‘Fout bij rijksbrede aanbesteding’

Op dit moment onderzoekt het Rijk onderzoekt of een fout is gemaakt bij het opstellen van de aanbestedingseisen met betrekking tot de rijksbrede inkoop van circulaire kantoormeubilair, Dat meldt het FD.

Eerder dit voorjaar maakte Rijkswaterstaat bekend een aanbestedingsprocedure te starten mety het oog op de circulaire inrichting van honderdduizend werkplekken voor rijksambtenaren voor de komende tien jaar. Begin deze maand werd de opdracht voorlopig gegund aan Gispen en Rohde & Grahl. Maar volgens het FD wordt momenteel onderzoek gedaan naar de vraag of de genoemde bedrijven wel aan de aanbestedingseisen voldoen.

Het probleem zou liggen in de gestelde eisen op het gebied van duurzaam houtgebruik. Binnen het rijksbrede programma Circulaire Economie staat vermeld dat leveranciers moeten voldoen aan zeven van de negen criteria voor duurzaam hout die zijn vastgelegd in het zogeheten Timber Procurement Assessment System (TPAS). Maar die bepaling is mogelijk in strijd met de nieuwe regels, schrijft het FD. Tegenwoordig zouden alle negen criteria van toepassing zijn.

Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de gunning. Want volgens FD voldoen Gispen en Rohde niet aan deze eis.”Indien leveranciers niet aan de gestelde eisen voldoen, wordt de opdracht niet aan de betreffende leverancier(s) gegund’, zegt Mario Penzen van RWS in het FD van gisteren. De drie mededingers, Drentea, Vepa en Ahrend, voeren de gevraagde keurmerken wél, alhoewel dat van Ahrend tijdelijk opgeschort is.

De definitieve gunning staat gepland voor 24 juli. Tot die tijd kunnen andere meedingende bedrijven bezwaar aantekenen.

www.rws.nl