de werkplek (81 procent van de Nederlanders oordeelt positief), de werkatmosfeer (82 procent positief) en de beoordeling van het kantoormeubilair (79 procent positief). Meer dan de helft van de Nederlandse kenniswerkers geeft aan dat ze uit meerdere soorten werkplekken kunnen kiezen. 70 Procent van de ondervraagden geeft zich aan goed te kunnen concentreren op kantoor.

Nederland neemt na Amerika en het Verenigd Koninkrijk de derde plaats in als het gaat om de mate waarin de ondervraagde vindt dat zijn bedrijf bij hem past en aansluit bij zijn levensstijl (authenticiteit). Bijna drie vierde voelt een bepaalde verbondenheid met het bedrijf waarvoor hij werkt en met de cultuur van het bedrijf.