Pronkstuk van Pritzker draagster

Toparchitecte Zaha Hadid legde onlangs opnieuw een imponerende proeve van bekwaamheid af. De winnares van de Pritzker Prize 2004 realiseerde op het terrein van de universiteit van Michigan (VS) de nieuwbouw van het Eli and Edy the Broad Art Museum. Daglicht stroomt er rijkelijk naar binnen. Auteur: Henk-Jan Hoekjen, foto’s: Paul Warchol.


Zaha Hadid ontwierp voor het terrein van de universiteit van Michigan (VS) de
nieuwbouw van het Eli and Edy the Broad Art Museum.


Het Eli and Edy the Broad Art Museum is gelegen aan de noordzijde van de campus van Michigan State University. Zoals te doen gebruikelijk bij Zaha Hadid is het nieuwe gebouw geen gewone ‘doos’. Opmerkelijk genoeg ontbreken in dit ontwerp echter ook de glooiende organische vormen die normaal gesproken het werk van Hadid kenmerken; het Eli and Edy the Broad Art Museum wordt gekarakteriseerd door harde diagonalen met scherpe hoeken. Voor deze vorm werd gekozen aan de hand van de ruimtelijke context op de campus alsmede de eisen die aan de functie van het gebouw gesteld worden. “De dialoog van interacterende geometrieën in het gebouw hebben geleid tot een serie binnenruimtes die een veelheid aan expositiemogelijkheden bieden”, stelt een woordvoerder van het verantwoordelijke architectenbureau.


Arup Lighting verzorgde het lichtontwerp.

Natuurlijk speelt verlichting een belangrijke rol in een museum: kunst komt alleen optimaal tot zijn recht wanneer aan de verlichting maximale aandacht is besteed. Om ook dit aspect op het hoogste niveau te brengen, werd een beroep gedaan op de lichtontwerpers van Arup Lighting. Zij realiseerden een verlichtingssituatie, waarbij kunstwerken inderdaad prachtig tot hun recht komen. In het Eli and Edy the Broad Art Museum is overigens niet alleen kunstlicht. Door de toepassing van grote raampartijen in de gevels (geleverd door Josef Gartner USA) en veel glazen wanden in het interieur (geleverd door Lansing Glass Company) is het museum in Michigan een daglichtrijk pronkstuk geworden, waarmee de universiteit van Michigan zich kan voegen in een illuster rijtje steden en organisaties die een heus icoon van Zaha Hadid bezitten.

       
Het museum wordt gekenmerkt door         Dankzij het veelvuldige gebruik van
'harde' vormen.                                                glas is het Eli and Edy the Broad Art
                                                                            Museum bijzonder daglichtrijk.   
www.zaha-hadid.com