Nieuwe Europese duurzaamheidsnorm

De Europese Federatie voor Kantoormeubilair (FEMB) heeft recentelijk een nieuwe duurzaamheidsnorm gepresenteerd. Het nieuwe Europese certificeringsprogramma met betrekking tot de duurzaamheid van kantoormeubilair en commerciële interieurs ‘level’ zal officieel eind 2015 worden ingevoerd. Fabrikant Haworth heeft een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van een uniforme richtlijn voor het beoordelen van kantoormeubilair in heel Europa.

“Dankzij de ontwikkeling van dit programma zullen fabrikanten en klanten zich niet langer een weg hoeven te vinden in een woud aan labels binnen Europa”, aldus een woordvoerder van Haworth. “De nieuwe duurzaamheidsnorm omvat criteria die zijn vastgesteld in nationale bepalingen en richtlijnen voor openbare aanbestedingen in Europa.”

De norm voorziet in een beoordeling van het product, de productielocatie en de fabrikant als één geheel aan de hand van sociale en milieucriteria. De duurzaamheidsnorm kent vier categorieën: Materialen, Energie en atmosfeer, Gezondheid van mens en milieu, en Maatschappelijke verantwoordelijkheid. De beoordeling wordt in drie fasen uitgevoerd: niveau 1, niveau 2 en niveau 3, waarbij niveau 3 het hoogste niveau is.

De nieuwe duurzaamheidsnorm is ontwikkeld door een panel van deskundigen, bestaande uit vertegenwoordigers van nationale verenigingen van fabrikanten van kantoormeubilair, certificerende instellingen en afzonderlijke fabrikanten van kantoormeubilair, die verscheidene jaren aan het project hebben samengewerkt. Haworth was nauw betrokken bij het gehele proces en leverde twee van zijn producten om de begrijpelijkheid en de haalbaarheid van de norm tijdens de proefperiode ervan te beoordelen. Vados, de collectie opbergmeubelen, en de Comforto 89 draaistoel werden beide door onpartijdige derde partijen gekeurd en in de categorie “niveau 3” ingedeeld.

“We zijn zeer tevreden over de ontwikkeling van de gezamenlijke, uniforme Europese duurzaamheidsnorm, die onze effectiviteit en communicatie ten goede zal komen”, aldus Bianca Doenicke, European EHS & Sustainability Manager bij Haworth. “We zijn ook opgetogen dat de FEMB van plan is het programma voor niveaucertificatie eind 2015 officieel in te voeren.”

www.femb.org/sustainability