Steelcase presenteert duurzaamheidsrapport

Steelcase heeft vandaag zijn 2015 Corporate Sustainability rapport gepresenteerd, waarin de wereldwijde activiteiten en resultaten van de werkomgevingsspecialist op het gebied van duurzaamheid zijn opgenomen. In het rapport wordt dieper ingegaan op de vooruitgang die Steelcase het afgelopen jaar heeft geboekt op ecologisch, sociaal en economisch vlak.

Het concern is juichend over de eigen duurzaamheidsprestaties. Enkele highlights uit het rapport:

▪ Steelcase ligt, ondanks dat zijn wereldwijde productie alleen maar toeneemt, op koers om zijn ambitieuze 2020-doelstellingen te halen aangaande het terugdringen van het energie- en waterverbruik en het verminderen van de hoeveelheid afval.
▪ Medewerkers van Steelcase hebben het afgelopen jaar meer dan 12.000 uur besteed aan vrijwilligerswerk. Een nieuw bedrijfsrecord.
▪ Steelcase heeft in 2015 4,6 miljoen dollar geschonken aan charitatieve instellingen, waaronder een half miljoen dollar in aanverwante donaties van medewerkers.
▪ Steelcase heeft de hoogst mogelijke score behaald in de 2015 Corporate Equality Index, een benchmarking tool waarin het beleid van organisaties ten aanzien van en de dagelijkse omgang met homoseksuele, lesbische, biseksuele en transseksuele medewerkers tot uitdrukking komt.
▪ Steelcase heeft volop geïnvesteerd in het welzijn van zijn medewerkers, onder andere in de vorm van specifieke ruimtes die het welzijn ondersteunen, vernieuwende trainings- en ontwikkelingsprogramma’s en uitgebreidere mogelijkheden voor ouderschapsverlof.
▪ Eindelevensduurdiensten hebben ervoor gezorgd dat miljoenen kilo’s aan meubilair werden behoed voor de stort.
▪ Steelcase heeft in hernieuwbare energie geïnvesteerd voor een bedrag dat gelijkstaat aan zijn totale energieverbruik.
▪ Steelcase is toegetreden tot de Circular Economy 100 (CE100), een wereldwijde business community waarvan de leden samen optrekken om een circulair economisch model tot stand te brengen.

De inspanningen en resultaten van Steelcase, zijn, zo meldt Steelcase zelf, ook erkend door toonaangevende belangenorganisaties:

▪ Steelcase is één van Fortune magazine’s “World’s Most Admired Companies”, dankzij goede scores op innovatie, sociale verantwoordelijkheid en kwaliteit van mensen en producten.
▪ Steelcase heeft een Green Power Leadership Award ontvangen van de U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Green Power Partnership.
▪ Steelcase is toegetreden tot de Renewable Energy 100 (RE100), om bewustwording en investeringen in hernieuwbare energie te stimuleren.

“Bij Steelcase is het streven naar duurzaamheid nauw verweven met onze passie voor innovatie en het zo goed mogelijk benutten van het menselijk potentieel”, zegt Jim Keane, President en Chief Executive Officer van Steelcase. “Ons 2015 rapport geeft de vooruitgang weer die wij het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Wij geloven dat we dit kunnen bereiken door kleine verbeteringen in onze dagelijkse routine door te voeren. Op die manier willen we een positieve impact hebben op de generaties die na ons komen.”

Voor meer informatie over het 2015 Steelcase Corporate Sustainability Report en de belofte van Steelcase voor de toekomst, bezoekt u: csr.steelcase.com.


www.steelcase.nl