Ecophon kennispartner Centrum voor Gezonde Scholen

Saint-Gobain Ecophon sluit zich aan bij het Centrum voor Gezonde Scholen als kennispartner op het gebied van ruimteakoestiek. Het Centrum voor Gezonde Scholen streeft naar een gezonde leer- en leefomgeving voor de 7,5 miljoen mensen die dagelijks naar één van de 15.000 scholen in de Benelux gaan.

Het centrum zet zich in voor duurzame investeringen in scholenbouw. Dankzij permanent onderzoek, inspirerende bijeenkomsten en het voortdurend delen van kennis en contacten, slaagt het Centrum voor Gezonde Scholen erin dit belangrijke thema hoog op de agenda te zetten bij beleids- en investeringsverantwoordelijken, opdrachtgevers, architecten, ingenieursbureaus en aannemers. Want een gezonde school, dat willen we toch allemaal.

Een filmpje over geluid in de klas.

Het Centrum voor Gezonde Scholen heeft een enorme hoeveelheid kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van akoestiek, luchtkwaliteit, thermisch comfort, energie, ergonomie en visueel comfort in schoolgebouwen. Het kenniscentrum wordt hierin ondersteund door een aantal bedrijven, stuk voor stuk experts in hun vakgebied.  Sinds januari 2017 is Saint-Gobain Ecophon de kennispartner op het gebied van ruimte-akoestiek in het Centrum voor Gezonde Scholen.

Guus Klamerek, Marketing Manager Saint-Gobain Ecophon licht toe: “Ecophon ontwikkelt, produceert en verkoopt akoestische producten en systemen die bijdragen aan een goede werkomgeving en een gezond binnenmilieu. Op dit vlak is Ecophon de ideale partner van het Centrum voor Gezonde Scholen: onze belofte ‘A sound effect on people’ is de kern van alles wat we doen. In het onderwijs is een optimale geluidsomgeving een basisbehoefte om goed te kunnen leren, werken en spelen. Er dienen daarom hoge eisen te worden gesteld aan de ruimteakoestiek, gebaseerd op de activiteit die plaatsvindt, de mensen die er verblijven en de ruimte zelf. We noemen dit activiteitgerelateerd akoestisch design. Een goede geluidsomgeving voor kinderen en leraren vergemakkelijkt de communicatie en helpt om het welzijn te verbeteren en stress te verminderen.”

Om schoolbesturen, architecten en beleidsmakers te informeren en inspireren over gezonde schoolgebouwen, organiseert het Centrum voor Gezonde Scholen acht keer per jaar een inspiratiesessie. Tijdens meer dan 50 succesvolle bijeenkomsten  wisselden intussen al ruim 3.000 deelnemers ervaringen en ideeën uit en bespraken actuele vraagstukken in de scholenbouw. Tijdens Europese studiereizen worden bijzondere schoolprojecten en best practices in het buitenland bezocht.

De Gezonde Scholen Barometer voert permanent onderzoek uit naar de kwaliteit van het leefklimaat in schoolgebouwen. Hierbij worden ervaringen van gebruikers, architecten en beleidsmakers uit de hele Benelux verzameld.

www.gezondescholen.eu