Drie van de tien onproductief door werkomgeving

Bijna eenderde (30,5 procent) van de werknemers stelt dat hun werkomgeving hen ervan weerhoudt maximaal productief te kunnen zijn. Slechts een kleine meerderheid van 54 procent is van mening wel veel werk te kunnen verzetten in de huidige kantooromgeving.

De afgelopen 5 jaar ondervroeg Leesman, expert in het meten van de effectiviteit van werkomgevingen, meer dan 88.000 respondenten wereldwijd over de meer dan 750 kantoorgebouwen waarin zij werkzaam zijn. De ondervraagde werknemers beoordeelden hun werkomgeving onder meer op de ondersteuning van 21 activiteiten (zoals individuele werkzaamheden, samenwerkingsmogelijkheden en meetings), op 31 inrichtingselementen (waaronder computer-, telefoon- en printmogelijkheden, bureaus en bureaustoelen, temperatuur, akoestiek en licht), en op vijftien faciliteiten (onder meer algemene hygiëne, parkeren, beveiliging, de kantine en koffie- en theevoorzieningen).

Managing Director Benelux van Leesman, Gideon van der Burg: “Dankzij Leesmans vaste beoordelingsmethodiek is de grootste database van de effectiviteit van werkomgevingen ter wereld ontstaan, de Leesmanindex. Deze meet op een schaal van 0 tot 100 hoe goed een werkomgeving functioneert. Tot nog toe scoorden slechts 32 van de 750 onderzochte gebouwen een Leesmanindex van boven de 70. Zij ontvingen het Leesmanindex+ certificaat. Andere organisaties kunnen veel van deze bedrijven leren.”

Deze best presterende bedrijven scoren significant hoger wanneer hun werknemers wordt gevraagd of hun werkomgeving hen in staat stelt productief te werken: 74 procent antwoordt bevestigend. Bij slecht scorende bedrijven is dat maar 38 procent. Medewerkers van de best beoordeelde bedrijven op de Leesmanindex blijken zich bovendien ruim trotser te voelen over hun organisatie: 86 procent zegt trots te zijn, tegenover slechts 25 procent van de werknemers van de slecht beoordeelde bedrijven.

Gideon van der Burg: “De Leesmanindex meet hoe goed een werkomgeving de taken ondersteunt die de werknemers moeten verrichten. Het meet de relatie tussen het gebouw en de gebruikers daarvan. Hoe hoger de score op de index, hoe hoger hun persoonlijke gevoel van productiviteit. En door als bedrijf werknemers goed te ondersteunen en faciliteren, blijken deze dus niet alleen productiever te zijn, maar ook trotser.”